PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Ročníková práce - JMB052
Anglický název: Thesis
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2016
Semestr: oba
Body: 4
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: 0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.
Neslučitelnost : JMB413
Prerekvizity : JMB001, JMB002, JMB004, JMB006, JMB022, JMB023, JMB024, JMB025, JMB113, JMB119
Je neslučitelnost pro: JMB413
Je prerekvizitou pro: JMB018
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (09.02.2018)

Doporučuje se, aby ročníkovou práci student zadal během druhého ročníku, protože předmět je prerekvizitou zápisu do prvního dílu bakalářského semináře JMB416! Vedoucího práce si student vybírá mezi kmenovými zaměstnanci IMS, doporučuje se také, aby tato práce sloužila jako podklad pro budoucí bakalářskou práci.

Ročníková práce v celkovém rozsahu 20 normostran (36 000 znaků včetně mezer ± 3 600 znaků) zahrnuje všechny prvky bakalářské práce (analýzu zdrojů, výklad metodologie, poznámkový aparát, přílohy, seznam literatury s minimálně 10 zdroji, atd.). Téma práce a termín jejího odevzdání (v rámci termínů stanovených harmonogramem) si studenti dohodnou s vedoucím práce, v definitivní podobě bude práce odevzdána příslušnému vedoucímu práce a v kopii na emailovou adresu jiri.vykoukal@post.cz, marketa.mrzenova@fsv.cuni.cz. Emailová zpráva bude obsahovat v příloze text práce pod názvem např. jmb052_novakjan_rocnikovaprace_vykoukaljiri_text.

Pro studenty nastupující ve školním roce 2015/2016 a výše si tuto práci zapisují pod kódem JMB413.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK