PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Bakalářský seminář I - JTB024
Anglický název: Bachelor Thesis Seminar I
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: oba
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / 105 (120)
letní:neurčen / neurčen (120)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Patří ke studentské práci typu: bakalářská práce
Poznámka: povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Vít Smetana, Ph.D.
prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.
PhDr. Ondřej Matějka, Ph.D.
Vyučující: PhDr. David Emler, Ph.D.
doc. JUDr. Vladimír Handl, CSc.
prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.
PhDr. Ondřej Matějka, Ph.D.
PhDr. Marek Pečenka
doc. PhDr. Vít Smetana, Ph.D.
PhDr. Oldřich Tůma, Ph.D.
Prerekvizity : JTB022
Je prerekvizitou pro: JTB025
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Sylabus BS I Marek Pečenka.pdf Sylabus Marek Pečenka PhDr. Marek Pečenka
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK