PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Proseminář dějin umění 2 - KDKU010
Anglický název: Propedeutic Seminar of Art History 2
Zajišťuje: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D.
Mgr. Ing. Daniela Lunger-Štěrbová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Ing. Daniela Lunger-Štěrbová, Ph.D.
PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D.
Korekvizity : KDKU002
Neslučitelnost : KDKU089
Je neslučitelnost pro: KDKU089
Je prerekvizitou pro: KDKU062, KDKU050, KDKU024, KDKU038
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Jana Jansová, Ph.D. (23.02.2016)
Konsultationsmöglichkeit / eigenständiges Studium in deutscher Sprache nach vorheriger Übereinkunft mit dem Unterrichtenden.


Proseminář dějin křesťanského umění nabízí studentům praktické osvojení a prohloubení teoretických znalostí základního metodického a terminologického aparátu dějin umění se zvláštním důrazem na otevřenost k celé škále metod a variant, jejich aplikací v závislosti na studovaném materiálu. Výsledky proseminárního studia budou ověřovány v samostatné písemné práci, v referátech i během odborných exkurzí, aby studenti opouštějící proseminář byli schopni základní samostatné odborné práce s literaturou a s prameny v nejširším smyslu slova. Příprava absolventů prosemináře bude východiskem pro jejich další odborné vzdělávání v navazujících specializovaných seminářích a přednáškách.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Jana Jansová, Ph.D. (13.07.2016)

Proseminář dějin křesťanského umění je zaměřen na praktické osvojení a prohloubení teoretických znalostí základního metodického a terminologického aparátu dějin umění.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D. (08.02.2016)

Slovníky všeobecné:

Baleka, Jan: Výtvarné umění. Výkladový slovník, Praha 1997
Blažíček, Oldřich. J. - Kropáček, Jiří: Slovník pojmů z dějin umění. Praha 1991
Encyklopedie českého výtvarného umění. ed. Emanuel Poche. Praha 1975
Nová encyklopedie českého výtvarného umění - dodatky. Praha 2006
Nová encyklopedie českého výtvarného umění, díl 1-2. Praha 1995
Slovník českých a slovenských výtvarných umělců I - XXI. Praha 1995 - 2010
Toman, Prokop: Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců. Praha 1947
Toman, Prokop: Nový slovník československých výtvarných umělců. Praha 1936

Architektura:

Durdík, Tomáš: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Praha 1999
Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách. Praha 2004
Herout Jaroslav: Staletí kolem nás, Praha 1981
Herout, Jaroslav: Slabikář návštěvníků památek. Praha 1994
Koch, Wilfred: Evropská architektura. Encyklopedie evropské architektury od antiky po současnost. Praha 1998.
Pier Luigi Nervi a kolektiv: Weltgeschichte der Architektur (14. svazků). Milán / Stuttgart 1974 - 1977
Svoboda, Ladislav a kolektiv: Encyklopedie českých tvrzí I. - III. Praha 1997 - 2005
Syrový, Bohuslav: Architektura - naučný slovník. Praha 1961
Syrový, Bohuslav: Architektura - Oborové encyklopedie SNTL. Praha 1972
Syrový, Bohuslav: Architektura svědectví dob. Praha 1987
Vlček, Pavel a kolektiv: Encyklopedie českých klášterů. Praha 1997
Vlček, Pavel: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Praha 2001

Techniky výtvarného umění

Historické technologie:

Cennino Cennini: Il Libro dell´ Arte, 1437, české vydání Kniha o umění středověku, přeložil a doslov napsal F. Topinka, Praha 1946.
Leon B. Alberti: Della Pittura, 1435, Della Sculptura, 1464, české vydání knihy: O malbě, O soše, přeložil a doslov napsal F. Topinka, Praha 1947.
Leonardo da Vinci, Trattato della Pittura, české? vydání Úvahy o malířství, přeložil a doslov napsal F. Topinka, Praha 1941.
Winter, Zikmund: Český průmysl a obchod v 16. věku. Praha 1913, 538-563

Malířské techniky:

Engelmüller, Ferdinand: Cesty k malířskému umění, Praha 1959
Hégr, Miloslav: Technika malířského umění. Praha 1941.
Hégr, Miloslav: Výstavba obrazu z výtvarného hlediska, Praha 1944.
Kadeřávek, František: Geometrie a umění v dobách minulých, Praha 1935.
Kiplik, D. I.: Technika malby, Praha 1952
Krejča, Aleš: Technika kresby, Praha 1994
Petr, František: Malířské techniky, Praha 1926.
Petr, František: Olejomalba a enkaustika, Praha 1930
Slánský, Bohuslav: Technika malby, díl I., Praha 1953, díl II., Praha 1956
Slánský, Bohuslav: Technika v malířské? tvorbě, Praha 1976
Volavka, Vojtěch: Malířský rukopis ve francouzském obraze nové? doby, Praha 1934
Zrzavý, Jan: Anatomie pro výtvarníky, Praha 1977

Grafické techniky, kresba:

Bouda, Cyril: Grafické techniky, Praha 1979
Fikary, Robert: Přehled grafických technik, Praha 1955
Houra, Miroslav: Jak se dívat na grafiku, Praha 1971
Juna, Zdeněk: Lept a příbuzné techniky, Praha 1954
Kopta, František: Hlubotisk, Praha 1950
Krejča, Aleš: Grafické techniky, Praha 1994
Kubas, Jozef: Techniky umeleckej grafiky, Bratislava 1959
Marco, Jindřich: O grafice, Praha 1981
Novák, Artur: Klíček ke grafickému umění, Praha 1946
Rambousek, Jan: Dřevořez, dřevoryt a příbuzné techniky, Praha 1957
Rambousek, Jan: Litografie a ofset, Praha 1948
Rambousek, Jan: Slovník a receptář malíře a grafika, Praha 1954
Teissig, Karel: Techniky kresby, Praha 1995
Teissig, Karel / Hrdina, Ivan: O kresbě, základy kreslířských technik, Praha 1982

Sochařské techniky:

Fajt, Jiří / Sršeň, Lubomír: Katalog Lapidária Národního muzea v Praze. Praha 1993
Kadeřávek, František: Reliéf, příručka pro sochaře a architekty, Praha 1925
Šeda, Václav: Sochařské řemeslo, základy sochařského umění, Praha 1953
Volavka, Vojtěch: O soše, Praha 1959

Techniky uměleckého řemesla a keramiky:

Bárta, Rudolf: Sklářství a keramika, Praha 1952
Braunová, Alena: Kouzlo keramiky a porcelánu, Praha 1978
Černohorský, Karel: Československá lidová keramika : příspěvky k soubornému studiu , Praha 1930 (též in: Národopisný Věstník Českoslovanský, roč. XXIV., č. 1-4)
Černohorský, Karel: Moravská lidová keramika, Praha 1941
Jiřík, František Xaver: Porculán, Praha 1925
Jiřík, František Xaver: Týnecká kamenina, Praha 1927
Josef Bubeníček: Vývoj keramiky v Evropě, Praha 2002
Konečný, Milan: Česká keramika, rukojeť keramického průmyslu v Čechách 1748-1948, Praha 2003
Landsfeld, Heřman: Lidové hrnčířství a džbánkařství, Praha 1950
Rada, Pravoslav: Jak se dělá keramika, Praha 1963
Rada, Pravoslav: Kniha o technikách keramiky, Praha 1956
Rada, Pravoslav: Technika keramiky, Praha 1995

Základní přehledové práce k dějinám umění:

Chatelet, Albert a kol.: Světové dějiny umění. Larousse. Praha 1990
Dějiny českého výtvarného umění, I/1, I/2 Praha 1984
Dějiny českého výtvarného umění, II/1,II/2 Praha 1995
Dějiny českého výtvarného umění, IV/1,IV/2 Praha 1998
Umění a lidstvo. Larousse, díl 1-4 Praha 1967-1974
Matějček Antonín: Dějiny umění, díl 1-6 Praha 1936
Umění světa, díl 1-9 Praha 1970-1981

Slovníky hagiografie, ikonografie a liturgiky:

Adam, Adolf: Liturgický rok. Praha 1999
Bohemia sancta. Životopisy českých světců a přátel Božích, Praha 1989
Braun, Joseph: Der christliche Altar, München 1924
Braun, Joseph: Die liturgischen Paramente in Gegenwart und Vergangenheit, Freiburg 1924
Braun, Joseph: Liturgisches Handlexikon, Regensburg 1924
Braun, Joseph: Tracht und Atribute der heiligen in der deutschen Kunst. Stuttgart 1943
Doering, Oscar / Bauer, Lorenz: Der christliche Altar, Paderborn 1928
Douglas, D.J. (ed..): Nový biblický slovník. Praha 1996
Ekert, František: Církev vítězná, Životy svatých a světic Božích I-IV, Praha 1892-1899
Foltynovský, Josef: Liturgika, Olomouc 1936
Hakl, Bohumil F.: Liturgika, Praha 1893
Hall, James: Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění. Praha 1991
Jirásko, Luděk: Církevní řády a kongregace v českých zemích, Praha 1991
Kupka, Josef: O církevním roce. Praha 1907
Kupka, Josef: O mši svaté, Praha 1899
Ludvík Skružný: Atributy vybraných biblických postav, světců a blahoslavených. Čelákovice 1996
Pfleiderer, Rudolf: Atributy světců, Praha 1992
Podlaha, Antonín: Český slovník bohovědný, díly I.-IV. (díly A-H). Praha 1912-1930
Podlaha, Antonín: Katolická liturgika, Praha 1928
Remešová, Věra: Ikonografie a atributy svatých, Praha 1990
Royt, Jan / Šedinová, Hana: Slovník symbolu, Praha 1998
Royt, Jan: Slovník biblické ikonografie, Praha 2006
Ryneš, Václav: Atributy světců, Roztoky 1971
Ryneš, Václav: Světci v umění, Roztoky 1971
Šidlovský, Evermod G.: Svět liturgie. Praha 1991
Vondruška, I.: Životopisy svatých, 4 díly. Praha 1930-1932

Metody výuky
Poslední úprava: PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D. (08.02.2016)

Přednášky s dataprojekcí, referáty studentů, exkurze, průběžné testování znalostí formou diskuse

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Ing. Daniela Lunger-Štěrbová, Ph.D. (04.12.2019)

Odevzdaná literatura k připravované proseminární práci v počtu minimálně ca. 10 titulů, splněný zápočtový test, docházka. Téma proseminární práce bude zadáno v součinnosti s pedagogem na prvních hodinách Prosemináře. Odevzdání hotové proseminární práce je podmínkou splnění zápočtu až v letním semestru.

Proseminární práce: rozsah 10 - 15 normo stran (1800 znaků na stránku); nejméně 3 poznámky na stránku, dodržujte pečlivě citační úzus: http://www.ktf.cuni.cz/KTF-18-version1-citacniuzus.pdf ; obecné zásady pro vypracování písemné práce: http://www.ktf.cuni.cz/KTF-18-version1-Pokynypisemnapraceudku.pdf , titulní list písemné práce: http://www.ktf.cuni.cz/KTF-18-version1-titulsemin.pdf ; obrazová příloha by měla být adekvátní rozsahu práce - přibližně 1 - 2 obrázky na normostránku.

Proseminární práce by měla vycházet ze zadaných témat, ale po domluvě je možná změna tématu.

Termín odevzdání: červen 2020

 

Témata na proseminární práci I. část (D. Lunger-Štěrbová) z architektury:

1. Antická architektura

a) Antické architektonické řády (druhy, proporce, užití – volně stojící, prostáse, superpozice, vysoký řád, motiv tabularia, ...) - Adam Vojtásek

b) Raně křesťanská architektura Říma (baziliky, mauzolea, baptisteria) - Nikola Kořenková

2. Předrománská a románská architektura:

morfologie architektury (termíny: bazilika sloupová vs. pilířová a jejich kombinace, vázaný systém, biforium, krypta, westwerk, quincunx, ochoz a radiální kaple, architektonické členění a ornamentika)

a) historické souvislosti: St. Gallenský plán - Tomáš Doubner

b) srovnání: Hildesheim, St. Michael vs. Špýr, dóm

c) ikonická stavba: Cášská kaple (a její kopie) - Andrea Balázs

3. Raně gotická architektura:

morfologie architektury (typologie bazilik, hal a jednolodí, opěrný a klenební systém, architektonické členění a ornamentika, termíny: en délit, triforium, …) - Annie Malinová

a) historické souvislosti: St. Denis a ideje opata Sugera - Anna Klyapysheva

b) srovnání: Kolín nad Rýnem, St. Martin vs. Noyon, katedrála – architektonické členění interiéru

c) ikonická stavba: Laon – typické znaky a odlišnosti

4. Vrcholně gotická architektura:

morfologie architektury (specifická témata: vývoj dvouvěžové fasády, geometrické problémy ochozů, dimenze… a další)

a) historické souvislosti: katedrála jako místo sochařské výzdoby - Eliška Jonášová

b) srovnání: Paříž, Notre-Dame vs. Chartres - Lada Dombrowská

c) ikonická stavba: Kolín nad Rýnem, dóm - Jaroslav Benetka

5. Pozdně gotická architektura:

morfologie architektury (specifická témata: síťové, kroužené a vějířové klenby, halové chóry, … a další)

a) historické souvislosti: anglická gotika – dekor vs. struktura (Cambridge, Kings College Church; Londýn, Westmister Abbey – kaple Jindřicha VII.; ….) - Vrba

b) srovnání: Vladislavský sál vs. Míšeň – Albrechtsburg

c) ikonická stavba: Míšeň – Albrechtsburg a sklípkové klenby

7. Renesanční architektura:

morfologie architektury (specifická témata: typologie městských paláců, centrální dispozice a jejich kombinace, sloupové řády, …)

a) historické souvislosti: chrám sv. Petra v Římě - Anna Guičova

b) srovnání: Florencie, Palazzo Rucellai vs. Řím, Michelangelův Kapitol - Sára Krausová

c) ikonická stavba: Vila Rotonda – Palladio a jeho traktát - Hewertová

8. Raně a vrcholně barokní architektura:

morfologie architektury (hala s přízedními pilíři, proniková architektura, …)

a) historické souvislosti: Řím, Il Gesù a vliv jezuitského řádu na architekturu - Eichlerová

b) srovnání: El Escorial vs. Drážďany, Zwinger - Tomáš Válek

d) ikonická stavba: Vierzehnheiligen (Balthasar Neumann)

9. Klasicistní a architektura 19. století

morfologie architektury (nové materiály a jejich vliv na podobu staveb)

a) historické souvislosti: inženýrské stavby 1775–1939 – užití železa, skla a železobetonu - Barbora Čubová

b) srovnání: typický činžovní dům vs. barokní palác - Kadlecová

c) ikonická stavba: Brusel, Hôtel Tassel (Victor Horta) nebo Vídeň, Dům secese (Olbrich) - Maria Lukutina

10. Architektura období kubismu a moderny

morfologie architektury (nová typologie, vztah ornamentu a funkce, ploché střechy, …)

a) historické souvislosti: český architektonický kubismus - Kateřina Pohlová

b) srovnání: Glasgow, Škola umění (Mackintosh) vs. Vídeň, budova Pošty (Wagner) - Jan Kieweg

c) ikonická stavba: Buffalo, Guaranty Building  (Adler, Sullivan) - Alisa Okisheva

 

Témata na proseminární práci (pro zápočet za LS 2010) II. část (M. Hamsíková):

1) Liturgické knihy - Wiendlová

2) Vývoj křesťanského oltáře – od raného křesťanství po renesanci - Věra Machancová

3) Vývoj křesťanského oltáře – od baroka po současnost

4) Vybavení křesťanského chrámu – od raného křesťanství po renesanci

5) Vybavení křesťanského chrámu – reformní církve - Jan Pavlík

6) Liturgické náčiní - Knop

7) Liturgická roucha a textilie - Pechar

8) Církevní řády a jejich ikonografie - Kateřina Fišková

9) Ikonografie pašijového cyklu - František Carda

10) Ikonografie Panny Marie - Lucie Hejnová

11) Ikonografie českých zemských patronů - Diyanat Nazarova

12) Symbolika barev, rostlin a zvířat - Ema Ramdanová

13) Malířské techniky – starověk a středověk (technika deskového obrazu) - Režová

14) Malířské techniky – renesance a barok - Michaela Horáčková

15) Malířské techniky – od 19. století do současnosti - Kateřina Hošková

16) Kresba, náčrtníky, skicáře, modelleta, bozzeta (středověk-18. století) - Marta Krumphanzlová

17) Kresba, skicy a pastel (19. a 20. století)

18) Freska a sgrafito - Klára Tomášková

19) Vývoj ornamentu - Andrea Sabotová

20) sochařské techniky – v kameni - Petr Bahník

21) sochařské techniky – řezbářství - Alice Kyzrová

22) sochařské techniky – v kovu - Adam Votoček

23) Zlatnictví - Kasperová

Grafické techniky:

24a) počátky až do konce 18. století - Karolina Damaschková

24b) konec 18. až 20. století - Alisa Liddell

24c) současné grafické techniky - Kateřina Rokytová

25) Fotografie - vývoj a její užití v jiných druzích umění - Tamara Bodina

26) Fotografické techniky - Stanislav Poliehshuk

27) Počátky filmu a filmové avantgardy počátku 20. století - Veronika Chytrá

28) Keramika (pokud možno i porcelán): vývoj a morfologie - Jaroslava Příhodová

29) Nábytek - Eliška Procházková

30) Textilní umění (gobelíny atd.) - Tomáš Bartl

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D. (22.04.2020)

Odevzdaná literatura k připravované proseminární práci v počtu minimálně ca. 10 titulů, splněný zápočtový test, docházka. Téma proseminární práce bude zadáno v součinnosti s pedagogem na prvních hodinách Prosemináře. Odevzdání hotové proseminární práce je podmínkou splnění zápočtu až v letním semestru.

Proseminární práce: rozsah 10 - 15 normo stran (1800 znaků na stránku); nejméně 3 poznámky na stránku, dodržujte pečlivě citační úzus: http://www.ktf.cuni.cz/KTF-18-version1-citacniuzus.pdf ; obecné zásady pro vypracování písemné práce: http://www.ktf.cuni.cz/KTF-18-version1-Pokynypisemnapraceudku.pdf , titulní list písemné práce: http://www.ktf.cuni.cz/KTF-18-version1-titulsemin.pdf ; obrazová příloha by měla být adekvátní rozsahu práce - přibližně 1 - 2 obrázky na normostránku.

Proseminární práce by měla vycházet ze zadaných témat, ale po domluvě je možná změna tématu.

Termín odevzdání: červenec 2020

 

Harmonogram Prosemináře z dějin umění LS 2020

19. 2. 2020 – Církevní řády a kongregace s Markem Pučalíkem

26. 2. 2020 – Liturgická roucha a textilie atd. s Markem Pučalíkem

4. 3. 2020 – Liturgické knihy – Tereza Wiendlová (referát přednesen); Liturgické náčiní – Zbyněk Knop (referát přednesen)

-------------------------------------------------------------------------------------------

11. 3. 2020 – zavření škol, zrušení výuky

18. 3. 2020 – zaslání materiálů k distanční výuce (shrnutí pojmů k vybavení a uspořádání chrámu, oltáře a liturgie)

25. 3. 2020

Kresba, náčrtníky, skicáře, modelleta, bozzeta (středověk-18. století) Marta Krumphanzlová

Malířské techniky – renesance a barok – Michaela Horáčková 

1. 4. 2020

Církevní řády a jejich ikonografie – Kateřina Fišková

Malířské techniky starověk a středověk (technika deskového obrazu) – Lucie Režová

Malířské techniky od 19. století do současnosti – Kateřina Hošková

Freska a sgrafito – Klára Tomášková

8. 4. 2020 Velikonoční prázdniny

15. 4. 2020

Sochařské techniky v kameni – Petr Bahník

Sochařské techniky: řezbářství – Alice Kyzrová

Sochařské techniky v kovu – Adam Votoček

Grafické techniky od počátků konce 18. století – Karolina Damaschková

Grafické techniky od konce 18. až 20. století – Alisa Liddell

22. 4. 2020

Současné grafické techniky – Kateřina Rokytová

Nábytek – Eliška Procházková

Textilní umění (gobelíny atd.) – Tomáš Bartl

Počátky filmu a filmové avantgardy počátku 20. století – Veronika Chytrá

29.4.2020 

Ikonografie pašijového cyklu – František Carda

Ikonografie Panny Marie – Lucie Hejnová

Ikonografie českých zemských patronů – Diyanat Nazarova

Symbolika barev, rostlin a zvířat – Ema Ramdanová

6. 5. 2020  

Fotografie - vývoj a její užití v jiných druzích umění – Tamara Bardina

Fotografické techniky – Stanislav Poliehshuk

Kresba, skicy a pastel (19. a 20. století) – Kateřina Slavíková

Teorie restaurování – Aneta Vašáková

Urb-Ex – Aneta Vacková

13. 5. 2020

Zlatnictví – Karolína Kašperová

Keramika (pokud možno i porcelán): vývoj a morfologie – Jaroslava Příhodová

Vývoj křesťanského oltáře – od raného křesťanství po renesanci – Věra Machancová

Vybavení křesťanského chrámu – reformní církve – Jan Pavlík

Liturgická roucha a textilie – Ondřej Pechar

Vývoj ornamentu - Andrea Sabotová

Opakování

20. 5. 2020 – Zápočtový test (bude upřesněno dle situace)

Konec července 2020 – odevzdání proseminární práce --- udílení zápočtů

 

Témata na proseminární práci I. část (D. Lunger-Štěrbová) z architektury:

1. Antická architektura

a) Antické architektonické řády (druhy, proporce, užití – volně stojící, prostáse, superpozice, vysoký řád, motiv tabularia, ...) - Adam Vojtásek

b) Raně křesťanská architektura Říma (baziliky, mauzolea, baptisteria) - Nikola Kořenková

2. Předrománská a románská architektura:

morfologie architektury (termíny: bazilika sloupová vs. pilířová a jejich kombinace, vázaný systém, biforium, krypta, westwerk, quincunx, ochoz a radiální kaple, architektonické členění a ornamentika)

a) historické souvislosti: St. Gallenský plán - Tomáš Doubner

b) srovnání: Hildesheim, St. Michael vs. Špýr, dóm

c) ikonická stavba: Cášská kaple (a její kopie) - Andrea Balázs

3. Raně gotická architektura:

morfologie architektury (typologie bazilik, hal a jednolodí, opěrný a klenební systém, architektonické členění a ornamentika, termíny: en délit, triforium, …) - Annie Malinová

a) historické souvislosti: St. Denis a ideje opata Sugera - Anna Klyapysheva

b) srovnání: Kolín nad Rýnem, St. Martin vs. Noyon, katedrála – architektonické členění interiéru

c) ikonická stavba: Laon – typické znaky a odlišnosti

4. Vrcholně gotická architektura:

morfologie architektury (specifická témata: vývoj dvouvěžové fasády, geometrické problémy ochozů, dimenze… a další)

a) historické souvislosti: katedrála jako místo sochařské výzdoby - Eliška Jonášová

b) srovnání: Paříž, Notre-Dame vs. Chartres - Lada Dombrowská

c) ikonická stavba: Kolín nad Rýnem, dóm - Jaroslav Benetka

5. Pozdně gotická architektura:

morfologie architektury (specifická témata: síťové, kroužené a vějířové klenby, halové chóry, … a další)

a) historické souvislosti: anglická gotika – dekor vs. struktura (Cambridge, Kings College Church; Londýn, Westmister Abbey – kaple Jindřicha VII.; ….) - Vrba

b) srovnání: Vladislavský sál vs. Míšeň – Albrechtsburg

c) ikonická stavba: Míšeň – Albrechtsburg a sklípkové klenby

7. Renesanční architektura:

morfologie architektury (specifická témata: typologie městských paláců, centrální dispozice a jejich kombinace, sloupové řády, …)

a) historické souvislosti: chrám sv. Petra v Římě - Anna Guičova

b) srovnání: Florencie, Palazzo Rucellai vs. Řím, Michelangelův Kapitol - Sára Krausová

c) ikonická stavba: Vila Rotonda – Palladio a jeho traktát - Hewertová

8. Raně a vrcholně barokní architektura:

morfologie architektury (hala s přízedními pilíři, proniková architektura, …)

a) historické souvislosti: Řím, Il Gesù a vliv jezuitského řádu na architekturu - Eichlerová

b) srovnání: El Escorial vs. Drážďany, Zwinger - Tomáš Válek

d) ikonická stavba: Vierzehnheiligen (Balthasar Neumann)

9. Klasicistní a architektura 19. století

morfologie architektury (nové materiály a jejich vliv na podobu staveb)

a) historické souvislosti: inženýrské stavby 1775–1939 – užití železa, skla a železobetonu - Barbora Čubová

b) srovnání: typický činžovní dům vs. barokní palác - Kadlecová

c) ikonická stavba: Brusel, Hôtel Tassel (Victor Horta) nebo Vídeň, Dům secese (Olbrich) - Maria Lukutina

10. Architektura období kubismu a moderny

morfologie architektury (nová typologie, vztah ornamentu a funkce, ploché střechy, …)

a) historické souvislosti: český architektonický kubismus - Kateřina Pohlová

b) srovnání: Glasgow, Škola umění (Mackintosh) vs. Vídeň, budova Pošty (Wagner) - Jan Kieweg

c) ikonická stavba: Buffalo, Guaranty Building  (Adler, Sullivan) - Alisa Okisheva

 

Témata na proseminární práci (pro zápočet za LS 2010) II. část (M. Hamsíková):

1) Liturgické knihy - Wiendlová

2) Vývoj křesťanského oltáře – od raného křesťanství po renesanci - Věra Machancová

3) Vývoj křesťanského oltáře – od baroka po současnost

4) Vybavení křesťanského chrámu – od raného křesťanství po renesanci

5) Vybavení křesťanského chrámu – reformní církve - Jan Pavlík

6) Liturgické náčiní - Knop

7) Liturgická roucha a textilie - Pechar

8) Církevní řády a jejich ikonografie - Kateřina Fišková

9) Ikonografie pašijového cyklu - František Carda

10) Ikonografie Panny Marie - Lucie Hejnová

11) Ikonografie českých zemských patronů - Diyanat Nazarova

12) Symbolika barev, rostlin a zvířat - Ema Ramdanová

13) Malířské techniky – starověk a středověk (technika deskového obrazu) - Režová

14) Malířské techniky – renesance a barok - Michaela Horáčková

15) Malířské techniky – od 19. století do současnosti - Kateřina Hošková

16) Kresba, náčrtníky, skicáře, modelleta, bozzeta (středověk-18. století) - Marta Krumphanzlová

17) Kresba, skicy a pastel (19. a 20. století)

18) Freska a sgrafito - Klára Tomášková

19) Vývoj ornamentu - Andrea Sabotová

20) sochařské techniky – v kameni - Petr Bahník

21) sochařské techniky – řezbářství - Alice Kyzrová

22) sochařské techniky – v kovu - Adam Votoček

23) Zlatnictví - Kasperová

Grafické techniky:

24a) počátky až do konce 18. století - Karolina Damaschková

24b) konec 18. až 20. století - Alisa Liddell

24c) současné grafické techniky - Kateřina Rokytová

25) Fotografie - vývoj a její užití v jiných druzích umění - Tamara Bodina

26) Fotografické techniky - Stanislav Poliehshuk

27) Počátky filmu a filmové avantgardy počátku 20. století - Veronika Chytrá

28) Keramika (pokud možno i porcelán): vývoj a morfologie - Jaroslava Příhodová

29) Nábytek - Eliška Procházková

30) Textilní umění (gobelíny atd.) - Tomáš Bartl

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D. (22.05.2019)

Proseminární práce o rozsahu cca 10-15 normostran čistého textu (1 NS=1800 úhozů), včetně obrazové přílohy, splnění proseminárního testu, docházka. Termín odevzdání práce je do konce června.

POZOR! Odevzdávejte prosím jen ve vytištěné podobě do barevných pořadačů vedle kabinetu Dr. Nespěšné nebo Dr. Štěrbové (architektura), podle témat.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK