PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Neživotní pojištění 1 - NMFM303
Anglický název: Non-life Insurance 1
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D.
Třída: M Bc. FM
M Bc. FM > Povinné
Kategorizace předmětu: Matematika > Finanční a pojistná matematika
Záměnnost : NMFM311
Je korekvizitou pro: NMFM302
Je záměnnost pro: NFAP045
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Kolektivní model rizika. Rozdělení výší a počtů škod. Složená rozdělení. Teorie technického ruinování. Zajištění.
Poslední úprava: Zichová Jitka, RNDr., Dr. (04.05.2018)
Cíl předmětu -

Cílem předmětu je vyložit základy kolektivního modelu rizika včetně základů teorie ruinování, podat přehled základních forem zajištění a typů technických rezerv v neživotním pojištění.

Poslední úprava: Mazurová Lucie, RNDr., Ph.D. (04.10.2012)
Podmínky zakončení předmětu -

Složení ústní zkoušky.

Poslední úprava: Zichová Jitka, RNDr., Dr. (20.04.2018)
Literatura -

Mandl, P., Mazurová, L.: Matematické základy neživotního pojištění. Matfyzpress, Praha 1999.

Klugman, S.A., Panjer, H.H., Willmot, G.E.: Loss Models, John Wiley & Sons, 1998.

Poslední úprava: Mazurová Lucie, RNDr., Ph.D. (04.10.2012)
Metody výuky -

Přednáška.

V době distanční výuky budou na stránce předmětu v Moodle:

https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=10387

uveřejňovány nahrané prezentace k jednotlivým tématům.

Ke shrnutí a zodpovězení případných dotazů k tematickým celkům se budou uskutečňovat setkání prostřednictvím zoomu jednou za 2-3 týdny.

Poslední úprava: Mazurová Lucie, RNDr., Ph.D. (28.09.2020)
Požadavky ke zkoušce -

Zkouška je ústní s písemnou přípravou. Požadavky pokrývají látku prezentovanou na přednášce.

Poslední úprava: Mazurová Lucie, RNDr., Ph.D. (10.10.2017)
Sylabus -

Kolektivní model teorie rizika pro jedno období. Rozdělení výše škodních nároků. Rozdělení počtu pojistných událostí. Složená rozdělení. Numerický výpočet rozdělení škodních úhrnů. Základy teorie technického ruinování. Základní formy zajištění. Metody stanovení zajistného.

Poslední úprava: Mazurová Lucie, RNDr., Ph.D. (26.04.2018)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK