PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Aplikovaná kryptografie 1 - NMMB301
Anglický název: Applied Cryptography 1
Zajišťuje: Katedra algebry (32-KA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Bohuslav Rudolf
Třída: M Bc. MMIB
M Bc. MMIB > Povinně volitelné
M Bc. MMIT
M Bc. MMIT > Povinně volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Algebra
Neslučitelnost : NMIB006
Záměnnost : NMIB006
Je korekvizitou pro: NMMB302
Je prerekvizitou pro: NMMB349
Anotace -
Poslední úprava: G_M (16.05.2012)
Povinný předmět bakalářského oboru MMIB. Přednáška je zaměřena na praktické využití moderní kryptografie. Absolvent získá přehled o vhodnosti a četnosti použití jednotlivých algoritmů a o jejich vyhodnocování.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (11.06.2019)

Předmět je zakončen ústní zkouškou.

Literatura -
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (24.08.2012)

Shafi Goldwasser, Mihir Bellare: Lecture Notes on Cryptography, 2008, http://cseweb.ucsd.edu/~mihir/papers/gb.pdf

Jonathan Katz, Yehuda Lindell: Introduction to Modern Cryptography, 2008, Taylor and Francis Group, LLC

Serge Vaudenay: A Classical Introduction to Cryptography - Applications for Communication Security, 2006, Springer Science + Business Media, Inc.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Bohuslav Rudolf (11.10.2017)

Zkouška se sestává z ústní části, na kterou má student možnost písemné přípravy (analogie písemné části zkoušky). Student obdrží k písemné přípravě dvě otázky, na něž se písemně připraví. Během ústní zkoušky bude moci dovysvětlit nejasnosti a nepřesnosti v písemné přípravě. V případě potřeby (nejednoznačného výsledku)dostane student další otázky, na které se opět může písemně připravit, a které budou opět zkoušeny ústně. Otázky jsou vybírány z látky prezentované na přenáškách.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (03.09.2012)

Hlavní používané blokové a proudové šifry a hašovací funkce - principy, schémata, bezpečnostní a implementační vlastnosti. Módy symetrického šifrování a ochrana integrity - bezpečnostní, provozní a implementační vlastnosti, otázky dokazatelnosti. Úvod do kryptografických protokolů - principy, formální a praktická bezpečnost.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK