PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Vývoj databázových aplikací - NDBI026
Anglický název: Development of Database Applications
Zajišťuje: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: letní s.:1/2, KZ [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://www.ms.mff.cuni.cz/~kopecky/vyuka/dbapl/
Garant: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D.
Třída: Informatika Bc.
Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Databázové systémy
Prerekvizity : NDBI025
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Ladislav Kopecký (23.04.2007)
Jazyk SQL databází Oracle a MS SQL vs. ANSI SQL - Tabulky, pohledy - Procedurální rozšíření SQL, PL/SQL, Transact-SQL - Objektové rozšíření - objekty, pole, hnízděné tabulky - Optimalizace SQL dotazů Návrh relačních a objektově relačních schémat Návrh databázových aplikací běžících na serveru Omezování přístupových práv ke komponentám aplikace Řízení transakcí, zamykání dat
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. (02.10.2017)

Podmínkou zakončení předmětu je odevzdání zápočtové aplikace dle dohodnutého zadání

(datový model s aplikační logikou uloženou v databázi s využitím možností procedurálního rozšíření)

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. (15.05.2020)

Manuály k databázovému systému Oracle / MS SQL

  • SQL reference guide

Loney K., Theriault M.: Mistrovství v Oracle Database 11g; Albatros Media

Lacko L.: Oracle - správa, programování a použití databázového systému; Computer Press

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. (28.05.2019)

Jazyk SQL databází Oracle a MS SQL vs. ANSI SQL

  • Tabulky, pohledy
  • Procedurální rozšíření SQL
  • Jazyk PL/SQL serveru Oracle - triggery, procedury, funkce a balíky
  • Jazyk Transact-SQL v MS SQL serveru - triggery, procedury a funkce
  • Objektové rozšíření - objekty, pole, hnízděné tabulky
  • Optimalizace SQL dotazů

Návrh relačních a objektově relačních schémat

Návrh databázových aplikací běžících na serveru

Omezování přístupových práv ke komponentám aplikace

Řízení transakcí, zamykání dat

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK