PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Ekonometrický projektový seminář - NMEK521
Anglický název: Econometric Project Seminar
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Zdeněk Hlávka, Ph.D.
doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D.
RNDr. Šárka Hudecová, Ph.D.
Třída: M Mgr. PMSE
M Mgr. PMSE > Povinně volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematická ekonomie a ekonometrie
Neslučitelnost : NMEK551
Prerekvizity : NMEK450, NMSA409, NMSA413, NMST412, NMST414
Anotace -
Poslední úprava: doc. Ing. Marek Omelka, Ph.D. (19.01.2023)
Modelování reálných problémů ekonomické praxe. Na základě úvodního zadání vybraných aktuálních problémů se posluchači budou snažit samostatně navrhnout a rozpracovat postup řešení ve tvaru závěrečné zprávy. Omezený počet účastníků, přednostně pro studenty programu PMSE specializace Ekonometrie. Předmět si nelze zapsat v mimořádném studiu.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. Ing. Marek Omelka, Ph.D. (30.11.2020)

Cílem předmětu je umožnit studentům získání zkušeností s týmovou prací na daném reálném problému, včetně přípravy dat, vyhotovení práce a oponentního řízení.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Zdeněk Hlávka, Ph.D. (19.01.2023)

Podmínky pro udělení zápočtu: účast na kontrolních bodech, odevzdání kvalitně zpracované práce v zadaném termínu, vypracování posudku a aktivní účast na závěrečných prezentacích. Charakter zápočtu neumožňuje jeho opakování. Předmět si nelze zapsat v mimořádném studiu.

Literatura -
Poslední úprava: doc. Ing. Marek Omelka, Ph.D. (30.11.2020)

Podle zpracovávaných projektů.

Metody výuky -
Poslední úprava: doc. RNDr. Zdeněk Hlávka, Ph.D. (19.01.2023)

Seminář: zpracování a prezentace reálného projektu, obvykle s ekonomickým zaměřením. Pro náročnější datové analýzy a zpracování velkých datových souborů lze využít i fakultní výpočetni cluster.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D. (09.12.2020)

velmi dobrá znalost lineárni regrese, analýzy časových řad a optimalizace

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK