PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Proseminář dějin umění 2 - KDKU089
Anglický název: Introductory Seminar of History of Arts 2
Zajišťuje: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: KDKU010
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D.
Mgr. Ing. Daniela Lunger-Štěrbová, Ph.D.
Korekvizity : KDKU088
Neslučitelnost : KDKU010
Je neslučitelnost pro: KDKU010
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D. (24.01.2020)
Proseminář dějin křesťanského umění nabízí studentům praktické osvojení a prohloubení teoretických znalostí
základního metodologického a terminologického aparátu dějin umění se zvláštním důrazem na otevřenost k celé škále metod
a variant, jejich aplikací v závislosti na studovaném materiálu. Výsledky proseminárního studia budou ověřovány v referátech k daným tematům a posléze v samostatné písemné práci. Studenti opouštějící proseminář by měli být schopni základní samostatné odborné práce s literaturou a s prameny v nejširším smyslu slova. Příprava absolventů prosemináře bude východiskem pro jejich další odborné vzdělávání v navazujících specializovaných seminářích a přednáškách.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D. (24.01.2020)

Cílem předmětu je seznámit posluchače s teoretickou znalostí základního metodického a terminologického aparátu dějin umění.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D. (24.01.2020)

Slovníky všeobecné:

Baleka, Jan: Výtvarné umění. Výkladový slovník, Praha 1997
Blažíček, Oldřich. J. - Kropáček, Jiří: Slovník pojmů z dějin umění. Praha 1991
Encyklopedie českého výtvarného umění. ed. Emanuel Poche. Praha 1975
Nová encyklopedie českého výtvarného umění - dodatky. Praha 2006
Nová encyklopedie českého výtvarného umění, díl 1-2. Praha 1995
Slovník českých a slovenských výtvarných umělců I - XXI. Praha 1995 - 2010
Toman, Prokop: Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců. Praha 1947
Toman, Prokop: Nový slovník československých výtvarných umělců. Praha 1936

Architektura:

Durdík, Tomáš: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Praha 1999
Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách. Praha 2004
Herout Jaroslav: Staletí kolem nás, Praha 1981
Herout, Jaroslav: Slabikář návštěvníků památek. Praha 1994
Koch, Wilfred: Evropská architektura. Encyklopedie evropské architektury od antiky po současnost. Praha 1998.
Pier Luigi Nervi a kolektiv: Weltgeschichte der Architektur (14. svazků). Milán / Stuttgart 1974 - 1977
Svoboda, Ladislav a kolektiv: Encyklopedie českých tvrzí I. - III. Praha 1997 - 2005
Syrový, Bohuslav: Architektura - naučný slovník. Praha 1961
Syrový, Bohuslav: Architektura - Oborové encyklopedie SNTL. Praha 1972
Syrový, Bohuslav: Architektura svědectví dob. Praha 1987
Vlček, Pavel a kolektiv: Encyklopedie českých klášterů. Praha 1997
Vlček, Pavel: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Praha 2001

Techniky výtvarného umění

Historické technologie:

Cennino Cennini: Il Libro dell´ Arte, 1437, české vydání Kniha o umění středověku, přeložil a doslov napsal F. Topinka, Praha 1946.
Leon B. Alberti: Della Pittura, 1435, Della Sculptura, 1464, české vydání knihy: O malbě, O soše, přeložil a doslov napsal F. Topinka, Praha 1947.
Leonardo da Vinci, Trattato della Pittura, české? vydání Úvahy o malířství, přeložil a doslov napsal F. Topinka, Praha 1941.
Winter, Zikmund: Český průmysl a obchod v 16. věku. Praha 1913, 538-563

Malířské techniky:

Engelmüller, Ferdinand: Cesty k malířskému umění, Praha 1959
Hégr, Miloslav: Technika malířského umění. Praha 1941.
Hégr, Miloslav: Výstavba obrazu z výtvarného hlediska, Praha 1944.
Kadeřávek, František: Geometrie a umění v dobách minulých, Praha 1935.
Kiplik, D. I.: Technika malby, Praha 1952
Krejča, Aleš: Technika kresby, Praha 1994
Petr, František: Malířské techniky, Praha 1926.
Petr, František: Olejomalba a enkaustika, Praha 1930
Slánský, Bohuslav: Technika malby, díl I., Praha 1953, díl II., Praha 1956
Slánský, Bohuslav: Technika v malířské? tvorbě, Praha 1976
Volavka, Vojtěch: Malířský rukopis ve francouzském obraze nové? doby, Praha 1934
Zrzavý, Jan: Anatomie pro výtvarníky, Praha 1977

Grafické techniky, kresba:

Bouda, Cyril: Grafické techniky, Praha 1979
Fikary, Robert: Přehled grafických technik, Praha 1955
Houra, Miroslav: Jak se dívat na grafiku, Praha 1971
Juna, Zdeněk: Lept a příbuzné techniky, Praha 1954
Kopta, František: Hlubotisk, Praha 1950
Krejča, Aleš: Grafické techniky, Praha 1994
Kubas, Jozef: Techniky umeleckej grafiky, Bratislava 1959
Marco, Jindřich: O grafice, Praha 1981
Novák, Artur: Klíček ke grafickému umění, Praha 1946
Rambousek, Jan: Dřevořez, dřevoryt a příbuzné techniky, Praha 1957
Rambousek, Jan: Litografie a ofset, Praha 1948
Rambousek, Jan: Slovník a receptář malíře a grafika, Praha 1954
Teissig, Karel: Techniky kresby, Praha 1995
Teissig, Karel / Hrdina, Ivan: O kresbě, základy kreslířských technik, Praha 1982

Sochařské techniky:

Fajt, Jiří / Sršeň, Lubomír: Katalog Lapidária Národního muzea v Praze. Praha 1993
Kadeřávek, František: Reliéf, příručka pro sochaře a a

sochařského umění, Praha 1953
Volavka, Vojtěch: O soše, Praha 1959

Techniky uměleckého řemesla a keramiky:

Bárta, Rudolf: Sklářství a keramika, Praha 1952
Braunová, Alena: Kouzlo keramiky a porcelánu, Praha 1978
Černohorský, Karel: Československá lidová keramika : příspěvky k soubornému studiu , Praha 1930 (též in: Národopisný Věstník Českoslovanský, roč. XXIV., č. 1-4)
Černohorský, Karel: Moravská lidová keramika, Praha 1941
Jiřík, František Xaver: Porculán, Praha 1925
Jiřík, František Xaver: Týnecká kamenina, Praha 1927
Josef Bubeníček: Vývoj keramiky v Evropě, Praha 2002
Konečný, Milan: Česká keramika, rukojeť keramického průmyslu v Čechách 1748-1948, Praha 2003
Landsfeld, Heřman: Lidové hrnčířství a džbánkařství, Praha 1950
Rada, Pravoslav: Jak se dělá keramika, Praha 1963
Rada, Pravoslav: Kniha o technikách keramiky, Praha 1956
Rada, Pravoslav: Technika keramiky, Praha 1995

Základní přehledové práce k dějinám umění:

Chatelet, Albert a kol.: Světové dějiny umění. Larousse. Praha 1990
Dějiny českého výtvarného umění, I/1, I/2 Praha 1984
Dějiny českého výtvarného umění, II/1,II/2 Praha 1995
Dějiny českého výtvarného umění, IV/1,IV/2 Praha 1998
Umění a lidstvo. Larousse, díl 1-4 Praha 1967-1974
Matějček Antonín: Dějiny umění, díl 1-6 Praha 1936
Umění světa, díl 1-9 Praha 1970-1981

Slovníky hagiografie, ikonografie a liturgiky:

Adam, Adolf: Liturgický rok. Praha 1999
Bohemia sancta. Životopisy českých světců a přátel Božích, Praha 1989
Braun, Joseph: Der christliche Altar, München 1924
Braun, Joseph: Die liturgischen Paramente in Gegenwart und Vergangenheit, Freiburg 1924
Braun, Joseph: Liturgisches Handlexikon, Regensburg 1924
Braun, Joseph: Tracht und Atribute der heiligen in der deutschen Kunst. Stuttgart 1943
Doering, Oscar / Bauer, Lorenz: Der christliche Altar, Paderborn 1928
Douglas, D.J. (ed..): Nový biblický slovník. Praha 1996
Ekert, František: Církev vítězná, Životy svatých a světic Božích I-IV, Praha 1892-1899
Foltynovský, Josef: Liturgika, Olomouc 1936
Hakl, Bohumil F.: Liturgika, Praha 1893
Hall, James: Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění. Praha 1991
Jirásko, Luděk: Církevní řády a kongregace v českých zemích, Praha 1991
Kupka, Josef: O církevním roce. Praha 1907
Kupka, Josef: O mši svaté, Praha 1899
Ludvík Skružný: Atributy vybraných biblických postav, světců a blahoslavených. Čelákovice 1996
Pfleiderer, Rudolf: Atributy světců, Praha 1992
Podlaha, Antonín: Český slovník bohovědný, díly I.-IV. (díly A-H). Praha 1912-1930
Podlaha, Antonín: Katolická liturgika, Praha 1928
Remešová, Věra: Ikonografie a atributy svatých, Praha 1990
Royt, Jan / Šedinová, Hana: Slovník symbolu, Praha 1998
Royt, Jan: Slovník biblické ikonografie, Praha 2006
Ryneš, Václav: Atributy světců, Roztoky 1971
Ryneš, Václav: Světci v umění, Roztoky 1971
Šidlovský, Evermod G.: Svět liturgie. Praha 1991
Vondruška, I.: Životopisy svatých, 4 díly. Praha 1930-1932

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D. (22.04.2020)

Harmonogram Prosemináře z dějin umění LS 2020

19. 2. 2020 – Církevní řády a kongregace s Markem Pučalíkem

26. 2. 2020 – Liturgická roucha a textilie atd. s Markem Pučalíkem

4. 3. 2020 – Liturgické knihy – Tereza Wiendlová (referát přednesen); Liturgické náčiní – Zbyněk Knop (referát přednesen)

-------------------------------------------------------------------------------------------

11. 3. 2020 – zavření škol, zrušení výuky

18. 3. 2020 – zaslání materiálů k distanční výuce (shrnutí pojmů k vybavení a uspořádání chrámu, oltáře a liturgie)

25. 3. 2020

Kresba, náčrtníky, skicáře, modelleta, bozzeta (středověk-18. století) Marta Krumphanzlová

Malířské techniky – renesance a barok – Michaela Horáčková 

1. 4. 2020

Církevní řády a jejich ikonografie – Kateřina Fišková

Malířské techniky starověk a středověk (technika deskového obrazu) – Lucie Režová

Malířské techniky od 19. století do současnosti – Kateřina Hošková

Freska a sgrafito – Klára Tomášková

8. 4. 2020 Velikonoční prázdniny

15. 4. 2020

Sochařské techniky v kameni – Petr Bahník

Sochařské techniky: řezbářství – Alice Kyzrová

Sochařské techniky v kovu – Adam Votoček

Grafické techniky od počátků konce 18. století – Karolina Damaschková

Grafické techniky od konce 18. až 20. století – Alisa Liddell

22. 4. 2020

Současné grafické techniky – Kateřina Rokytová

Nábytek – Eliška Procházková

Textilní umění (gobelíny atd.) – Tomáš Bartl

Počátky filmu a filmové avantgardy počátku 20. století – Veronika Chytrá

29.4.2020 

Ikonografie pašijového cyklu – František Carda

Ikonografie Panny Marie – Lucie Hejnová

Ikonografie českých zemských patronů – Diyanat Nazarova

Symbolika barev, rostlin a zvířat – Ema Ramdanová

6. 5. 2020  

Fotografie - vývoj a její užití v jiných druzích umění – Tamara Bardina

Fotografické techniky – Stanislav Poliehshuk

Kresba, skicy a pastel (19. a 20. století) – Kateřina Slavíková

Teorie restaurování – Aneta Vašáková

Urb-Ex – Aneta Vacková

13. 5. 2020

Zlatnictví – Karolína Kašperová

Keramika (pokud možno i porcelán): vývoj a morfologie – Jaroslava Příhodová

Vývoj křesťanského oltáře – od raného křesťanství po renesanci – Věra Machancová

Vybavení křesťanského chrámu – reformní církve – Jan Pavlík

Liturgická roucha a textilie – Ondřej Pechar

Vývoj ornamentu - Andrea Sabotová

Opakování

20. 5. 2020 – Zápočtový test (bude upřesněno dle situace)

Konec července 2020 – odevzdání proseminární práce --- udílení zápočtů

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D. (24.01.2020)

Podmínkou k zakončení předmětu je odevzdání proseminární práce: rozsah 10 - 15 normo stran (1800 znaků na stránku); nejméně 3 poznámky na stránku, dodržujte pečlivě citační úzus: http://www.ktf.cuni.cz/KTF-18-version1-citacniuzus.pdf ; obecné zásady pro vypracování písemné práce: http://www.ktf.cuni.cz/KTF-18-version1-Pokynypisemnapraceudku.pdf , titulní list písemné práce: http://www.ktf.cuni.cz/KTF-18-version1-titulsemin.pdf ; obrazová příloha by měla být adekvátní rozsahu práce a měla by být vložena v zadní části práce.

Proseminární práce by měla vycházet ze zadaných témat.

Termín odevzdání: červen 2020

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK