PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Praktikum Rostlinná buňka - MB130C30E
Anglický název: Practical course Plant Cell
Zajišťuje: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3 Z [dny/semestr]
Počet míst: 5
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: angličtina
Vysvětlení: Předmět není v roce 2016/2017 vyučován!
Garant: RNDr. Kateřina Schwarzerová, Ph.D.
Neslučitelnost : MB130C30
N//Je neslučitelnost pro: MB130C30
Anotace - angličtina
Poslední úprava: RNDr. Kateřina Schwarzerová, Ph.D. (26.08.2008)
The main goal of this practical course is to introduce students to details of the structure of a plant cell. Students will visualize plant cell structures and organelles in a model plant material using methods that preserve given structure in a native state. The emphasis is put on in vivo visualization, which enables observation of cell structures in living cells. The practical course will acquaint participants with principles of advanced visualization and microscopy techniques including GFP (Green Fluorescent Protein) technology. An epifluorescence microscope and a confocal laser scanning microscope will be used during the course for in vivo plant cell structures visualization. Participants are strongly recommended to attend, concurrently or previously, lectures Cell Biology (MB150P31) and Plant Cytology (MB130P30).
Literatura - angličtina
Poslední úprava: RNDr. Kateřina Schwarzerová, Ph.D. (25.04.2012)

http://kfrserver.natur.cuni.cz/lide/schwarze/bunka_prakt/protok1.htm

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: RNDr. Kateřina Schwarzerová, Ph.D. (25.04.2012)

Practical class requirements:

1. The presence in the laboratory

2. Passing the test at the end of the practical class

3. Worked out protocols

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: RNDr. Kateřina Schwarzerová, Ph.D. (25.04.2012)

http://kfrserver.natur.cuni.cz/lide/schwarze/bunka_prakt/protok1.htm

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK