PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Matematika IV - JEB029
Anglický název: Mathematics IV
Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / 30 (999)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Michal Johanis, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Václav Vlasák, Ph.D.
Neslučitelnost : NMMA704
Prerekvizity : JEB028
Záměnnost : NMMA704
Je prerekvizitou pro: JEB062
Je záměnnost pro: NMMA704
Anotace -
Poslední úprava: ZELENY (14.09.2006)
Seznámení se základy teorie obyčejných diferenciálních rovnic. Tato teorie má četné aplikace v různých partiích ekonomie.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Ing. Pavel Kot (15.04.2021)

Kurz diferenciálních rovnic pro FSV UK.

Seznámení se základy teorie obyčejných diferenciálních rovnic. Tato teorie má četné aplikace v různých partiích ekonomie.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Ing. Pavel Kot (15.04.2021)

Předmět je zakončen zkouškou.

Literatura -
Poslední úprava: Ing. Pavel Kot (15.04.2021)

Hájková, Johanis, John, Kalenda, Zelený: Matematika, Matfyzpress 2012 (kapitoly 12-18),

M. Braun: Differential equations and their applications, Springer 1978 (ISBN 0-387-90289-9),

J. Kopáček a kol.: Příklady z matematiky nejen pro fyziky II, Matfyzpress 2006 (Kapitola 1).

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Václav Vlasák, Ph.D. (01.02.2023)

Zkouška bude mít část ústní a část písemnou.

Zadání písemné části: Písemka bude složena z pěti početních příkladů, na jejichž vypracování budete mít 120 minut. Upozornění: bude bodován nejen výpočet a výsledek, ale i úroveň zdůvodnění výpočtu (použité věty a pravidla). Při řešení písemky můžete použít libovolné poznámky a literaturu. Elektronika je zakázána.

Za celou písemnou část lze získat maximálně 50 bodů. Z písemné části je nutno získat alespoň 25 bodů. Pokud někdo nezíská tento počet bodů, neabsolvuje již ústní část zkoušky a zkouška pro něj končí známkou F.

Ústní část zkoušky: všichni, kteří uspěli v písemné části, budou zkoušeni ústně z teorie.

Průběh ústní části zkoušky: na začátku ústní části zkoušky si student vylosuje sadu otázek, která bude obsahovat klíčový pojem, znění definic a vět a znění vět a jejich důkaz. Seznamy otázek, z nichž se budou skládat losované sady, budou zveřejněny na webu přednášejícího. Celkem lze získat z ústní části zkoušky 50 bodů.

Výsledná známka: Nutnou podmínkou složení zkoušky je znalost klíčových pojmů. Pokud student získal méně než 25 bodů z písemné části nebo při ústní části neprokázal znalost některého klíčového pojmu nebo získal méně než 25 bodů z ústní části, je výsledná známka F.

V opačném případě je výsledná známka stanovena podle součtu bodů získaných v obou částech zkoušky. Přitom platí univerzální hranice doporučené FSV UK: A: 91-100; B: 81-90; C: 71-80; D: 61-70; E: 51-60; F: 50 a méně.

Pokud student neabsolvuje úspěšně ústní část, musí zkoušku opakovat celou.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Václav Vlasák, Ph.D. (01.02.2023)

Diferenční rovnice, diferenciální rovnice se separovanými proměnnými, lineární diferenciální rovnice, soustavy diferenciálních rovnic prvního řádu -existence a jednoznačnost řešení, soustavy lineárních diferenciálních rovnic prvního řádu.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Ing. Pavel Kot (15.04.2021)

Znalosti matematiky na úrovni přednášek Matematika 1,2 a 3.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK