PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Základy mineralogie - MG431P47
Anglický název: Principles od Mineralogy
Český název: Základy mineralogie
Zajišťuje: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Dobroslav Matějka, CSc.
Vyučující: RNDr. Dobroslav Matějka, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Dobroslav Matějka, CSc. (16.02.2012)
Základní kurs mineralogie seznamující s nejdůležitějšími partiemi obecné mineralogie a se základy mineralogického systému. Ve cvičeních je důraz položen na pozorování a poznávání běžných minerálů.

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Dobroslav Matějka, CSc. (16.02.2012)

Základní:

Chvátal M.: Mineralogie pro první ročník. Krystalografie. Karolinum, Praha, 2002.

Chvátal M.: Úvod do systematické mineralogie. Silikátový svaz, Praha, 2005.

Slavík F., Novák J., Kokta J.: Mineralogie. 5. vydání. Academia, Praha, 1974.

Doporučená:

Klein C.: Mineralógia. Oikos-Lumon, Bratislava, 2006. 672 s. (slovenský překlad 22. vydání, 2002)

Bernard J.H., Rost R.: Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, 1992. 704 s.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Dobroslav Matějka, CSc. (31.05.2012)

Zápočet:

Aktivní účast na cvičeních, protokoly z vybraných cvičení, poznávání minerálů a základní informace o nich.

Zkouška:

Znalosti v rozsahu látky přednášek a cvičení a výběru ze studijní literatury.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Dobroslav Matějka, CSc. (26.09.2013)

Základní kurs mineralogie seznamující s nejdůležitějšími partiemi obecné mineralogie a se základy mineralogického systému. Ve cvičeních je důraz položen na pozorování a poznávání běžných minerálů.

Biodiverzita a geodiverzita, přístup k minerálům a horninám. Co je minerál? Krystaly, krystalová symetrie, oddělení soustavy. Nejběžnější krystalové tvary. Millerovy symboly. Reálné krystaly, nerovnoměrný vývin, agregáty, zákonité srůsty.

Krystalová struktura, základní buňka, mřížkové parametry, vzorcová jednotka. Bravaisovy mřížky. Mřížková (strukturní) rovina, osnovy mřížkových rovin a jejich značení. Symetrie krystalových struktur, prostorové grupy a jejich značení, polymorfní modifikace. Struktura reálných krystalů. Rentgenometrické metody.

Fyzikální krystalografie. Fyzikální vlastnosti jako klíč k identifikaci minerálů. Krystalová optika, polarizační mikroskop, pozorování s jedním nikolem a ve zkřížených nikolech. Elektrické a magnetické vlastnosti, luminiscence. Radioaktivita a její význam pro geologické vědy.

Chemická krystalografie. Stavební částice minerálů, vazby, koordinace. Izomorfie a polymorfie. Vzorce minerálů a krystalochemické výpočty. Zjišťování chemického složení minerálů, elektronová mikrosonda.

Mineralogický systém. Nejdůležitější minerály jednotlivých skupin - hlavní identifikační znaky, struktura, chemické složení, vznik, parageneze, praktické využití.

Moodle: http://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=982

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK