PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Neživotní pojištění 2 - NMFM304
Anglický název: Non-life Insurance 2
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D.
Třída: M Bc. FM
M Bc. FM > Povinné
Kategorizace předmětu: Matematika > Finanční a pojistná matematika
Prerekvizity : NMFM303
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (04.05.2018)
Technické rezervy v neživotním pojištění. Tarifování. Kredibilita. Bonusové systémy.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. (04.10.2012)

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními metodami pro stanovení rezerv na pojistné plnění a s vybranými matematickými metodami užívanými v tarifování neživotního pojištění.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (20.04.2018)

Složení ústní zkoušky.

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. (04.10.2012)

Mandl, P., Mazurová, L.: Matematické základy neživotního pojištění. Matfyzpress, Praha 1999.

Mack, T.: Schadenversicherungsmathematik. Verlag Versicherungsvirtschaft, Karlsruhe, 1997.

Van Eeghen, J., Greup, E.K., Nijssen, J.A.: Rate Making. Nationale-Netherlanden, Rotterdam, 1983.

Metody výuky -
Poslední úprava: G_M (24.04.2012)

Přednáška.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. (19.02.2018)

Zkouška je ústní s písemnou přípravou. Požadavky pokrývají látku prezentovanou na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. (26.04.2018)

Analýza vývojových trojúhelníků. Metody výpočtu rezerv na pojistná plnění. Základní pojmy a cíle tarifování. Výpočty sazeb pojistného. Základy tarifování v multiplikativní struktuře. Kredibilita. Bühlmann - Straubův model. Matematické modelování systémů bonus-malus.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK