PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Matematika 2 - NMMA702
Anglický název: Mathematics 2
Zajišťuje: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 7
Rozsah, examinace: letní s.:4/4 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Ondřej Kalenda, Ph.D., DSc.
Kategorizace předmětu: Matematika > Reálná a komplexní analýza
Prerekvizity : NMMA701
Záměnnost : JEB006
Je prerekvizitou pro: JEB105, NMMA703
Anotace -
Poslední úprava: G_M (07.05.2014)
Základní přednáška z matematiky pro FSV UK - druhý semestr. Studenti se seznámí s matematickou analýzou funkcí více proměnných, lineární algebrou, číselnými řadami a Riemannovým integrálem. Přednášené metody jsou vhodné pro řešení ekonomických úloh, zejména pak úloh z mikroekonomie.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Václav Vlasák, Ph.D. (23.02.2019)

Předmět je zakončen zkouškou, přičemž nutnou podmínkou účasti na zkoušce je udělení zápočtu.

K získání zápočtu je třeba úspěšně napsat dvě zápočtové písemky, jednu neúspěšnou písemku lze nahradit písemkou opravnou a jednu neúspěšnou písemku lze nahradit spočítáním určitých domácích úkolů. Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opakování této kontroly.

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Václav Vlasák, Ph.D. (10.05.2018)

Hájková V., John O., Kalenda O., Zelený M.: Matematika, Matfyzpress, Praha 2006

Kopáček J. a kol.: Příklady z matematiky nejen pro fyziky I., Matfyzpress, Praha 2005 (kapitoly 7, 9.4 a 9.5)

Kopáček J. a kol.: Příklady z matematiky nejen pro fyziky II., Matfyzpress, Praha 2006 (kapitoly 3 a 5)

Děmidovič B.P.: Sbírka úloh a cvičení z matematické analýzy, Fragment, Praha 2003 (nebo starší ruský originál)

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Václav Vlasák, Ph.D. (14.02.2019)

Nutnou podmínkou účasti na zkoušce je udělení zápočtu.

Zadání písemné části: Písemka bude složena z pěti příkladů, na jejichž vypracování budete mít 120 minut. Půjde o tyto příklady: parcialní derivace, extrém funkce, implicitní funkce, maticový počet (hodnost, determinant, inverzní matice, řešení soustavy), konvergence číselných řad a možná primitivní funkce. Upozornění: bude bodován nejen výpočet a výsledek, ale i úroveň zdůvodnění výpočtu (použité věty a pravidla). Při řešení písemky můžete použít libovolné poznámky a literaturu. Elektronika je zakázána.

Ústní část zkoušky: všichni, kteří uspěli v písemné části, budou zkoušeni ústně z teorie, přičemž losované sady otázek budou formulovány pomocí pojmů ze seznamu uvedeného na stránce vyučujícího.

Pokud student neabsolvuje úspěšně ústní část, musí zkoušku opakovat celou.

Sylabus -
Poslední úprava: G_M (07.05.2014)

Tento předmět je totožný s předmětem JEB006.

(Funkce více proměnných: hladké funkce, implicitní funkce, volné a vázané extrémy, kvasikonkávní funkce.

Lineární algebra: základní operace s maticemi, determinanty, řešení lineárních soustav.

Číselné řady: konvergence a divergence, kritéria konvergence, absolutní konvergence.

Základní vlastnosti Riemannova integrálu.)

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: RNDr. Václav Vlasák, Ph.D. (10.05.2018)

Znalosti na úrovni absolvování předmětu Matematika 1 - NMMA701.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK