PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do empirického výzkumu ve společenských vědách - JSB012
Anglický název: Introduction to Empirical Social Research
Zajišťuje: Katedra sociologie (23-KS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / 84 (170)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc.
Vyučující: Eva Filipová
Bc. Kristýna Goluchová
Bc. Jaroslav Hála
Bc. Eliška Hluštíková
prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc.
Bc. Natálie Kopecká
Bc. Petra Polanecká
Třída: Kurzy pro CZV
Neslučitelnost : JSB529
Je neslučitelnost pro: JSB529, JSB789
Je prerekvizitou pro: JSB013, JSB029
Ve slož. prerekvizitě: JSB014, JSB015, JSB023
Ve slož. neslučitelnosti pro: JSB998
Anotace
Úvodní kurz do problematiky metodologie sociologického výzkumu. Hlavní témata kurzu: Sociologická teorie a sociologický výzkum; Dějiny sociologických výzkumů a základní paradigmata; Základy sociálního výzkumu: výzkumný problém, výzkumná otázka, hypotéza; Výzkumný design; Výzkumná etika; Vzorkování; Získávání dat: pozorování a odvozené formy; Získávání dat: dotazování a odvozené formy; Kvalitativní data a jejich analýza; Kvantitativní data a jejich analýza; Příprava, realizace a zveřejnění výzkumu.
Poslední úprava: Hájek Martin, doc. Mgr., Ph.D. (19.09.2023)
Literatura

Základní literatura:

Babbie, E.: The Practice of Social Research. Belmont,CA, Wadsworth Publ. 2020

Novotná, H., Špaček, O., & Jantulová, M. Š. (2019). Metody výzkumu ve společenských vědách. Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy.

Poslední úprava: Hájek Martin, doc. Mgr., Ph.D. (19.09.2023)
Sylabus

1. Úvod
2. Sociologická teorie a sociologický výzkum
3. Výzkumný problém, výzkumná otázka, hypotéza
4. Výzkumný design
5. Výzkumná etika
6. Vzorkování
7. Získávání dat: dotazování a odvozené formy
8. Získávání dat: pozorování a odvozené formy
9. Kvantitativní data a jejich analýza
10. Kvalitativní data a jejich analýza
11. Standardní proces kvantitativního výzkumu
12. Standardní proces kvalitativního výzkumu

Cvičení proběhnou blokovou formou na konci semestru.

Poslední úprava: Vojanová Jana (19.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK