PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Administrace Microsoft SQL serveru - NDBI039
Anglický název: Microsoft SQL Server Administration
Zajišťuje: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. David Hoksza, Ph.D.
Třída: Informatika Bc.
Kategorizace předmětu: Informatika > Databázové systémy
Prerekvizity : NDBI025
Anotace -
Poslední úprava: T_KSI (04.05.2015)
Předmět si klade za cíl vybavit studenty znalostmi o instalaci, konfiguraci, údržbě a optimalizaci Microsoft SQL Serveru. Studenti se naučí specifika SQL Serveru jak z pohledu praktického administrování (instalace, konfigurace, zálohování), tak z hlediska podpory programátorů (integrace s CLR, optimalizace, ladění a sledování výkonu, podpora transakcí). Předpokládají se znalosti v rozsahu přednášky NDBI026 - Databázové aplikace!
Literatura
Poslední úprava: T_KSI (28.02.2011)
  • Sack, J., “SQL Server 2008 Transact-SQL Recipes: A Problem-Solution Approach”. Apress, 2008, ISBN 978-1590599808
  • Knight, B., Patel, K., Snyder, W., LoForte, R., Wort S., “Professional Microsoft SQL Server 2008 Administration”, Wrox, 2008, ISBN 978-0470247969
  • Walters, R.E., Coles, M., Rae, R., Ferracchiati, R. Farme, D., “Mistrovství v Microsoft SQL Server 2008”. Computer Press, 2009, ISBN 978-80-251-2329-4
  • Delaney, K., Randal, P. S., Tripp, K. L., Cunningham, C., Machanic, A., “Microsoft SQL Server 2008 Internals“, Microsoft Press, 2009, ISBN 978-0735626249

Sylabus -
Poslední úprava: T_KSI (28.02.2011)

1. Architektura MS SQL Serveru, konfigurace DB, nástroje pro administraci a vývoj aplikací

2. Bezpečnost - účastníci, subjekty, povolení, serverové a aplikační role

3. Zálohování a obnova DB

4. Výkon - SQL Server Profiler, typy a možnosti indexů, statistiky

5. Řízení transakcí - typy transakcí, zámky, blokování

6. Integrace s CLR

7. Podpora prostorových a XML dat

8. Automatizace a monitorování

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK