PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Immunology - MB150P14E
Anglický název: Immunology
Český název: Imunologie
Zajišťuje: Katedra buněčné biologie (31-151)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 300
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Vysvětlení: Essential course for students continuing with their MSc. study in Immunology.Scheduled for Fridays 9:00-10:30 in VG - Velka geologicka, Albertov 6 Please, enroll to the Moodle course = Elearning course (link below/right).
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.
RNDr. Karel Drbal, Ph.D.
Vyučující: prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.
RNDr. Karel Drbal, Ph.D.
Neslučitelnost : MB150P14B
Je neslučitelnost pro: MB150P14B
Ve slož. korekvizitě pro: MB150C15C, MB151C15E
Anotace -
Upozornění: Přednáší se pouze v anglickém jazyce.

Základní semestrální kurz pokrývající komponenty a mechanizmy imunitního systému. Není povinná prerekvizita. Doporučujeme studentům biologie, medicíny a chemie.

Budeme probírat základní teorie fungování imunitního systému, včetně vztahu k lidským onemocněním a okrajově i zvířecím modelům.
Kurz je cílený na studenty 3. (bakalářského) a 4. ročníku studia (1. ročník magisterského) a případně i pro PhD studenty v oboru biomedicíny, včetně lékařských fakult, kteří si chtějí prohloubit základy imunologie, a zároveň studentům Erasmus+.
Poslední úprava: Drbal Karel, RNDr., Ph.D. (17.09.2019)
Literatura -

Povinná četba:

 • Přednášky na Moodlu
 • Účast na přednáškách je zásadní

Doporučená četba: 

Imunologie:

 • základní úroveň: L. Sompayrac: How the Immune System Works, 5th Edition, John Wiley & Sons, 2015, 160 pages, ISBN-13: 978-1118997772 http://books.google.cz/books?id=oRsGFRKypn4C
 • střední úroveň: J. Owen, J. Punt, S. Stranford: Kuby Immunology, 8th Edition, W.H. Freeman, 2018, 944 pages, ISBN-13: 978-1464189784
 • expertní úroveň: K. Murphy, Wever, C: Janeway's Immunobiology (Immunobiology: The Immune System (Janeway)), 9th Edition, Garland Science Publishing 2017, 924 pages, ISBN-13: 978-0815345053

Metody v imunologie:

 • W. Luttman, K. Bratke, M. Kupper, D. Myrtek: Immunology (The Experimenter), 1st Edition, Academic Press Inc, 2006, 264 pages ISBN-13: 978-0120885442
Poslední úprava: Drbal Karel, RNDr., Ph.D. (23.09.2019)
Požadavky ke zkoušce -

Výuka probíhá prezenčně. Materiály a další info dostupné prostřednictvím systému Moodle.

Zkouška: počítačový test o 20 otázkách (multiple-choice nebo single-best answer - každá má 5 možných odpovědí) se 40-minutovým limitem.

Hodnocení:
- každá správně zodpovězená otázka je hodnocená +5 body 
- vždy jsou možné 1 až 5 správných odpovědí na každou otázku 
- každá z 5 odpovědí je hodnocená od -2 (nesprávně) až +5 body (v případě jediné správné odpovědi)

Klasifikace:

 • 100-94 bodů = A (excelentní - summa cum laude); v UK systému = 1
 • 93-80 = B (výborně - insigni cum laude); v UK systému = 1
 • 79-60 points = C (velmi dobře - magna cum laude); v UK systému = 2
 • 59-47 points = D (dobře - cum laude); v UK systému = 3
 • 46-40 = E (prospěl/a - rite); v UK systému = 3
 • ≤ 39 = FX, F (neprospěl/a); v UK systému = 4

Hraniční výsledky (- 2 body) budou dotestované ústně ihned po testu.

Poslední úprava: Drbal Karel, RNDr., Ph.D. (03.12.2023)
Sylabus -

Probereme imunitní systém (IS) z těchto úhlů pohledu:

1/ Principy a modely IS
- Základy imunitního systému: konflikt konceptů
- Imunitní odpověď: třída, polarizace a organizace
- Přirozená imunita: danger model & spoštěče

2/ Přirozený IS a prezentace antigenu 
- Pattern recognition receptory kdekoli: adjuvans & zánět
- Zpracování antigenu a jeho prezentace: MHC molekuly I / II & APC
- Zpracování antigenu a jeho prezentace: neklasické MHC a zkřížená prezentace

3/ Adaptivní IS a NK buněčná/T buněčná dichotomie
- Úvod do adaptivní imunity: Antigen & Imunoreceptory
- Molekulární mechanismy diverzity TCR / BCR
- NK buňky & NK receptory: missing-self & aloreaktivita

4/ Imunitní systém ve zdraví a nemoci
- Cytokiny, chemokiny, migrace & signalizace
- Klinická imunologie: disbalance v imunopatologiích, terapie / bioterapie
- Imunodeficience & tolerance, opakování & dotazy

V letním semestru (Immunology - a systems biology view) začíná každá lekce krátkým souhrnem a opakováním základních stavebních bloků imunologie k tématu (30 min) a pokračuje představením zdrojů pro následně si ukážeme jak imunitní systém kooperuje uvnitř i s jinými systémy (neuro, endokrinní, metabolismus) - při využití postupů systémové biologie.

Poslední úprava: Drbal Karel, RNDr., Ph.D. (17.09.2019)
Vstupní požadavky -

Základní znalost angličtiny je jedinou podmínkou pro účast v kurzu. Kurz je neslučitelný s paralelním českým kurzem Imunologie (MB150P14B). Doporučuji následně absolvovat pokročilejší kurz Immunology - a systems biology view (MB151P101E) během letního semestru pro ty studenty, kteří zvládají analýzu dat. Předpoklad je, že studenti, kteří budou pokračovat v magisterském studiu imunologie, budou absolvovat oba kurzy.

Poslední úprava: Drbal Karel, RNDr., Ph.D. (17.09.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK