PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Základy mineralogie - MG431P47
Anglický název: Principles od Mineralogy
Český název: Základy mineralogie
Zajišťuje: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Roman Skála, Ph.D.
RNDr. Marek Tuhý, Ph.D.
RNDr. Dobroslav Matějka, CSc.
Vyučující: RNDr. Dobroslav Matějka, CSc.
RNDr. Marek Tuhý, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: MG431P78
Je záměnnost pro: MG431P52U
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Dobroslav Matějka, CSc. (16.02.2012)
Základní kurs mineralogie seznamující s nejdůležitějšími partiemi obecné mineralogie a se základy mineralogického systému. Ve cvičeních je důraz položen na pozorování a poznávání běžných minerálů.

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Dobroslav Matějka, CSc. (29.07.2021)

Základní:

Chvátal M.: Mineralogie pro první ročník. Krystalografie. Karolinum, Praha, 2002.

Chvátal M.: Úvod do systematické mineralogie. Silikátový svaz, Praha, 2005.

Slavík F., Novák J., Kokta J.: Mineralogie. 5. vydání. Academia, Praha, 1974.


Doporučená:

Klein C.: Mineralógia. Oikos-Lumon, Bratislava, 2006. 672 s. (slovenský překlad 22. vydání, 2002)

Bernard J.H., Rost R.: Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, 1992. 704 s.

Okrusch M., Frimmel H.E.: Mineralogy, An Introduction to Minerals, Rocks, and Mineral Deposits. Springer, Berlin, 2020. 719 s.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Marek Tuhý, Ph.D. (16.01.2023)

Zápočet:
Aktivní účast na cvičeních, protokoly z vybraných cvičení, poznávání minerálů a základní informace o nich. Součástí zápočtu může být písemný test. Minimální vyžadovaná úspěšnost z každé části zápočtu je 70 %. 

Zkouška:
K připuštění ke zkoušce je nezbytný úspěšně složený zápočet. U zkoušky jsou požadovány znalosti v rozsahu látky přednášek a cvičení a výběru ze studijní literatury. Zkouška probíhá ústní formou.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Dobroslav Matějka, CSc. (29.07.2021)

1.     Přístup k minerálům a horninám, základní terminologie. (DM)

2.     Krystalová symetrie, oddělení, soustavy, nejběžnější krystalové tvary, Millerovy symboly. (DM)

3.     Reálné krystaly, nerovnoměrný vývin, agregáty, zákonité srůsty. (DM)

4.     Krystalová struktura, základní buňka, mřížkové parametry, vzorcová jednotka. (MT)

5.     Bravaisovy mřížky. Mřížková (strukturní) rovina, osnovy mřížkových rovin a jejich značení. Symetrie krystalových struktur, prostorové grupy a jejich značení, polymorfní modifikace. Struktura reálných krystalů. Rentgenometrické metody. (MT)

6.     Fyzikální krystalografie a fyzikální vlastnosti jako klíč k identifikaci minerálů. (MT)

7.     Základy práce s polarizačním mikroskopem. (DM)

8.     Chemická krystalografie. Stavební částice minerálů, vazby, koordinace. Izomorfie a polymorfie. Vzorce minerálů a krystalochemické výpočty. Zjišťování chemického složení minerálů. (DM, MT)

9.     Mineralogický systém. Vybrané minerály jednotlivých skupin – hlavní identifikační znaky, struktura, chemické složení, vznik, parageneze, praktické využití. (DM, MT)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK