PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Dějiny USA - JMB017
Anglický název: History of the United States
Zajišťuje: Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:4/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (70)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://drive.google.com/open?id=17MJFxq7UHZSIb91iWGO_kY80xK33Gtc3
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Jiří Pondělíček, Ph.D.
Mgr. Jana Sehnálková, Ph.D.
Neslučitelnost : JMB251, JMB411
Prerekvizity : JMB001, JMB002, JMB004, JMB006, JMB022, JMB023, JMB024, JMB025, JMB113, JMB119
Je neslučitelnost pro: JMB411, JTB029, JMM509, JMB251
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Cílem kursu je přiblížit studentům základní problematiku amerických dějin, a to nejen její základní linii, ale i s přihlédnutím k otázkám etnickým, rasovým a gender. Politický vývoj je sledován z hlediska působení nejrůznějších faktorů (demografických, sociální organizace, rodinná ekonomika, neformální mocenské vazby). Důraz je rovnoměrně rozložen mezi vnitřní a zahraniční politikou. Studenti by touto přednáškou a studiem doporučené literatury měli získat solidní přehled o dějinách USA.


Poslední úprava: SEHNALKO (24.02.2009)
Cíl předmětu - angličtina

Description of Toth seminar:

As survey of the history of American society, this seminar will teach skills of critical thinking about categories in American cultures such as race, nationality, gender roles, and sexuality. We will be examining how American ideas about work and success, immigration, rights, duties and privileges, and the role of the U.S. in the world have changed over time not as some natural and triumphant progress, but as a painful struggle between various social groups for their own interests and their dreams about life in theUnited States. This course will be primarily historical and cultural in its approach: it will use a number of media from political documents, critical essays and fiction to songs, paintings, photographs and film clips. This History of theUnited States seminar will introduce you to some of the basic concepts in the scholarly field of American Studies - and it will help you to become an independent thinker about U.S.society.

In another sense, we will be learning about the multiplicity of cultureS in theUnited States. If a culture (roughly defined) is a logical system of beliefs/values and practices, and the U.S. is "a nation of immigrants," has there been anything to unify Americans over time? If there has been a dominant culture in the U.S., whose culture is it? In this nation’s history, how has the dominant culture related to the other social groups? And what would it mean to build a truly "multicultural" society? These are key questions both for the scholarly field of American Studies, and for you as active thinkers about the United States.

Poslední úprava: Toth Gyorgy, Assistant Professor, PhD. (17.02.2014)
Literatura -

Povinná literatura:

George B. TINDALL, David E. SHI, USA, Praha, 1994, 1996

Doporučená literatura:

A. NEVINS, H. Steele COMMAGER, Dějiny USA, Klatovy 1994

Josef OPATRNÝ, Válka Severu proti Jihu, Praha 1998

Josef OPATRNÝ, Válka Mohykánů: sedmiletá válka v Americe, Praha 1999

Peter SCHÄFER, Prezidenti USA, Praha, 1995

Svatava RAKOVÁ, Anglické kolonie v Americe v 17. století, Praha, HÚ AV ČR, 1997

Svatava RAKOVÁ, Podivná revoluce: dlouhá cesta Američanů k nezávislosti, Praha 2005

Gordon S. WOOD, The Creation of the American Republic, Baltimore 1969 (knihovna IMS Rytířská)

T.A. Bailey : A Diplomatic History of the American People. New Jersey,1980;

S.F. Bemis : A Diplomatic History of United States. New York, 1976;

S. Budín : USA - portrét národa. Praha, 1948;

R. Crockatt : The Fifty Years War. New York, 1995;

P. Duignan - L.H. Gann: The USA and the New Europe, 1945 - 1993.

Cambridge, Mass. ,1994;

J.L. Gaddis : The United States and the Origins of the Cold War, 1941 -1947.

New York, 1972;

D. Halberstam : Černobílé desetiletí. Praha, 2002;

O. Handlin : The Americans. A New History of the People of the United States.

Boston, 1963;

M. Kort : The Columbis Guide to the Cold War. New York, 1998;

S.E. Morison: The Oxford History of the American People. Vol. III., 1994;

V. Nálevka : Karibská krize. Praha, 2001;

V. Nálevka : Studená válka. Praha, 2003;

A. Nevins - H. Commager : Dějiny Spojených států. Praha, 1947;

(reedice, Klatovy, 1994;)

J. Opatrný : Španělsko a USA v zápase o Kubu. Praha, 1978;

S. Raková : Politika Spojených států ve střední Evropě po první světové válce.

Praha, 1983;

G.B. Tindall - D. E. Shi : Dějiny USA. Praha, 1994;

J. Wanner: Spojené státy a evropská válka. I - III, Praha, 2001 -2003;

Poslední úprava: SEHNALKO (23.02.2011)
Požadavky ke zkoušce


- splnění povinností v semináři k Dějinám USA
- úspěsné složení midtermu (30 procent) a konečné souborné zkoušky (70 procent)

 

 

Info o midterm testu:

Midterm bude zahrnovat látku probranou v první půlce semestru (do r. 1865) včetně definice pojmů, identifikace osob a událostí, mapu a otázku, na kterou je třeba odpovědět souvislým, logickým textem. Midterm je možné skládat jen jednou.

Midterm je zaveden v rámci projektu inovace výuky OPPA. Cílem je lepší monitoring výuky studentů.

 

Poslední úprava: SEHNALKO (06.04.2013)
Sylabus -

1. část:

1. První pokusy; etnická, náboženská a sociální skladba a motivace imigrantů; první vlna stuartovské kolonizace: Virgínie a vytváření jižanského životního stylu; Nová Anglie - puritánství a jeho místo v americké tradici; první ústavy a politické instituce.

2. Druhá vlna stuartovské kolonizace: středoatlantické kolonie jako zárodky pluralitní společnosti, plantážnické otrokářství na Karolínách a v Záp. Indii. Vývoj kolonií za Restaurace, změny v anglické koloniální politice, merkantilismus, vznik imperiálního systému. Diversifikace politické kultury a její sociální kořeny.

3. Sociální skladba a etnické a náboženské poměry v britské Americe 17. a 18. století; materiální kultura, všední den; postavení žen, černochů, Indiánů; náboženství, vzdělání, vyšší školství, věda, tisk; aristokratická a lidová kultura a životní styl; vznik podnikatelské mentality.

4. Sociální a náboženský pohyb v koloniích; hlavní zdroje a ohniska sociálního napětí; demografický vývoj, změny sociálního chování, liberalizace společenských postojů, změny v hospodářské a podnikatelské struktuře; "velké probuzení"; úloha městské samosprávy a místní politiky v přípravě revoluce.

5. Vývoj koloniálních institucí, právního postavení a vytváření tradice amerického státoprávního myšlení; budování britského imperiálního systému, jeho příčiny a následky pro kolonie. Vývoj konfliktu s Británií od zákona o kolcích 1765 do druhého kontinentálního kongresu 1775.

6. Vyhlášení nezávislosti a vznik Unie; povaha událostí 1776 a revoluční potenciál společnosti; první státní ústavy; dav, lid a elita; přímá demokracie či zastupitelská republika; zákonnost a živelnost v revolučních akcích.

7. Americká revoluce 1776-89; průběh osvobozovacích bojů; Články konfederace a vnitřní vývoj států; mezinárodní postavení Unie.

8. Vznik americké ústavy; střet zájmů a koncepcí; myšlenkové a praktické zdroje ústavního myšlení; ústavní systém a jeho psychologické a sociální podloží; hlavní principy a nejdůležitější ustanovení; originální prvky ústavy.

9. Porážka federalistů; sociální vize a politická praxe demokratického republikánství; formování americké agrární tradice; první vlna industrializace a urbanizace; rozvoj plantážního otrokářství; vývoj stranického systému; program tzv. amerického systému; reformy demokratické vlády; prezident A. Jackson a boj proti národní bance; charakter "jacksonovské demokracie" (1829-37).

10. Kolonizace Západu a boj o šíření otroctví; americký sekcionalismus a jeho hlavní rysy; válka s Mexikem; politický a zájmový vývoj konfliktu mezi Severem a Jihem; otázka nulifikace a státních práv; postavení černochů na plantážích; vzestup A. Lincolna; duchovní a intelektuální klima Unie před válkou.

11. Vytvoření Konfederace, secese a vznik občanské války; průběh bojů; vývoj názorů v republikánské straně; zákon o pozemkových přídělech; zákon o emancipaci otroků; vliv radikálních republikánů; příměří a výsledky války.

12. Přestavba, její formy a důsledky pro Jih; industrializace a urbanizace země; změny ve stranickém rozložení; zemědělská otázka a vznik farmářského radikalismu; postavení černochů a formy rasismu; reformní evangelium.

2. část

Imperiální republika

 • Nový manifest Destiny, válka se Španělském (Kuba, Filipíny, Portoriko), politika otevřených dveří.

Progresivismus

 • druhy progresivismu, ženská otázka, pokusy o reformu, politické reformy, role odborů, imigrace, nástup korporátní Ameriky, boj proti trustům.
 • Prezident Theodore Roosevelt a 'Square Deal', ekonomický propad 1907, krize Republikánské strany,
 • Prezident Wilson
 • politika 'velkého klacku'

USAa první světová válka

 • Wilsonova neutralita, vstup do války, americké expediční jednotky, mobilizace ekonomiky a společnosti, hnutí za mír.
 • hledání nového světového řádu: Wilson a 14 bodů, Versailles, boj za ratifikaci Versailleské smlouvy v americkém Senátu, Společnost národů.
 • poválečný konzumerismus

Velká hospodářská krize a její řešení

 • Herbert Hoover, příčiny krize, volby 1932
 • FDR a Nový úděl, 'alphabet soup' (AAA, CCC, NRA, TVA, atd.), reforma bankovního systému, Wagnerův zákon, kritika Nového údělu, pokus o napěchování soudů, druhý Nový úděl

USA a druhá světová válka

 • krize Společnosti národů, USA a SSSR, isolacionismus vs. intervencionismus
 • od neutrality k intervenci, Pearl Harbor, válka na dvou frontách
 • Amerika ve válce: mobilizace výroby, internační tábory pro Američany japonského původu
 • porážka Osy, ofensiva v Pacifiku, Projekt Manhattan

Nástup studené války

 • napětí mezi USA a SSSR, Jalta a Postupim, Roosevelt vs. Stalin, čínský problém
 • Harry Truman, Fair Deal, doktrína zadržování, Marshallův plán, NATO, Korejská válka
 • boj proti komunismu na domácí půdě: HUAC, Alger Hiss, McCarthy, Rosenbergovi.

Společnost hojnosti

 • ekonomický zázrak, konzumní společnost, život na předměstí, televize, 'jiná Amerika' - život na okraji
 • nástup hnutí za občanská práva
 • Eisenhower a Republikáni
 • masivní odveta, Korea a Vietnam, krize na Blízkém východě, incident U-2, vztahy se SSSR.

Kennedy a Johnson

 • JFK a 'New Frontier', Zátoka sviní, Johnson a 'Great Society', útok na chudobu v USA, boj za občanská práva a rasovou rovnoprávnost, Black Power.
 • Vietnam, od pomoci ke konfrontaci, protesty proti válce, politická krize, ofenzíva Tet, Daniel Ellsberg, politická krize
 • MLK a Robert Kennedy, nástup konzervativců

Krize autority

 • Nová levice, ženské hnutí, nový feminismus
 • Nixon a Kissinger, Vietnamizace, eskalace, 'mír se ctí'
 • USA a SSSR, normalizace vztahů s ČLR
 • volby 1972, Watergate, impeachment, politická krize
 • Fordovo a Carterovo interregnum

Nástup pravice

 • volby 1980, Donald Reagan, reaganomika, fiskální krize, Reaganova zahraniční politika, volby 1984
 • volby 1988, Georgie H. W. Bush, konec studené války, Tienanmen, válka v Zálivu, USA a sjednocení Německa, volby 1992

Bill Clinton

 • návrat republikánů, Newt Gingrich a 'Contract with America', volby 1996, Monica Lewinsky.

Poslední úprava: SEHNALKO (23.02.2011)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK