PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Ročníková práce - JMB052
Anglický název: Thesis
Český název: Ročníková práce
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2020
Semestr: oba
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: 0/2, KZ [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.
Neslučitelnost : JMB413
Prerekvizity : JMB001, JMB002, JMB004, JMB006, JMB022, JMB023, JMB024, JMB025, JMB113, JMB119
Je neslučitelnost pro: JMB413
Je prerekvizitou pro: JMB018
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (25.10.2019)
Předmět zahrnuje přípravu a napsání seminární práce většího rozsahu než standardní seminární práce.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (25.10.2019)

Cílem předmětu je naučit studenty zvládat vybranou látku v rozsahu větším než standardní seminární práce jako přípravu na napsání bakalářské kvalifikační práce. Je doporučeno, aby téma ročníkové práce bylo východiskem pro bakalářskou práci.

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (25.10.2019)

Literatura je určena tématem práce.

Metody výuky
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (25.10.2019)

Práce v kurzu je založena na samostatné výzkumné práci studenta a jejím konzultování s vedoucím práce.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (25.10.2019)

Sylabus je dán rozsahem práce a četností konzultací.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK