PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Systems Immunology - MB151P142E
Anglický název: Systems Immunology
Český název: Systémová imunologie
Zajišťuje: Katedra buněčné biologie (31-151)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: 25
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Vysvětlení: Recommended for MSc. students in Immunology working with large datasets,candidates are expected to pass Immunology courses: MB150P14E/optional MB150P15A, please enroll to the Moodle course = Elearning course
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Karel Drbal, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Karel Drbal, Ph.D.
Neslučitelnost : MB151P103E
Anotace -
Upozornění: přednášky a celý kurz probíhá v angličtině. Tento kurz je následovníkem předchozího Immunology - a systems biology view - MB151P103E.

Jedná se o základní jednosemestrální kurz zaměřený na vybrané funkce imunitního systému z pohledu systémové biologie. Výuka je založená na práci s daty a tvoří kompatibilní doplněk ke klasickému vzdělávání v oboru imunologie, které je založené na hypotézách (v zimním semestru - MB150P14E Immunology). V praktickém předmětu MB151P142E - Systems Immunology se dozvíte základy práce s velkými cytometrickými datasety a budete porovnávat publikovaná data s interpretací autorů ve zvoleném článku. V každé hodině si nejprve zopakujeme související informace z daného tématu imunologie i -omics technologií a následně uvedeme 1-2 články k tématu systémové imunologie. Každá teoretická lekce je následovaná praktickou hodinou nad analýzou dat z uvedených článků.

Zkouška probíhá krátkým obecným testem a prezentací Vámi analyzovaných dat ze článku, který Vám přidělí vyučující, případně si jej vyberete sami.

Paralelně doporučuji absolvovat kurzy Methods of functional genomics (MB140P86), Analytical methods in cancer and population genomics and transcriptomics (MB151P113E) a Spatiotemporal modeling and simulation of biological systems (MB151P115E) - vse přednáší lidé z EMBL Heidelberg a MPI Dresden v letním semestru. Pro genomickou úroveň alternativně zvažte předmět UNIX and work with genomic data (MB170C47), i když vhodnější by byla základní znalost v oblasti “single-cell” transkriptomiky, která se zatím na fakultě nepřednáší.

Pro tento předmět není žádná prerekvizita, ale všem doporučuji absolvovat základní Imunologii v zimním semestru - MB150P14E Immunology.

Předmět je vhodný pro studenty biologie, medicíny, chemie - od 3. ročníku (Bc.) a 4. ročníku (1. Mgr.) včetně Erasmus+ a PhD studentů v biomedicíně. Studentům, kteří chtějí pokračovat v magisterském studiu v imunologii, doporučuji absolvovat oba kurzy: Immunology (MB150P14E) a Systems Immunology (MB151P142E).
Poslední úprava: Drbal Karel, RNDr., Ph.D. (25.08.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK