PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Programování pro bakaláře fyziky II - NPRF041
Anglický název: Programming for Physics Bachelors II
Zajišťuje: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2007
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: NPRF033
Kategorizace předmětu: Informatika > Programování
Korekvizity : NPRF040
Neslučitelnost : NPRF033, NPRG004, NPRM001
Záměnnost : NPRF033, NPRG004, NPRM001
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: ()
Druhá část základního kursu programování pro studenty 1. ročníku bakalářského studia fyziky. Získání zápočtu není podmínkou konání zkoušky.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Pavel Zakouřil, Ph.D. (05.08.2002)
  • [1] J.Drózd, R.Kryl: Začínáme s programováním, Grada Praha 1992
  • [2] P.Töpfer: Základy programování v úlohách, Scientia Praha 1997
  • [3] P.Töpfer, D.Töpferová: Programování - Sbírka úloh, Fortuna Praha 1998
  • [4] P.Töpfer: Programování - Rekurze, Fortuna Praha 1998
  • [5] P.Töpfer: Algoritmy a programovací techniky, Prometheus Praha 1995
  • [6] N.Wirth: Algoritmy a datové struktury, Alfa, Bratislava 1988
  • [7] I.Libicher, P.Töpfer: Od problému k algoritmu a programu, Grada Praha 1992
  • [8] různé učebnice a příručky na Turbo Pascal a Borland Pascal

Sylabus
Poslední úprava: G_I (28.05.2001)
1.Třídění, spojové seznamy, stromy, grafy
Základní metody vnitřního třídění (přímé metody, quicksort, heapsort, mergesort, přihrádkové třídění) - vnější třídění (přímé a přirozené slučování) - lineární spojové seznamy a operace s nimi - realizace zásobníku a fronty v poli a spojovým seznamem - stromy, grafy, průchody stromem a grafem - binární vyhledávací stromy bez vyvažování - hašování - programová realizace základních grafových algoritmů (souvislost grafu, Dijkstrův algoritmus, minimální kostra, topologické třídění) - principy objektového programování.

2. Rozšiřující informace
dnešní trendy (programování řízené událostmi, opakované užívání softwarových komponent, užívané programovací jazyky, moderní ladicí prostředky, týmová práce ve vývoji software).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK