PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Angličtina pro žurnalisty I - JLB009
Anglický název: English for Journalism I
Zajišťuje: Centrum jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 75 (75)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Alena Prošková
Vyučující: Mgr. Alena Prošková
Třída: Courses for incoming students
Je prerekvizitou pro: JLB010
Ve slož. neslučitelnosti pro: JLB053
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout ZZZ English for Journalists credit test task samples.pdf credit test task samples Mgr. Alena Prošková
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Alena Prošková (13.09.2023)
Kurz je určen pro studenty oboru žurnalistika - především bakaláře. Je zaměřen na práci s autentickými ukázkami textu, audia i videa ze široké škály médií, rozšíření slovní zásoby odborného jazyka, rozvinutí komunikativních schopností a upevnění gramatických struktur.
Materiály poskytnuté studentům a používané při výuce slouží výhradně ke studijním účelům pro zapsané posluchače kurzu JLB009. Nejsou určeny k dalšímu šíření.
Méně zkušení angličtináři si mohou zapsat nepovinný předstupeň odborné angličtiny -
Angličtina pro sociální vědy I (JLB 053) v ZS a Angličtina pro
sociální vědy II (JLB 054) v LS, kde si budou mít příležitost
vylepšit gramatiku, začít pracovat na budování odborné slovní zásoby a
také si osvojit základy anglických akademických dovedností - čtvrtek 17-18.20 v učebně č. 20 budovy Hollar.

https://fsv.cuni.cz/studium/vyuka-jazyku/hodnoceni-jazykove-dovednosti
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Alena Prošková (14.09.2022)

Výrazně zlepšit porozumění při čtení a poslechu autentické angličtiny médií. Zároveň významně posílit vlastní odborný projev - mluvenou i psanou angličtinu pro širokou škálu médií.

Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Alena Prošková (18.01.2023)

Průběžné sledování aktuálních zpráv v angličtině a písemné shrnutí vybrané události do každé hodiny. Pestrá škála navazujících aktivit v semináři - upevní správnou výslovnost, umožní opakované aktivní použití nových výrazů v odpovídajícím kontextu a připomene pokročilejší gramatické a stylistické jevy. Práce s video/audio materiály ve dvojicích či skupinách. Formální jazykový registr a aktivní používání pokročilejších spojovacích výrazů v písemném i ústním projevu.

Vyučující je často v roli koordinátora, v kurzu se klade velký důraz na komunikativní dovednosti.
Studenti jsou opakovaně povzbuzováni k reflexi nad tím, co jim v osvojování jazyka pomáhá, a k pravidelnosti v samostudiu, které je pro zaznamenání pokroku nezbytné.

 

 

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Alena Prošková (13.09.2023)

Each session will include a weekly news bulletin prepared by pairs/trios of students (four short "ready-to-teach" news items to be submitted into the shared Google document by Wednesday 5PM for Thursday seminars and by Sunday 5PM for Monday seminars) - please sign up for a particular date and comply with the schedule to score 10 points towards your winter term credit (minus 10 for failing to meet the deadline).

PRONUNCIATION - International Pronunciation Alphabet (IPA)

LEGACY MEDIA X NEW MEDIA, BROADSHEETS X TABLOIDS, OBJECTIVE X BIASED, DISINFORMATION, MISINFORMATION, FAKE NEWS X TRUSTWORTHY REPORTING, FACT-CHECKING, VERIFIED FROM TWO SOURCES.

ELECTIONS VOCAB

WRITING HEADLINES, DECKS, AND LEADS

WORD STRESS

HEADLINE ENGLISH WORDS

HEADLINESE - TENDENCIES 

TRICKY PRONUNCIATION

JOURNALISTIC JARGON: NEWSPAPER LAYOUT TERMS  

WINTER TERM REVISION

 + seminar with a guest speaker (Jeremy Druker, TOL.org)

+ Prague Media Point Conference 

 

 

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Mgr. Alena Prošková (13.09.2023)

Úroveň B2 podle Evropského referenčního rámce pro jazykové vzdělávání, viz https://fsv.cuni.cz/studium/vyuka-jazyku/hodnoceni-jazykove-dovednosti.

http://www.examenglish.com/leveltest/grammar_level_test.htm

PROSÍME, KONTROLUJTE EMAILY ve dnech před zápisem do kurzů. Na základě výsledků přijímacích testů Scio byla některým studentům doporučena účast v nepovinném předstupni odborné angličtiny - v paralelce "Angličiny pro sociální vědy" ušité na míru budoucím žurnalistům -  čtvrtek 17-18.20 v učebně 20 budovy Hollar.

Od 20. září 2023 12:00 si méně zkušení angličtináři mohou sami zapisovat nepovinný předstupeň odborné angličtiny -
Angličtina pro sociální vědy I (JLB053) = příležitost vylepšit si gramatiku, začít pracovat na budování odborné slovní zásoby a osvojit si základy anglických akademických dovedností. 

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK