PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Přibližné a numerické metody 2 - NNUM002
Anglický název: Approximate and Numerical Methods 2
Zajišťuje: Katedra numerické matematiky (32-KNM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Jaroslav Haslinger, DrSc.
Kategorizace předmětu: Matematika > Numerická analýza
Neslučitelnost : NMNV405, NNUM015
Záměnnost : NMNV405, NNUM015
Je neslučitelnost pro: NMNV405
Je záměnnost pro: NMNV405
Anotace -
Poslední úprava: T_KNM (14.01.2008)
Metoda konečných prvků pro řešení eliptických parciálních diferenciálních rovnic.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: HASLING/MFF.CUNI.CZ (30.04.2008)

Seznámit se se základy metody konečných prvků a jejich použitím pro numerické řešení eliptických rovnic.

Literatura
Poslední úprava: T_KNM (18.05.2008)

Haslinger J.: Metoda konečných prvků pro řešení eliptických rovnic a nerovnic. Skripta MFF UK, SPN Praha, l98O.

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KNM (18.05.2008)

Přednášky a cvičení v posluchárně.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: T_KNM (18.05.2008)

Zkouška dle sylabu.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KNM (18.05.2008)

Abstraktní formulace eliptických linearních úloh,Lax-Milgramova věta.

Ritz-Galerkinova metoda pro aproximaci abstraktních eliptických rovnic.

Základní myšlenka metody konečných prvků (MKP).

Teorie aproximací v Sobolevových prostorech. Aplikace výsledků pro Lagrangeovu a Hermiteovu aproximaci.

Řád konvergence MKP, odhad řádu konvergence v L2 normě.

Numerická integrace v MKP.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: HASLING/MFF.CUNI.CZ (30.04.2008)

Základní znalosti moderních metod parciálních diferenciálních rovnic.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK