PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Programování v C/C++ - NPRG012
Anglický název: Programming in C/C++
Zajišťuje: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2005
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://ulita.ms.mff.cuni.cz/mff/sylaby/prg012.html
Garant: RNDr. David Bednárek, Ph.D.
RNDr. Filip Zavoral, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Informatika > Programování
Prerekvizity : NPRG004
Záměnnost : NPRG029
Je korekvizitou pro: NSWI086, NPRG019, NPRG020
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KSI (07.05.2004)
Kompletní kurs jazyků C a C++ a metodiky programování v nich - dobíhající předmět předreformního studia. Tento předmět není určen pro studenty 'zreformovaného' bakalářského studia. Předmět nebude vyučován, formální vypsání slouží jako poslední možnost získání zápočtu a zkoušky pro studenty, kteří měli v roce 2003/2004 předmět zapsaný, avšak nepodařilo se jim zápočet či zkoušku získat. Přesnější informace http://ulita.ms.mff.cuni.cz/mff/sylaby/prg012.html
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Pavel Zakouřil, Ph.D. (05.08.2002)

Kernighan, Ritchie: The C Programming Language (nebo slovenský překlad)

Stroustrup: The C++ Programming Language Coplien: Advanced C++ Programming Styles and Idioms

Sylabus
Poslední úprava: ()

Datové typy jazyka C. Programové konstrukce jazyka C. Práce s ukazateli v jazyce C. Standardní knihovny jazyka C. Principy objektově orientovaného programování. Zapouzdření, dědičnost a polymorfismus. Rozdíly jazyků C a C++. Přetěžování funkcí a operátorů. Třídy a objekty. Konstruktory a destruktory. Virtuální metody. Šablony. Metodika programování v OO jazycích. Základní objektové knihovny jazyka C++. Principy implementace OO jazyků.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK