PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Matematika 4 - NMMA704
Anglický název: Mathematics 4
Zajišťuje: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Kategorizace předmětu: Matematika > Diferenciální rovnice, teorie potenciálu
Prerekvizity : NMMA703
Záměnnost : JEB029
Je neslučitelnost pro: JEB029
Je prerekvizitou pro: NMMA705
Je záměnnost pro: JEB029
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: G_M (07.05.2014)
Kurz diferenciálních rovnic pro FSV UK. Seznámení se základy teorie obyčejných diferenciálních rovnic. Tato teorie má četné aplikace v různých partiích ekonomie.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Spurný, Ph.D., DSc. (07.06.2019)

Předmět je zakončen zkouškou.

Literatura -
Poslední úprava: G_M (07.05.2014)

Hájková, Johanis, John, Kalenda, Zelený: Matematika, Matfyzpress 2012 (kapitoly 12-18),

M. Braun: Differential equations and their applications, Springer 1978 (ISBN 0-387-90289-9),

J. Kopáček a kol.: Příklady z matematiky nejen pro fyziky II, Matfyzpress 2006 (Kapitola 1).

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. RNDr. Ondřej Kalenda, Ph.D., DSc. (24.02.2021)

Pravidla pro letní semestr 2020/2021:

Zkouška bude mít početní a teoretickou část.

Početní část bude písemná. Pokud bude nutné umožnit i distanční formu zkoušení, bude se konat distančně v systému Moodle. Za tuto část bude možné získat maximálně 70 bodů. Až 5,5 bodu je možné získat formou bonusu za dobrovolné domácí úkoly během semestru. Pro úspěšné složení početní písemné části je třeba získat více než 35 bodů (po započtení bonusu). Početní část bude obsahovat úlohy na řešení diferenčních a diferenciálních rovnic včetně doplňujících otázek na vlastnosti řešení.

Teoretická část se koná po úspěšném složení početní písemné části a bude zaměřena na aplikaci obecných vět o diferenciálních rovnicích na konkrétní typy rovnic. Bude možné získat maximálně 30 bodů.

Ke složení zkoušky je potřeba úspěšně složit početní písemnou část a v součtu získat více než 50 bodů. Výsledná známka je pak určena podle tabulky doporučené FSV. V případě, že student z početní písemné části získá více než 50 bodů, nemusí skládat teoretickou část a může rovnou získat známku podle dosaženého počtu bodů.

Přesnější obsah bude záviset na skutečně probrané látce, bude zveřejněn na webu přednášejícího. Tamtéž bude upřesněno technické provedení zkoušek.

Pokud student úspěšně složí početní písemnou část a nesloží teoretickou část, při opravném termínu si může vybrat, zda si již složenou početní písemnou část nechá uznat (s dosaženým počtem bodů) nebo zda bude početní písemnou část psát znovu. Pokud zvolí druhou možnost, k dříve napsané početní písemné části se již nepřihlíží.

Sylabus -
Poslední úprava: G_M (07.05.2014)

Diferenční rovnice, diferenciální rovnice se separovanými proměnnými, lineární diferenciální rovnice, soustavy diferenciálních rovnic prvního řádu -existence a jednoznačnost řešení, soustavy lineárních diferenciálních rovnic prvního řádu, úvod do teorie stability řešení diferenciálních rovnic.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Spurný, Ph.D., DSc. (10.05.2018)

Znalosti matematiky na úrovni přednášek Matematika 1,2 a 3.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK