PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Úvod do pojišťovnictví - NMFM311
Anglický název: Introduction to Insurance
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=12654
Garant: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D.
Třída: M Bc. FM
M Bc. FM > Povinné
Kategorizace předmětu: Matematika > Finanční a pojistná matematika
Prerekvizity : NMFM202
Je prerekvizitou pro: NMFM338
Je záměnnost pro: NMFM303, NMFM304
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (30.05.2019)
Povinná přednáška programu FM.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (02.06.2021)

Úvod do pojistné matematiky a účetnictví pojišťoven.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. (13.10.2021)

Podmínkou pro získání zápočtu je napsání dvou testů v průběhu semestru se ziskem alespoň 60% bodů z každého z nich.

Zápočtové testy je možné případně opakovat.

Zápočet je podmínkou účasti na zkoušce.

Literatura -
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (30.05.2019)

Mandl, P., Mazurová, L.: Matematické základy neživotního pojištění. Matfyzpress, Praha 1999.

Klugman, S.A., Panjer, H.H., Willmot, G.E.: Loss Models, John Wiley & Sons, 1998.

Bokšová, J.: Účetnictví komerčních pojišťoven - specifika v ČR. Wolters Kluwer ČR, 2010.

České účetní standardy pro pojišťovny.

Metody výuky -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (10.05.2021)

Přednáška + cvičení.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. (13.10.2021)

Zkouška je ústní s písemnou přípravou. Požadavky pokrývají látku prezentovanou na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (30.05.2019)

Základní pojmy. Parametrické modely rozdělení výší a počtů škod, základní charakteristiky škodních veličin, složená rozdělení. Úvod do tarifování: tarifní proměnné, tarifní třídy,přepočty sazebníku.

Druhy technických rezerv v životním a neživotním pojištění, definice dle českého účetnictví a dle mezinárodních standardů. Základní formy proporcionálního a neproporcionálního zajištění, přístupy k stanovení zajistného. Specifika účetnictví pojišťoven.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK