PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Angličtina II - JLB032
Anglický název: English II
Zajišťuje: Centrum jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2016
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (50)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://SOUBORY - SIS
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Michaela Gloverová Konečná
Prerekvizity : JLB031
Záměnnost : JLB054
Je neslučitelnost pro: JLM012
Je záměnnost pro: JLB054
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Michaela Gloverová Konečná (30.01.2016)
Obecná ANGLIČTINA II Úroveň B1 - B2 KOMU JE KURZ URČEN: kurz je přednostně určen studentům mezinárodních teritoriálních studií a česko-německých studií, pro něž je angličtina druhý jazyk. (Při volné kapacitě se mohou zapsat i studenti jiných oborů.) CÍL KURZU: upevnění znalostí gramatiky a slovní zásoby a příprava na další studium ve více pokročilých kurzech.

V seminářích se zaměříme na aktuální společensko-vědní témata a nácvik prezentačních dovedností.

Účast na hodinách je povinná, tolerují se nejvýše 4 absence během semestru. Při delší či častější nepřítomnosti je třeba kontaktovat vyučující (osobně či telefonicky v konzultačních hodinách nebo e-mailem).

Materiály poskytnuté studentům a používané při výuce slouží výhradně ke studijním účelům pro zapsané posluchače kurzu Angličtina II. Nejsou určeny k dalšímu šíření.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Michaela Gloverová Konečná (05.06.2013)

Studenti se v průběhu semestru zdokonalí v ústních i písemných dovednostech, v porozumění psané i mluvené angličtině a rozšíří si své znalosti gramatiky a slovní zásoby na úrovni středně pokročilý (B2), tak aby se byli schopni domluvit v běžných situacích. Kurz se snaží překlenout rozdíl mezi středoškolskou angličtinou a tou, kterou by měl používat student FSV.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Michaela Gloverová Konečná (17.02.2016)

Materiály poskytnuté studentům a používané při výuce slouží výhradně ke studijním účelům pro zapsané posluchače kurzu Angličtina II. Nejsou určeny k dalšímu šíření.

Doporučená literatura a internetové zdroje:
New English File Intermediate
www.oup.com/elt/englishfile/intermediate
R. Murphy: English Grammar in Use
www.bbc.co.uk
www.cnn.com
www.thetimes.co.uk
www.usatoday.com
www.dictionary.com

www.ted.com

 

http://debatewise.org/debates

http://idebate.org/debatabase

www.procon.org

http://www.learn-english-today.com/wordgames.html

A brief self-study guidebook http://kjp.fsv.cuni.cz/KJPFSV-58.html

http://dictionary.cambridge.org/

Aardvark’s EFL Resources:http://www.englishforum.com/00/

Audio and video files organized by a level of difficulty and covering a wide array of life skills

Gramatika:

http://englishpage.com

http://englisch-hilfen.de

 

Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Michaela Klírová, M.Phil. (13.09.2012)

V semináři se klade důraz na rozvoj komunikačních schopností studentů, znalostí relevantní gramatiky a slovní zásoby. K tomu se používá jak klasický výklad látky učitelem, tak i tzv. discovery technique, tedy objevování gramatických pravidel a tvoření odvozenin samotnými studenty. Také se vychází z teorie multiple intelligences, která nabízí podnětná cvičení pro všechny typy studentů (s audiovizuální pamětí, prostorovou pamětí atd.).

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Michaela Gloverová Konečná (21.01.2016)

 

Tématické okruhy: společensko-vědní témata

Prezentační dovednosti

Psaní argumentativní eseje

Gramatika

 

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Mgr. Michaela Gloverová Konečná (28.01.2014)

Studenti musí být na úrovni středně pokročilý (B1).

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK