PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Bakalářské konzultace: Informační bezpečnost - NMMB349
Anglický název: Bachelor's Thesis: Information security
Zajišťuje: Studijní oddělení (32-STUD)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: oba
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: 0/4 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Patří ke studentské práci typu: bakalářská práce
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Třída: M Bc. MMIB
M Bc. MMIB > Povinně volitelné
Prerekvizity : NMMB201, NMMB204, NMMB206, NMMB301, NMMB302
Anotace -
Poslední úprava: G_M (01.06.2015)
Konzultace a příprava bakalářské práce pro zaměření Matematika pro informační bezpečnost oboru Matematické metody informační bezpečnosti. Předmět lze zapsat v zimním i v letním semestru. Prerekvizity se neověřují při zápise tohoto předmětu, ale až při kontrole plnění studijních povinností (prerekvizity na absolvování).
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (14.06.2019)

Zápočet se uděluje za dovedení bakalářské práce do skoro finální podoby.

Předmět není možné úspěšně zakončit bez splnění jeho prerekvizit. Tyto prerekvizity jsou popsány v Oranžové karolince a určují zaměření Informační bezpečnost oboru Matematika pro informační technologie.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK