PředmětyPředměty(verze: 830)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Matematická analýza III - NMAI056
Anglický název: Mathematical Analysis III
Zajišťuje: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017 do 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://kam.mff.cuni.cz/~klazar/MAIII17.html
Garant: doc. RNDr. Martin Klazar, Dr.
prof. RNDr. Aleš Pultr, DrSc.
Třída: Informatika Bc.
Kategorizace předmětu: Matematika > Reálná a komplexní analýza
Korekvizity : NMAI054
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (26.01.2018)

Pokračování kurzu matematické analýzy pro studenty informatiky pokrývající teorii metrických prostorů, řad funkcí a základy komplexní analýzy.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (26.01.2018)

Nutnou podmínkou účasti u zkoušky je zápočet, který uděluje cvičící. Zápočet je je udělen

za úspěšné složení krátkých 5 minutových testů, za docházku a za přiměřené vypracování domácích

úkolů. Podrobněji viz cvičící (http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~jardac/vyuka.html).

Vzhledem k povaze kontroly studia tohoto předmětu se zápočet opakovat nedá.

Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (26.01.2018)

Literaturou k přednášce jsou zápisy z jednotlivých přednášek dostupné na výše

uvedené stránce, popř. učební text (v předběžném tvaru) dostupný tamtéž.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Klazar, Dr. (11.10.2017)

Zkouška je písemný test na 90 minut, sestávající ze 4 příkladů odpovídajících sylabu přednášky.

Podrobné okruhy pro příklady jsou/budou uvedeny v požadavcích ke zkoušce na stránce předmětu

(viz url výše). Výsledek zkoušky je určen výhradně testem (bodování viz stránka předmětu), v

nerozhodných případech lze položit ústní doplňující otázku. Nutnou podmínkou účasti u zkoušky

je zápočet.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (26.01.2018)

Metrické prostory (kompaktnost a vlastnosti kompaktních množin, kompaktní­ množiny v eukleidovském prostoru, úplné prostory).

Řady funkcí­ (stejnoměrná konvergence, vlastnosti stejnoměrné konvergence, mocninné řady, Fourierovy řady).

Základy komplexní analýzy (mocninné řady v komplexním oboru, integrál, Cauchyova věta, aplikace).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK