PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Organická chemie - MC270P61A
Anglický název: Organic chemistry
Český název: Organická chemie
Zajišťuje: Katedra organické chemie (31-270)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 3
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Ing. Ondřej Baszczyňski, Ph.D.
Vyučující: Ing. Ondřej Baszczyňski, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Martin Kamlar, Ph.D.
Je neslučitelnost pro: MC270P76, MC270P108B, MC270P80, MC280P66B, MC270P108A
Je prerekvizitou pro: MC270P61B
Ve slož. prerekvizitě: MC270C87, MC270C92, MC270C93
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout 03_OCH_KATA_Alkany_up3_pdf.pdf podklady pro výuku Ing. Ondřej Baszczyňski, Ph.D.
stáhnout 04_OCH_KATA_Stereochemie.pdf podklady pro výuku Ing. Ondřej Baszczyňski, Ph.D.
stáhnout 05_OCH_KATA_Alkeny.pdf podklady pro výuku Ing. Ondřej Baszczyňski, Ph.D.
stáhnout 06_OCH_KATA_Alkyny_OB.pdf podklady pro výuku Ing. Ondřej Baszczyňski, Ph.D.
stáhnout 07_OCH_KATA_Halogenderivaty_fin2.pdf podklady pro výuku Ing. Ondřej Baszczyňski, Ph.D.
stáhnout 08_OCH_KATA_aromaty_8_fin.pdf podklady pro výuku Ing. Ondřej Baszczyňski, Ph.D.
stáhnout 09_OCH_KATA_SeAr_fin.pdf podklady pro výuku Ing. Ondřej Baszczyňski, Ph.D.
stáhnout 10_OCH_KATA_Alkoholy_a_Fenoly_fin.pdf podklady pro výuku Ing. Ondřej Baszczyňski, Ph.D.
stáhnout 11_OCH_KATA_Ethery_Thioly_Sulfidy_fin.pdf podklady pro výuku Ing. Ondřej Baszczyňski, Ph.D.
stáhnout 12_OCH_KATA_Souhrn_a_Opakovani_up3.pdf podklady pro výuku Ing. Ondřej Baszczyňski, Ph.D.
Anotace -
V přednášce jsou definovány základní pojmy organické chemie, strukturní teorie, chiralita, názvosloví, typy vazeb a možnosti reaktivity organických sloučenin. Získané poznatky jsou aplikovány na základní skupiny organických sloučenin - uhlovodíky, halogenderiváty, alkoholy, aminy, ethery, aldehydy a ketony.
Poslední úprava: SMRCEK (10.01.2003)
Literatura

J. McMurry: Organická chemie, nakladatelství VUITIUM, 2007 (překlad anglického originálu J. McMurry: Organic chemistry, 6th Edition, 2004, Brooks/Cole)

Poslední úprava: Veselý Jan, prof. RNDr., Ph.D. (14.09.2011)
Požadavky ke zkoušce

Výuka přednášek bude probíhat prezenčně.

Kopie prezentací přednášek bude dodána v průběhu semestru po jednolivých hodinách a tématech.

Cvičení budou probíhat prezenčně. Součástí cvičení je také plnění a včasné odevzdání domácích úloh. 

Případné on-line prezentace či cvičení z důvodů pandemie či jiných, těžko předpověditelných situací budou včas zaslány na email jednotlivým paralelkám. (Udržujte aktuální - platnou emailovou adresu v SIS) !
 

Podmínky k získání zápočtu: (v tomto semestru není závěrečná zkouška)

a) 4x v termínu odevzdané povinné domácích úkoly (ostatní úkoly jsou dobrovolné) 

b) zápočtová písemka (na konci semestru) >60% (ze dvou samostatných oddílů)

c) 10x moodle test (70%)

Poslední úprava: Baszczyňski Ondřej, Ing., Ph.D. (15.09.2023)
Sylabus -

1. Úvod, vymezení oboru, názvosloví organických sloučenin

2. Obecná chemie uhlíku a vodíku, orbitaly, hybridizace, vazby

3. Alkany a cykloalkany, struktura a reaktivita

4. Stereochemie a konformační analýza

5. Alkeny, struktura, reaktivita a syntézy. Adiční reakce

6. Alkyny, struktura, reaktivita a syntézy

7. Halogenderiváty, struktura, reaktivita a syntézy

8. Nukleofilní substituce a eliminace

9. Areny a aromaticita, struktura, reaktivita a syntézy

10. Elektrofilní aromatická substituce

11. Alkoholy a fenoly, struktura, reaktivita a syntézy

12. Ethery, epoxidy, thioly a sulfidy, struktura, reaktivita a syntézy

Poslední úprava: Veselý Jan, prof. RNDr., Ph.D. (14.09.2011)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK