PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Objektově orientované metodologie - NSWI053
Anglický název: Object Oriented Methodologies
Zajišťuje: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2007
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: Jaromir Janko
Třída: Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Softwarové inženýrství
Prerekvizity : NPRG032
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KSI (05.05.2004)
Softwarové inženýrství; pojmy OO technologie, metody vývoje OO aplikací; standardy OMG; modelování v UML, proces vývoje aplikací; softwarové architektury, architektury distribuovaných systémů; komponentová architektura; Java2 EE Framework; Architektura integrace podnikových aplikací; persistentní objekty;
Literatura
Poslední úprava: T_KSI (05.05.2006)

Booch,Jacobson,Rumbaugh: UML Trilogie

www.omg.org

java.sun.com

Sylabus -
Poslední úprava: JANKO (03.10.2005)

1. Softwarové inženýrství: Definice software. Krize software. Hledání řešení. Softwarové inženýrství: principy and strategie, žádná stříbrná kulička, Koncept kvality, Techniky managementu, Peopleware, metodologie, vývojové metody, Objektově orientované paradigma

2. OO koncepty: základní koncepty, princip funkcionality

3. OO metody vývoje aplikací: OO Metodologie, principy metody a jejich přehled: CRC, Coad-Yourdon, OOSE, kontrakt

4. OMG standardy: OMG Organizace, jádro objektového modelu, komponenty, profily.

CORBA architektura: aplikace, služby, zařízení, aplikační objekty

5. Modelování v UML : koncepty UML, jazyk modelování, Meta objekty

6. Proces vývoje aplikací: Byznys inženýrství, proces vývoje v UML, Rational Unified Process, Rational Rose CASE, modelem řízená architektura OMG , Rational Rapid Developer

7. Architektura software : Definice architektury, klíčové koncepty

8. Architektura distribuovaných systémů : Technology, sítě, Middleware, zpracování transakcí

9. Komponentová architektura: Komponentová technologie, modely, projekt SanFrancisco

10. Java2 EE Framework: Java2 EE technologie, Architektura

11. Architektura integrace podnikových aplikací: potřeby byznysu. Modely EAI integrace. Základní stavební bloky: Model komunikace, Metody integrace, Middleware, služby.

12. Perzistentní objekty: souborové systémy, Databáze, OODB

Výuka probíhá tradičně blokovou formou během zimního zkouškového období. Přesné termíny budou oznámeny do konce zimního semestru.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK