PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Matematika 5 - NMMA705
Anglický název: Mathematics 5
Zajišťuje: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Tomáš Bárta, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Matematika > Diferenciální rovnice, teorie potenciálu, Optimalizace
Prerekvizity : NMMA704
Záměnnost : JEB062
Anotace -
Poslední úprava: G_M (07.05.2014)
Kurz variačního počtu pro FSV UK. Přednáška se zabývá úvodem do variačního počtu a teorie optimálního řízení se zřetelem k ekonomickým aplikacím.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Miroslav Zelený, Ph.D. (11.06.2019)

Předmět je zakončen zkouškou, která má písemnou a ústní část.

Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Jana Stará, CSc. (13.10.2017)

Xerokopie přednášek

A.C. Chiang: Elements of dynamic optimization, McGraw-Hill 1992 (ISBN 0-07-112568-X),

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Miroslav Zelený, Ph.D. (11.06.2019)

Zkouška se skládá z ústní a písemné části. Nutnou podmínkou ke skládání ústní části zkoušky je úspěšné složení písemné části.

Nutnou podmínkou ke skládání písemné části je získání zápočtu. Nesplnění písemné části znamená, že celá zkouška je hodnocena známkou nevyhověl(a).

Nesložení ústní části znamená, že při příštím termínu je nutné opakovat obě části zkoušky. Známka zkoušky se stanoví na základě bodového hodnocení písemné i ústní části.

Písemná část sestává z příkladů z témat, která odpovídají sylabu přednášky i tomu, co bylo procvičováno na cvičení.

Požadavky ústní části odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl obsahem přednášky.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jana Stará, CSc. (13.10.2017)

Formulace úloh variačního počtu, Eulerova rovnice, analýza příkladů, základní úloha optimálního řízení, princip maxima.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK