PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Matematika 5 - NMMA705
Anglický název: Mathematics 5
Zajišťuje: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Kategorizace předmětu: Matematika > Diferenciální rovnice, teorie potenciálu, Optimalizace
Prerekvizity : NMMA704
Záměnnost : JEB062
Je neslučitelnost pro: JEB062
Je záměnnost pro: JEB062
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: G_M (07.05.2014)
Kurz variačního počtu pro FSV UK. Přednáška se zabývá úvodem do variačního počtu a teorie optimálního řízení se zřetelem k ekonomickým aplikacím.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Václav Vlasák, Ph.D. (19.10.2020)

Zápočet se uděluje za aktivní účast na cvičení (počítání úloh u tabule), případně za domácí vyřešení zadané sady úloh.

Zápočet je nutnou podmínkou ke skládání zkoušky a jeho charakter neumožňuje opakování.

Zkouška bude probihat distancne nebo prezencne.

Zkouška bude prověřovat znalosti látky v rozsahu předneseném během semestru.

Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Tomáš Bárta, Ph.D. (28.10.2019)

Xerokopie přednášek

A.C. Chiang: Elements of dynamic optimization, McGraw-Hill 1992 (ISBN 0-07-112568-X),

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Václav Vlasák, Ph.D. (19.10.2020)

Prezencni zkouška se skládá z ústní a písemné části. Nutnou podmínkou ke skládání ústní části zkoušky je úspěšné složení písemné části.

Nutnou podmínkou ke skládání písemné části je získání zápočtu. Nesplnění písemné části znamená, že celá zkouška je hodnocena známkou nevyhověl(a).

Nesložení ústní části znamená, že při příštím termínu je nutné opakovat obě části zkoušky. Známka zkoušky se stanoví na základě bodového hodnocení písemné i ústní části.

Zkouska muze probihat i distancne.

Písemná část sestává z příkladů z témat, která odpovídají sylabu přednášky i tomu, co bylo procvičováno na cvičení.

Požadavky ústní části odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl obsahem přednášky.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Tomáš Bárta, Ph.D. (28.10.2019)

Stabilita rovnovážných bodů autonomních systémů. Formulace úloh variačního počtu, Eulerova rovnice, analýza příkladů, základní úloha optimálního řízení, princip maxima.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK