PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Úvod do komplexní analýzy (O) - NMMA901
Anglický název: Introduction to Complex Analysis (O)
Zajišťuje: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: NMMA301
Garant: Mgr. Petr Honzík, Ph.D.
Třída: Informatika Mgr. - Diskrétní modely a algoritmy
Kategorizace předmětu: Matematika > Reálná a komplexní analýza
Neslučitelnost : NMAA021, NMAA121, NMMA301
Záměnnost : NMAA121, NMMA301
Je záměnnost pro: NMAA121
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (02.05.2019)
Úvodní kurs analýzy v komplexním oboru. Bez prerekvizit. Není ekvivalentní předmětu NMMA301 Úvod do komplexní analýzy.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: G_M (27.04.2012)

Úvod do komplexní analýzy.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Roman Lávička, Ph.D. (17.12.2018)

Student musí mít zápočet, aby mohl přijít ke zkoušce. Zápočet získá za aktivní účast na cvičení. Charakter zápočtu neumožňuje jeho opakování.

Literatura
Poslední úprava: G_M (27.04.2012)
Základní literatura

Veselý, J.: Komplexní analýza, Karolinum Praha, 2000

Novák, B.: Analýza v komplexním oboru (skripta), SPN Praha, 1980

Kopáček, J.: Příklady z matematiky pro fyziky IV, skripta MFF.

Doplňková literatura.

Rudin, W.: Reálná a komplexní analýza, Academia Praha, 1977

Metody výuky -
Poslední úprava: G_M (27.04.2012)

Přednáška a cvičení

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Roman Lávička, Ph.D. (17.12.2018)

Požadavky u zkoušky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl probrán na přednášce a cvičení.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Ondřej Kalenda, Ph.D., DSc. (18.08.2017)

Holomorfní funkce.

Mocninné řady a elementární funkce.

Křivkový integrál.

Lokální Cauchyova věta a její aplikace.

Izolované singularity.

Laurentovy řady, rezidua.

Globální Cauchyova věta a Cauchyův vzorec.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK