PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Organická chemie - MC270P61B
Anglický název: Organic Chemistry
Český název: Organická chemie
Zajišťuje: Katedra organické chemie (31-270)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 3
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Ing. Ondřej Baszczyňski, Ph.D.
Vyučující: Ing. Ondřej Baszczyňski, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Martin Kamlar, Ph.D.
Ing. Rafael Navrátil, Ph.D.
Neslučitelnost : MC270P76, MC270P80, MC270P81, MC280P66B, MC280P67B
Prerekvizity : MC270P61A
Je neslučitelnost pro: MC270P80, MC280P66B
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout OCH_KATA_Aldehydy a ketony_13LS_fin.pdf podklady pro výuku Ing. Ondřej Baszczyňski, Ph.D.
stáhnout OCH_KATA_alfa_substituce_15_fin.pdf podklady pro výuku Ing. Ondřej Baszczyňski, Ph.D.
stáhnout OCH_KATA_Aminy_12LS_fin.pdf podklady pro výuku Ing. Ondřej Baszczyňski, Ph.D.
stáhnout OCH_KATA_karboxylove_kyseliny_14_fin2.pdf podklady pro výuku Ing. Ondřej Baszczyňski, Ph.D.
stáhnout OCH_KATA_MH_prednaska_20_pericyclic_reactions.pdf podklady pro výuku dle prof M. Hocka Ing. Ondřej Baszczyňski, Ph.D.
stáhnout OCH_KATA_peptidy a proteiny 17 fin.pdf podklady pro výuku Ing. Ondřej Baszczyňski, Ph.D.
stáhnout OCH_KATA_prednaska_19_heterocykly a Nu kyseliny.pdf podklady pro výuku dle prof. M. Hocka Ing. Ondřej Baszczyňski, Ph.D.
stáhnout OCH_KATA_Sacharidy_18.pdf podklady pro výuku Ing. Ondřej Baszczyňski, Ph.D.
stáhnout OCH_KATA_16_aldolizace a michaelovy adice_fin.pdf podklady pro výuku Ing. Ondřej Baszczyňski, Ph.D.
stáhnout 21_OCH_KATA_Souhrn_a_Opakovani_1st_semestr_up.pdf podklady pro výuku Ing. Ondřej Baszczyňski, Ph.D.
stáhnout 22_OCH_KATA_Souhrn_a_opakovani_2nd_semestr_fin.pdf podklady pro výuku Ing. Ondřej Baszczyňski, Ph.D.
Anotace -
Přednáška poskytuje základní informace o chemii aminů, karboxylových kyselin a jejich derivátů (příprava, reaktivita, vlastnosti a použití), heterocyklických sloučeninách, sacharidech a vybraných typech přírodních látek.
Poslední úprava: Baszczyňski Ondřej, Ing., Ph.D. (18.02.2024)
Literatura
  • J. McMurry: Organická chemie, nakladatelství VUITIUM, 2007 (překlad anglického originálu J. McMurry: Organic chemistry, 6th Edition, 2004, Brooks/Cole)

  • Podklady pro přednášky budou uploadovány běhěm semestru
Poslední úprava: Baszczyňski Ondřej, Ing., Ph.D. (18.02.2024)
Požadavky ke zkoušce

(Udržujte aktuální - platnou emailovou adresu v SIS) !

 

Podmínky k získání zápočtu:

A)   Součástí cvičení jsou zadané úkoly (celkem 4). Termín a platforma jejich odevzdání budou upřesněny na každém cvičení jednotlivými vyučujícími.

B) Závěrečný test (jeho termíny budou vypisovány do SISu) – souhrnný test.

       Hranice úspěšného napsání testu je stanovena na 60% 

 

Podmínky k získání zkoušky:

Úspěšné absolvování zkouškové písemky a ustní zkoušky.

Poslední úprava: Baszczyňski Ondřej, Ing., Ph.D. (18.02.2024)
Sylabus -

13. Aminy, struktura, reaktivita a syntézy
14. Aldehydy a ketony, struktura, reaktivita a syntézy
15. Karboxylové kyseliny a jejich funkční deriváty, struktura, reaktivita a syntézy
16. Substituční reakce v α-poloze karbonylové skupiny. Oxidace a redukce
17. Aldolizace karbonylových sloučenin a příbuzné reakce
18. Pericyklické reakce a přesmyky
19. Sacharidy
20. Aminokyseliny, peptidy a proteiny
21. Heterocyklická chemie
22. Nukleové kyseliny
23. Lipidy a ostatní třídy přírodních látek
24. Polymerizace a polymery

Poslední úprava: Baszczyňski Ondřej, Ing., Ph.D. (18.02.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK