PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do geoarcheologie II - MG431P78
Anglický název: Introduction to geoarcheology II
Český název: Úvod do geoarcheologie II
Zajišťuje: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:ústní
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň: základní
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Ladislav Strnad, Ph.D.
Vyučující: prof. RNDr. Vojtěch Ettler, Ph.D.
Mgr. Aneta Kuchařová, Ph.D.
prof. RNDr. Martin Mihaljevič, CSc.
doc. RNDr. Ladislav Strnad, Ph.D.
RNDr. Maria Vaňková, Ph.D.
Prerekvizity : MG421P00, MG431P47, MG440P04
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Ladislav Strnad, Ph.D. (20.06.2022)
Kurz přinese úvodní přehled do širších oblastí hraničního oboru geoarcheologie.
Seznámeni se s možnostmi využití vybraných geochemických, mineralogických a petrografických metod, které jsou využívány v moderních specializacích na pomezí geologie a archeologie. Praktické ukázky, příp. návštěva specializovaného pracoviště.
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Ladislav Strnad, Ph.D. (28.06.2022)

Hauptmann A. (2010): The Archaeometallurgy of Copper. Springer.
Odborné časopisy: Archaeometry, Journal of Archaeological Science, Archaeological and Anthropological Sciences, Geoarchaeology

Poljak D.M., Marasović K. (eds.) (2018): Interdisciplinary Studies on Ancient Stone, Proceedings of the XI ASMOSIA Conference, Split 2015, 1014 str. (volně ke stažení na asmosia.willamette.edu)

Garrison E. (2016): Techniques in archaeological geology, Springer, 346 str.

Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Ladislav Strnad, Ph.D. (21.02.2024)

Kurz zahrnuje přednášky specialistů PřFUK a jiných specializovaných pracovišť. 

Úvod do problematiky geoarcheologie, využítí vybraných metod a postupů používaných v geovědách (geologii) pro účely archeologie. 

Geochemické, mineralogické a petrografické metody používané pro studium geologického i archeologického materiálu. Konkrétní příklady.

Úvod do vývoje technologií a zpracování kovů, skel. Nástin možnstí analytických stanovení v biomateriálech (kosti zuby aj.).

Úvod do problematiky studia izotopových systému pro účely archeologie.

Způsoby a možnosti  zpracování a vyhodnocování získaných dat.

Kontrola studia: ústní nebo písemnou formou

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK