PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Analýza censorovaných dat - NMST511
Anglický název: Censored Data Analysis
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: zimní s.:3/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina, čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://www.karlin.mff.cuni.cz/~kulich/vyuka/cens/index.html
Garant: doc. RNDr. Daniel Hlubinka, Ph.D.
Třída: M Mgr. PMSE
M Mgr. PMSE > Povinně volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Pravděpodobnost a statistika
Neslučitelnost : NMST531
Prerekvizity : NMSA405, NMSA407
Záměnnost : NMST531
Je prerekvizitou pro: NMST532
Anotace -
Poslední úprava: doc. Ing. Marek Omelka, Ph.D. (30.11.2020)
Předmět propojuje teorii pravděpodobnosti (martingaly), teoretickou statistiku (pořadové testy), teorii spolehlivosti a analýzu přežití. Proberou se čítací procesy, odhady funkce přežití a kumulativního rizika, parametrické modely, dvou a vícevýběrové testy na censorovaná data, regresní modely. Cvičení obsahuje teoretické příklady i praktické aplikace.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. Ing. Marek Omelka, Ph.D. (30.11.2020)

Seznámit studenty s metodami pro analýzu censorovaných dat.

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: doc. Ing. Marek Omelka, Ph.D. (30.11.2020)

The exercise class credit is necessary to sign up for the exam.

Requirements for exercise class credit: The credit for the exercise class will be awarded to the student who hands in a satisfactory solution to each assignment by the prescribed deadline.

The nature of these requirements precludes any possibility of additional attempts to obtain the exercise class credit.

Literatura
Poslední úprava: doc. Ing. Marek Omelka, Ph.D. (30.11.2020)

Fleming TR and Harrington DP "Counting Processes and Survival Analysis" Wiley, New York, 1991.

Kalbfleisch JD and Prentice RL "The Statistical Analysis of Failure Time Data". Wiley, New York, 2002.

Metody výuky -
Poslední úprava: doc. Ing. Marek Omelka, Ph.D. (30.11.2020)

Přednáška + cvičení.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D. (11.12.2020)

1. Censorovaná náhodná veličina.

2. Parametrické modely pro censorovaná data.

3. Čítací procesy a martingaly pro censorovaná data.

4. Neparametrické odhady rizikové funkce a funkce přežití.

5. Neparametrické dvouvýběrové testy.

6. Coxův regresní model.

Vstupní požadavky - angličtina
Poslední úprava: doc. Ing. Marek Omelka, Ph.D. (30.11.2020)

This course assumes the knowledge of linear regression theory and, preferably but not necessarily, generalized linear models. Intermediate-level knowledge of probability theory, including continuous martingales, and counting process theory is also required.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK