PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Praktikum Rostlinná buňka - MB130C30
Anglický název: Practicle course Plant Cell
Český název: Praktikum Rostlinná buňka
Zajišťuje: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3 Z [dny/semestr]
Počet míst: 30
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://kfrserver.natur.cuni.cz/lide/schwarze/bunka_prakt/index.htm
Garant: RNDr. Kateřina Schwarzerová, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Lenka Havelková, Ph.D.
Mgr. Jan Martinek
Ing. Mgr. Jana Pilátová
RNDr. Kateřina Schwarzerová, Ph.D.
Atributy: Modul Buněčná a molekulární biologie
Korekvizity : {jeden z předmětů MB130P30, MB130P34}
Neslučitelnost : MB130C30E
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Hana Konrádová, Ph.D. (15.03.2019)
Cílem cvičení je seznámit studenty se všemi základními buněčnými strukturami rostlinné buňky. Účastníci kurzu budou vizualizovat tyto struktury v modelovém rostlinném materiálu pomocí takových metod, které danou strukturu zachovávají v co nejvíce nativním stavu. Zvláštní důraz je kladen na in vivo vizualizace, tedy zobrazení struktur v živé buňce, které umožní studovat dynamiku struktur. Účastníci kurzu budou seznámeni s principy pokročilých vizualizačních a mikroskopických technik včetně technologie GFP (green fluorescent protein) a budou mít možnost seznámit se s prací na epifluorescenčním mikroskopu a konfokálním laserovém skenovacím mikroskopu. Posluchačům se silně doporučuje, aby v předchozích semestrech nebo současně s tímto kurzem absolvovali přednášku Biologie buňky (MB150P31) a přednášku Rostlinná cytologie (MB130P30).
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Hana Konrádová, Ph.D. (15.03.2019)

http://kfrserver.natur.cuni.cz/lide/schwarze/bunka_prakt/protok1.htm

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Kateřina Schwarzerová, Ph.D. (25.10.2019)

Podmínky účasti na praktiku:
1. Absolvování úvodního vědomostního a motivačního testu (na začátku semestru)
2. Přítomnost na úvodní přednášce (termín v prosinci)

Podmínky získání zápočtu:
 1. Účast na praktiku
 2. Úspěšné absolvování konečného testu (zadáván na konci praktika)
 3. Vypracované protokoly

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Hana Konrádová, Ph.D. (15.03.2019)

http://kfrserver.natur.cuni.cz/lide/schwarze/bunka_prakt/protok1.htm

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK