PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Kryptografické systémy - NMMB201
Anglický název: Cryptographical Systems
Zajišťuje: Katedra algebry (32-KA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: letní s.:1/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://www.karlin.mff.cuni.cz/~kozlik/ks/
Garant: RNDr. Andrew Kozlík, Ph.D.
Třída: M Bc. MMIB
M Bc. MMIB > Povinně volitelné
M Bc. MMIB > 2. ročník
M Bc. MMIT
M Bc. MMIT > Povinně volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Algebra
Je prerekvizitou pro: NMMB349
Anotace -
Poslední úprava: G_M (16.05.2012)
Povinný předmět bakalářského oboru MMIB. Pozornost bude věnována zejména symetrickým šifrám a hašovacím funkcím. Nejvýznamější systémy budou vyloženy na přednášce, ostatní budou pojednány na cvičeních seminární formou.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Andrew Kozlík, Ph.D. (03.01.2018)

Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou. Zápočet se uděluje za splnění zápočtových úkolů. Úkoly jsou průběžně zveřejňovány na stránce cvičícího. Na vypracování úkolu mají studenti obvykle dva týdny od jeho zveřejnění. Povaha kontroly studia vylučuje opakování této kontroly.

Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Andrew Kozlík, Ph.D. (05.09.2017)

Serge Vaudenay: A Classical Introduction to Cryptography, Springer, 2006

Douglas R. Stinson: Cryptography: Theory and Practice, Third Edition, CRC Press, 2005

Hans Delfs, Helmut Knebl: Introduction to Cryptography, Springer, 2015

Christof Paar, Jan Pelzl: Understanding Cryptography: A Textbook for Students and Practitioners, Springer, 2010

Alfred J. Menezes, Paul C. van Oorschot, Scott A. Vanstone: Handbook of Applied Cryptography, CRC Press, 1996

Joan Daemen, Vincent Rijmen: The Design of Rijndael: AES - The Advanced Encryption Standard, Springer, 2002

Matthew Robshaw, Olivier Billet (Eds.): New Stream Cipher Designs, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 4986, Springer, 2008

eSTREAM, the ECRYPT Stream Cipher Project: http://www.ecrypt.eu.org/stream/

Ecrypt Lightweight Cryptography Lounge: http://www.ecrypt.eu.org/lightweight/index.php/Main_Page

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Andrew Kozlík, Ph.D. (03.01.2018)

Zkouška je ústní. Student si vylosuje otázky a dostane čas na přípravu poznámek. Otázky korespondují se sylabem přednášky v rozsahu, ve kterém byla jednotlivá témata vyložena na přednášce. Známka se určí z celkového počtu bodů, které student získal za zápočtové úkoly a za zkoušku.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Andrew Kozlík, Ph.D. (05.09.2017)

Shannonova teorie (entropie, vzájemná informace, vzdálenost jednoznačnosti, absolutní bezpečnost).

Šifra DES. Meet-in-the-middle útok na 3DES. Šifra AES. Základní operační režimy blokových šifer (ECB, CBC, CFB, CFB-l, OFB, CTR).

Proudové šifry. Posuvné registry s lineární zpětnou vazbou. Šifra A5/1.

Hashovací funkce. Narozeninový paradox. Merkleovo-Damgårdovo schéma. MAC, HMAC.

Kryptografie s veřejným klíčem a digitální podpis - RSA. Håstadův útok na malý veřejný exponent. Faktorizace modulu N ze znalosti exponentů e a d. Diffieho-Hellmanův protokol a volba parametrů protokolu. ElGamalův šifrovací systém, ElGamalovo podpisové schéma a algoritmus DSA.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK