PředmětyPředměty(verze: 886)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Proseminář dějin umění 1 - KDKU002
Anglický název: The Propedeutic Seminar of Art History 1
Zajišťuje: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Fakulta: Katolická teologická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D.
Mgr. Ing. Daniela Lunger-Štěrbová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Ing. Daniela Lunger-Štěrbová, Ph.D.
PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D.
Neslučitelnost : KDKU088
Je korekvizitou pro: KDKU010
Je neslučitelnost pro: KDKU088
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Ing. Daniela Lunger-Štěrbová, Ph.D. (29.10.2019)
Proseminář dějin křesťanského umění nabízí studentům praktické osvojení a prohloubení teoretických znalostí základního
metodologického a terminologického aparátu dějin umění se zvláštním důrazem na otevřenost k celé škále metod a variant,
jejich aplikací v závislosti na studovaném materiálu. Výsledky proseminárního studia budou ověřovány v samostatné
písemné práci, v referátech i během odborných exkurzí, aby studenti opouštějící proseminář byli schopni základní
samostatné odborné práce s literaturou a s prameny v nejširším smyslu slova. Příprava absolventů prosemináře bude
východiskem pro jejich další odborné vzdělávání v navazujících specializovaných seminářích a přednáškách.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Ing. Daniela Lunger-Štěrbová, Ph.D. (29.10.2019)

Cílem předmětu je seznámit posluchače s teoretickou znalostí základního metodického a terminologického aparátu dějin umění.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Ing. Daniela Lunger-Štěrbová, Ph.D. (29.10.2019)

Slovníky všeobecné:

Baleka, Jan: Výtvarné umění. Výkladový slovník, Praha 1997
Blažíček, Oldřich. J. - Kropáček, Jiří: Slovník pojmů z dějin umění. Praha 1991
Encyklopedie českého výtvarného umění. ed. Emanuel Poche. Praha 1975
Nová encyklopedie českého výtvarného umění - dodatky. Praha 2006
Nová encyklopedie českého výtvarného umění, díl 1-2. Praha 1995
Slovník českých a slovenských výtvarných umělců I - XXI. Praha 1995 - 2010
Toman, Prokop: Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců. Praha 1947
Toman, Prokop: Nový slovník československých výtvarných umělců. Praha 1936

Architektura:

Durdík, Tomáš: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Praha 1999
Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách. Praha 2004
Herout Jaroslav: Staletí kolem nás, Praha 1981
Herout, Jaroslav: Slabikář návštěvníků památek. Praha 1994
Koch, Wilfred: Evropská architektura. Encyklopedie evropské architektury od antiky po současnost. Praha 1998.
Pier Luigi Nervi a kolektiv: Weltgeschichte der Architektur (14. svazků). Milán / Stuttgart 1974 - 1977
Svoboda, Ladislav a kolektiv: Encyklopedie českých tvrzí I. - III. Praha 1997 - 2005
Syrový, Bohuslav: Architektura - naučný slovník. Praha 1961
Syrový, Bohuslav: Architektura - Oborové encyklopedie SNTL. Praha 1972
Syrový, Bohuslav: Architektura svědectví dob. Praha 1987
Vlček, Pavel a kolektiv: Encyklopedie českých klášterů. Praha 1997
Vlček, Pavel: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Praha 2001

Techniky výtvarného umění

Historické technologie:

Cennino Cennini: Il Libro dell´ Arte, 1437, české vydání Kniha o umění středověku, přeložil a doslov napsal F. Topinka, Praha 1946.
Leon B. Alberti: Della Pittura, 1435, Della Sculptura, 1464, české vydání knihy: O malbě, O soše, přeložil a doslov napsal F. Topinka, Praha 1947.
Leonardo da Vinci, Trattato della Pittura, české? vydání Úvahy o malířství, přeložil a doslov napsal F. Topinka, Praha 1941.
Winter, Zikmund: Český průmysl a obchod v 16. věku. Praha 1913, 538-563

Malířské techniky:

Engelmüller, Ferdinand: Cesty k malířskému umění, Praha 1959
Hégr, Miloslav: Technika malířského umění. Praha 1941.
Hégr, Miloslav: Výstavba obrazu z výtvarného hlediska, Praha 1944.
Kadeřávek, František: Geometrie a umění v dobách minulých, Praha 1935.
Kiplik, D. I.: Technika malby, Praha 1952
Krejča, Aleš: Technika kresby, Praha 1994
Petr, František: Malířské techniky, Praha 1926.
Petr, František: Olejomalba a enkaustika, Praha 1930
Slánský, Bohuslav: Technika malby, díl I., Praha 1953, díl II., Praha 1956
Slánský, Bohuslav: Technika v malířské? tvorbě, Praha 1976
Volavka, Vojtěch: Malířský rukopis ve francouzském obraze nové? doby, Praha 1934
Zrzavý, Jan: Anatomie pro výtvarníky, Praha 1977

Grafické techniky, kresba:

Bouda, Cyril: Grafické techniky, Praha 1979
Fikary, Robert: Přehled grafických technik, Praha 1955
Houra, Miroslav: Jak se dívat na grafiku, Praha 1971
Juna, Zdeněk: Lept a příbuzné techniky, Praha 1954
Kopta, František: Hlubotisk, Praha 1950
Krejča, Aleš: Grafické techniky, Praha 1994
Kubas, Jozef: Techniky umeleckej grafiky, Bratislava 1959
Marco, Jindřich: O grafice, Praha 1981
Novák, Artur: Klíček ke grafickému umění, Praha 1946
Rambousek, Jan: Dřevořez, dřevoryt a příbuzné techniky, Praha 1957
Rambousek, Jan: Litografie a ofset, Praha 1948
Rambousek, Jan: Slovník a receptář malíře a grafika, Praha 1954
Teissig, Karel: Techniky kresby, Praha 1995
Teissig, Karel / Hrdina, Ivan: O kresbě, základy kreslířských technik, Praha 1982

Sochařské techniky:

Fajt, Jiří / Sršeň, Lubomír: Katalog Lapidária Národního muzea v Praze. Praha 1993
Kadeřávek, František: Reliéf, příručka pro sochaře a architekty, Praha 1925
Šeda, Václav: Sochařské řemeslo, základy sochařského umění, Praha 1953
Volavka, Vojtěch: O soše, Praha 1959

Techniky uměleckého řemesla a keramiky:

Bárta, Rudolf: Sklářství a keramika, Praha 1952
Braunová, Alena: Kouzlo keramiky a porcelánu, Praha 1978
Černohorský, Karel: Československá lidová keramika : příspěvky k soubornému studiu , Praha 1930 (též in: Národopisný Věstník Českoslovanský, roč. XXIV., č. 1-4)
Černohorský, Karel: Moravská lidová keramika, Praha 1941
Jiřík, František Xaver: Porculán, Praha 1925
Jiřík, František Xaver: Týnecká kamenina, Praha 1927
Josef Bubeníček: Vývoj keramiky v Evropě, Praha 2002
Konečný, Milan: Česká keramika, rukojeť keramického průmyslu v Čechách 1748-1948, Praha 2003
Landsfeld, Heřman: Lidové hrnčířství a džbánkařství, Praha 1950
Rada, Pravoslav: Jak se dělá keramika, Praha 1963
Rada, Pravoslav: Kniha o technikách keramiky, Praha 1956
Rada, Pravoslav: Technika keramiky, Praha 1995

Základní přehledové práce k dějinám umění:

Chatelet, Albert a kol.: Světové dějiny umění. Larousse. Praha 1990
Dějiny českého výtvarného umění, I/1, I/2 Praha 1984
Dějiny českého výtvarného umění, II/1,II/2 Praha 1995
Dějiny českého výtvarného umění, IV/1,IV/2 Praha 1998
Umění a lidstvo. Larousse, díl 1-4 Praha 1967-1974
Matějček Antonín: Dějiny umění, díl 1-6 Praha 1936
Umění světa, díl 1-9 Praha 1970-1981

Slovníky hagiografie, ikonografie a liturgiky:

Adam, Adolf: Liturgický rok. Praha 1999
Bohemia sancta. Životopisy českých světců a přátel Božích, Praha 1989
Braun, Joseph: Der christliche Altar, München 1924
Braun, Joseph: Die liturgischen Paramente in Gegenwart und Vergangenheit, Freiburg 1924
Braun, Joseph: Liturgisches Handlexikon, Regensburg 1924
Braun, Joseph: Tracht und Atribute der heiligen in der deutschen Kunst. Stuttgart 1943
Doering, Oscar / Bauer, Lorenz: Der christliche Altar, Paderborn 1928
Douglas, D.J. (ed..): Nový biblický slovník. Praha 1996
Ekert, František: Církev vítězná, Životy svatých a světic Božích I-IV, Praha 1892-1899
Foltynovský, Josef: Liturgika, Olomouc 1936
Hakl, Bohumil F.: Liturgika, Praha 1893
Hall, James: Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění. Praha 1991
Jirásko, Luděk: Církevní řády a kongregace v českých zemích, Praha 1991
Kupka, Josef: O církevním roce. Praha 1907
Kupka, Josef: O mši svaté, Praha 1899
Ludvík Skružný: Atributy vybraných biblických postav, světců a blahoslavených. Čelákovice 1996
Pfleiderer, Rudolf: Atributy světců, Praha 1992
Podlaha, Antonín: Český slovník bohovědný, díly I.-IV. (díly A-H). Praha 1912-1930
Podlaha, Antonín: Katolická liturgika, Praha 1928
Remešová, Věra: Ikonografie a atributy svatých, Praha 1990
Royt, Jan / Šedinová, Hana: Slovník symbolu, Praha 1998
Royt, Jan: Slovník biblické ikonografie, Praha 2006
Ryneš, Václav: Atributy světců, Roztoky 1971
Ryneš, Václav: Světci v umění, Roztoky 1971
Šidlovský, Evermod G.: Svět liturgie. Praha 1991
Vondruška, I.: Životopisy svatých, 4 díly. Praha 1930-1932

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Ing. Daniela Lunger-Štěrbová, Ph.D. (29.10.2019)

Výuka probíhá formou přednášek s dataprojekcí, počítá se s aktivní účastí studentů.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D. (07.10.2020)

Odevzdaná literatura k připravované proseminární práci v počtu minimálně ca. 10 titulů, splněný zápočtový test, docházka. Téma proseminární práce bude zadáno v součinnosti s pedagogem na prvních hodinách Prosemináře. Odevzdání hotové proseminární práce je podmínkou splnění zápočtu až v letním semestru.

Proseminární práce: rozsah 10 - 15 normo stran (1800 znaků na stránku); nejméně 3 poznámky na stránku, dodržujte pečlivě citační úzus: http://www.ktf.cuni.cz/KTF-18-version1-citacniuzus.pdf ; obecné zásady pro vypracování písemné práce: http://www.ktf.cuni.cz/KTF-18-version1-Pokynypisemnapraceudku.pdf , titulní list písemné práce: http://www.ktf.cuni.cz/KTF-18-version1-titulsemin.pdf ; obrazová příloha by měla být adekvátní rozsahu práce - přibližně 1 - 2 obrázky na normostránku.

Proseminární práce by měla vycházet ze zadaných témat, ale po domluvě je možná změna tématu.

Termín odevzdání: červen 2020

 

Témata na proseminární práci (D. Lunger-Štěrbová) z architektury:

1. Antická architektura

a) Antické architektonické řády (druhy, proporce, užití – volně stojící, prostáse, superpozice, vysoký řád, motiv tabularia, ...) - Adam Vojtásek

b) Raně křesťanská architektura Říma (baziliky, mauzolea, baptisteria) - Nikola Kořenková

2. Předrománská a románská architektura:

morfologie architektury (termíny: bazilika sloupová vs. pilířová a jejich kombinace, vázaný systém, biforium, krypta, westwerk, quincunx, ochoz a radiální kaple, architektonické členění a ornamentika)

a) historické souvislosti: St. Gallenský plán - Tomáš Doubner

b) srovnání: Hildesheim, St. Michael vs. Špýr, dóm

c) ikonická stavba: Cášská kaple (a její kopie) - Andrea Balázs

3. Raně gotická architektura:

morfologie architektury (typologie bazilik, hal a jednolodí, opěrný a klenební systém, architektonické členění a ornamentika, termíny: en délit, triforium, …) - Annie Malinová

a) historické souvislosti: St. Denis a ideje opata Sugera - Anna Klyapysheva

b) srovnání: Kolín nad Rýnem, St. Martin vs. Noyon, katedrála – architektonické členění interiéru

c) ikonická stavba: Laon – typické znaky a odlišnosti

4. Vrcholně gotická architektura:

morfologie architektury (specifická témata: vývoj dvouvěžové fasády, geometrické problémy ochozů, dimenze… a další)

a) historické souvislosti: katedrála jako místo sochařské výzdoby - Eliška Jonášová

b) srovnání: Paříž, Notre-Dame vs. Chartres - Lada Dombrowská

c) ikonická stavba: Kolín nad Rýnem, dóm - Jaroslav Benetka

5. Pozdně gotická architektura:

morfologie architektury (specifická témata: síťové, kroužené a vějířové klenby, halové chóry, … a další)

a) historické souvislosti: anglická gotika – dekor vs. struktura (Cambridge, Kings College Church; Londýn, Westmister Abbey – kaple Jindřicha VII.; ….) - Vrba

b) srovnání: Vladislavský sál vs. Míšeň – Albrechtsburg

c) ikonická stavba: Míšeň – Albrechtsburg a sklípkové klenby

7. Renesanční architektura:

morfologie architektury (specifická témata: typologie městských paláců, centrální dispozice a jejich kombinace, sloupové řády, …)

a) historické souvislosti: chrám sv. Petra v Římě - Anna Guičova

b) srovnání: Florencie, Palazzo Rucellai vs. Řím, Michelangelův Kapitol - Sára Krausová

c) ikonická stavba: Vila Rotonda – Palladio a jeho traktát - Hewertová

8. Raně a vrcholně barokní architektura:

morfologie architektury (hala s přízedními pilíři, proniková architektura, …)

a) historické souvislosti: Řím, Il Gesù a vliv jezuitského řádu na architekturu - Eichlerová

b) srovnání: El Escorial vs. Drážďany, Zwinger - Tomáš Válek

d) ikonická stavba: Vierzehnheiligen (Balthasar Neumann)

9. Klasicistní a architektura 19. století

morfologie architektury (nové materiály a jejich vliv na podobu staveb)

a) historické souvislosti: inženýrské stavby 1775–1939 – užití železa, skla a železobetonu - Barbora Čubová

b) srovnání: typický činžovní dům vs. barokní palác - Kadlecová

c) ikonická stavba: Brusel, Hôtel Tassel (Victor Horta) nebo Vídeň, Dům secese (Olbrich) - Maria Lukutina

10. Architektura období kubismu a moderny

morfologie architektury (nová typologie, vztah ornamentu a funkce, ploché střechy, …)

a) historické souvislosti: český architektonický kubismus - Kateřina Pohlová

b) srovnání: Glasgow, Škola umění (Mackintosh) vs. Vídeň, budova Pošty (Wagner) - Jan Kieweg

c) ikonická stavba: Buffalo, Guaranty Building  (Adler, Sullivan) - Alisa Okisheva

 

Témata na proseminární práci (M. Hamsíková):

1) Liturgické knihy

2) Vývoj křesťanského oltáře – od raného křesťanství po renesanci

3) Vývoj křesťanského oltáře – od baroka po současnost

4) Vybavení křesťanského chrámu – od raného křesťanství po renesanci

5) Vybavení křesťanského chrámu – reformní církve

6) Liturgické náčiní

7) Liturgická roucha a textilie

8) Církevní řády a jejich ikonografie

9) Ikonografie pašijového cyklu

10) Ikonografie Panny Marie

11) Ikonografie českých zemských patronů

12) Symbolika barev, rostlin a zvířat

13) Malířské techniky – starověk a středověk (technika deskového obrazu)

14) Malířské techniky – renesance a barok

15) Malířské techniky – od 19. století do současnosti

16) Kresba, náčrtníky, skicáře, modelleta, bozzeta (středověk-18. století)

17) Kresba, skicy a pastel (19. a 20. století)

18) Freska a sgrafito

19) Vývoj ornamentu

20) sochařské techniky – v kameni

21) sochařské techniky – řezbářství

22) sochařské techniky – v kovu

23) Zlatnictví

Grafické techniky:

24a) počátky až do konce 18. století

24b) konec 18. až 20. století

24c) současné grafické techniky

25) Fotografie - vývoj a její užití v jiných druzích umění

26) Fotografické techniky

27) Počátky filmu a filmové avantgardy počátku 20. století

28) Keramika (pokud možno i porcelán): vývoj a morfologie

29) Nábytek

30) Textilní umění (gobelíny atd.)

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D. (03.09.2020)

V zimním semestru budou probírány základní pojmy k technikám výtvarného umění, hagiografii, ikonografii, metodologii, liturgice a pod. Proseminář povede Dr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Ing. Daniela Lunger-Štěrbová, Ph.D. (29.10.2019)

Atestace formou písemného testu, který bude obsahovat otázky z probírané látky a nákresy.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK