PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Seminář k aktualitám A - JMB020
Anglický název: Contemporary issues A
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2020
Semestr: oba
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: 0/2, KZ [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (6)
letní:neurčen / neurčen (6)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina, francouzština, němčina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Jan Šír, Ph.D.
Neslučitelnost : JMB414
Prerekvizity : JMB001, JMB002, JMB004, JMB006, JMB119
Je neslučitelnost pro: JMB414
Je prerekvizitou pro: JMB021
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK