PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Angličtina pro IMS I - JLB007
Anglický název: English for International Studies I
Zajišťuje: Centrum jazykové přípravy (23-KJP)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 120 (98)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: specializační
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Jana Kunzová, BA
Vyučující: Jana Kunzová, BA
Třída: Courses for incoming students
Je prerekvizitou pro: JLB008
Ve slož. neslučitelnosti pro: JLB053
Ve slož. prerekvizitě: JTB070, JTB074
Anotace -
Poslední úprava: Jana Kunzová, BA (07.02.2024)
PRO AKADEMICKÝ ROK 2023/2024 PLATÍ NÁSLEDUJÍCÍ INFORMACE:

Zápis do odborného jazykového kurzu Angličtina pro IMS I je podmíněn absolvováním VSTUPNÍHO TESTU, který se bude konat v pondělí 18. září 2023 v Jinonicích, v učebně B328.

Na test je třeba se zapsat v SIS do předmětu Vstupní test z angličtiny pro IMS (JLB107). Kapacita je omezena. Zápis na test je otevřen od 4.9. od 10:00 a skončí 17.9. ve 20:00. V Souborech pak studenti najdou všechny potřebné informace.

ZÁPIS DO PŘEDMĚTU ANGLIČTINA PRO IMS I (JLB007) BUDE PŘIJATÝM UCHAZEČŮM OTEVŘEN ve středu 20.9.2023 ve 12h. UPOZORŇUJEME, ŽE STUDENTI, KTEŘÍ SE ZAPÍŠÍ PŘED TÍMTO TERMÍNEM, BUDOU Z PŘEDMĚTU SYSTÉMEM VYMAZÁNI. Výsledek testu bude oznámen nejpozději 19.9. ve 20:00; jmenný seznam přijatých studentů bude vyvěšen v Souborech předmětu Vstupní test JLB107). Bodová hranice přijetí do kurzu je pohyblivá a záleží tedy na tom, jak studenti daný rok test napíší. Studenti jsou přijímáni podle pořadí od nejvyššího počtu bodů získaného na vstupním testu do naplnění kapacity všech paralelek.

Studenti, kteří úspěšně absolvovali kurz English for Social Sciences I a II vyučující Mgr. Michaely Gloverové NEMUSÍ psát vstupní test a mohou se přímo přihlásit do kurzu. Je však nutné, aby nejprve o svém zájmu kurz English for IMS I absolvovat informovali vyučující a zajistili si tak místo v kurzu.

Je možné si nahradit vstupní test certifikátem CAE úrovně C1, prosím nejprve o jeho naskenování a zaslání na mou emailovou adresu. Teprve poté může být certifikát uznán jako ekvivalent vstupního testu.

Studenti, kteří na testu neuspějí, se mohou zapsat do kurzu Mgr. Michaely Gloverové - English for Social Sciences I. Kapacita kurzu je omezena.

UPOZORNĚNÍ č. 1: Pokud jste se nezúčastnili vstupního testu JLB107, nemůžete se zapsat do kurzu Mgr. Michaely Gloverové.

UPOZORNĚNÍ č. 2: Studenti, kteří již dříve byli zapsáni do kurzu Angličtiny pro IMS I (JLB007) a kurz nedokončili, se nemohou přihlásit do kurzu nižší úrovně - English for Social Sciences Mgr. Michaely Gloverové.

Cíl předmětu -
Poslední úprava: Jana Kunzová, BA (10.07.2022)

Cílem kurzu je překlenout propast mezi středoškolskou obecnou angličtinou a potřebami studentů FSV. Po absolvování kurzu by studenti měli být schopni sledovat odborné přednášky v angličtině doma i v zahraničí, diskutovat se zahraničními studenty, obhájit své názory a účastnit se zahraničních stáží.

Literatura -
Poslední úprava: Jana Kunzová, BA (10.07.2022)

POVINNÁ LITERATURA:

Sada 10 novinových článků k dispozici na SIS

Dodatečné materiály, které studenti obdrží v seminářích.DOPORUČENÁ LITERATURA:

Plato: the Republic

Saint Thomas Aquinas: On Law, Morality and Politics

Aristotle: Politics- A Treatise on Government

 

PRO POTŘEBY ZOPAKOVÁNÍ GRAMATICKÝCH STRUKTUR:

Paterson, K., Wedge, R. (2013): Oxford Grammar for EAP. OUP.

Murphy, R. (2010): English Grammar in Use (fourth edition), CUP.

Hewings, M (2009): Advanced Grammar in Use (second edition), CUP.

Swan, M. (2005): Practical English Usage, 3rd ed, OUP.

The Oxford Collocations Dictionary for students of English.

 


NOVINY: The Prague Post, The Economist, The New York Times, The Guardian


WEBSITES:

http://www.drudgereport.com/

http://www2.etown.edu/vl/

http://www.bbc.co.uk/

http://nationalgeographic.com/

http://www.foreignpolicy.com/

http://www.nytimes.com/

www.cnn.com

http://www.economist.com/

http://www.worldnews.com/

www.ft.com

www.dictionary.com

www.ted.com
www.uefap.com

 

ONLINE COURSES:

https://www.fsv.cuni.cz/studium/vyuka-jazyku/vyuka-pres-internet

 

Metody výuky -
Poslední úprava: Jana Kunzová, BA (10.07.2022)

Semináře budou probíhat pouze v anglickém jazyce.

Metoda: content-based language teaching, student-centered approach.

Studenti si osvojí slovní zásobu a jazykové dovednosti prostřednictvím studia odborných textů. Důraz se klade na čtení, na komunikaci, výměnu informací a názorů ve dvojicích nebo v malých skupinách, týmovou i individuální práci.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Jana Kunzová, BA (09.01.2024)

Návod na prvotní přihlášení do MOODLE v ČJ a AJ:

https://dl.cuni.cz/wp-content/uploads/studenti-prihlaseni-navod-cj.pdf

https://dl.cuni.cz/wp-content/uploads/studenti-prihlaseni-navod-aj.pdf

Odkaz přímo na náš kurz v Moodlu: https://dl1.cuni.cz/user/index.php?id=10559

Přihlaste se do kolonky s názvem „Zápis do skupin“ a vyplňte jedno z hesel pro skupiny:

Password for Monday groups: monday1 (the group of 8-9.20), monday2 (the group of 9.30-10.50), monday3 (the group of 11-12.20)

Password for Thursday groups: thursday1 (the group of 2-3.20), thursday2 (the group of 3.30-4.50), thursday3 (the group of 5-6.20)

 

PODMÍNKY K ZÍSKÁNÍ ZÁPOČTU:

!!! Students can miss the deadline no more than 2 times. Students failing the deadline more than 2 times may not proceed to the final credit test.


1. a) Dva písemné testy v průběhu zimního semestru (cvičení ve formě: multiple-choice, gap-filling, word formation, matching, True and False, grammar exercises, stručné vyjádření na dané téma v rozsahu 80-130 slov). Data budou oznámena hromadným emailem. Testy budou založeny na vybraných novinových článcích a znalostech získaných při práci s doplňkovými materiály (poslech, diskuse apod.). V polovině semestru se bude psát test zaměřený na novinové články 1-5 (mid-term test)  a druhý test- credit test se soustřeďuje na novinové články 6-10, "Glossary" z oblasti mezinárodních vztahů (samostudium) a vybraná slovíčka/výrazy ze studentských prezentací Great Speeches. Oba testy budou také pokrývat doplňkové materiály.

Mid-term test je povinný. Délka mid-term testu - 40 minut. Datum testu - pondělí 20.11.2023 a čtvrtek 23.11.2023.

Poznámka: test je pouze v anglickém jazyce, neobsahuje překlad.

To review for the mid-term, check the SIS file MID-TERM REVISION TUTORIAL.

To review for the credit test, check the SIS file CREDIT TEST REVISION TUTORIAL.

b) Prezentace na vybrané Great Speeches. Požadavky k tomuto projektu najdete v SIS dokumentu "GREAT SPEECHES-guidelines."

GREAT SPEECHES SIGN-UP DEADLINE: October 14.

Sign up through the following link, make sure to pick the CORRECT PARALLEL COURSE: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YU8L8We0E3Vvz2QpRgMSO89f0-v7elciKptzdbdQv58/edit#gid=0N-UP SHEET - Tabulky Google

c) Photo Project:
2 fotografie, které zachytí to, co na České republice obdivujete a 2 fotografie, které poukážou na něco, za co se za Českou republiku stydíte, co potřebuje vylepšit atd. Vy sami musíte být autorem těchto fotografií, tedy prosím žádné převzaté fotografie, běžte do ulic s očima dokořán.

Fotografie mi zašlete v emailu, do předmětu dejte "PHOTO PROJECT" a k fotografiím nepřipojujte Váš komentář. Komentář přednesete až přímo v hodině (dlouhý 3-4 minuty), ve které se budou Vaše fotografie prezentovat. Součástí Vašeho komentáře by rovněž měl být návrh na vylepšení/eliminaci problému, který jste zachytili na fotografiích toho, co se Vam na České republice nelíbí.

Pokud jste mezinárodní studenti a jste zatím v České republice jen krátce, přesto zkuste zachytit to, co se Vám na této zemi líbí a co naopak ne.

Deadline: 28.října

 

d) Průběžné zasílání vyplněných Vocabulary Sheets na Moodle 1. Vyplněný Vocabulary Sheet musí být vždy zaslán nejpozději do půlnoci, která předchází hodině, ve které je daný Vocabulary Sheet probírán.

NOTE 1: We use Moodle 1 (and not MOODLE 2) for our course.

NOTE 2: Do not send Worksheets through Moodle, only Vocabulary sheets.

 

e) Writing assignments zadané v průběhu semestru. (viz jednotlivé Worksheets, které jsou probírané v hodině).2. Pro úspěšné splnění mid-termu a credit testu je třeba dosáhnout 70% správných odpovědí z celkem 50 bodů. Časový limit testu je 45 min.

3. Studenti, kteří nesplní mid-term (tj. absence/nesplnění požadované úrovně apod.), budou psát komplexní test (complex test) ve zkouškovém období.Test bude v rozsahu 100 bodů a bude třeba dosáhnout 70% úspěšných odpovědí.Test je založen na všech materiálech výše zmíněných. Tento test mohou studenti opakovat 2x, čili mají celkem 3 pokusy. Časový limit complex testu je 90 min. Studenti, kteří nesplní credit test, budou rovněž psát complex test.

4. Účast na hodinách se doporučuje, ale není podmínkou k získání zápočtu. 

5. Čestnost: Mravní integrita je nepostradatelnou součástí tohoto kurzu. Během testů není dovoleno používat knihy, poznámky, mobilní telefony nebo jakékoliv jiné materiály. V případě porušení této dohody bude student z testu diskvalifikován.

6. Získání zápočtu je podmínkou k zapsání do kurzu JLB008.

V SIS v položce Soubory jsou k nahlédnutí vzory mid-term otázek.

Sylabus -
Poslední úprava: Jana Kunzová, BA (07.02.2024)

Motto našich hodin: "Expecting more, demanding high."

Každý týden se budeme věnovat jednomu tématu z oblasti mezinárodních vztahů a to čtením tématicky zaměřených textů a vyplňováním tématicky zaměřených cvičení. Články studentům poslouží k rozšíření slovní zásoby; čtení článků je určeno pro samostudium.
Veškeré potřebné články budou k dispozici na SIS. Je povinností každého studenta si tyto články okopírovat před začátkem hodiny. Za účelem zpestření diskuzí mohou být studentům přidělena témata na krátkou prezentaci. Zadaná gramatická cvičení jsou určena pro domácí přípravu.

Materiály poskytnuté studentům a používané při výuce slouží výhradně ke studijním účelům pro zapsané posluchače kurzu Angličtina pro IMS I. Nejsou určeny k dalšímu šíření.

Distant study link to the list of students: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iS9pnlab-it-T6-ljrRdZn32k8fCQiXe4Ady4luXq6w/edit#gid=0 

WINTER SEMESTER - SYLLABUS and OUTLINE OF ACADEMIC GRAMMAR and DEADLINES FOR WRITING ASSIGNMENTS:

 

  • Please submit all your assignments via Moodle 1 (English for IMS I)- within MONDAY/THURSDAY group
  • Also remember to regularly send filled-out Vocabulary sheets via Moodle 1
  • Photo project – deadline October 28, send via regular email please
  • Great speeches – sign-up deadline October 14 through the link available in our SIS
  • Check other deadlines in the syllabus below
  • !!! Students can miss the deadline for any assignment no more than 2 times

TOPIC no.

TOPIC

DATES OF THE CLASSES

ACADEMIC GRAMMAR

WRITING ASSIGNMENT

(more info in corresponding worksheets)

 

INTRODUCTORY CLASSES

Oct. 2 and 5

 

 

1

World Leaders and Leadership

Oct. 9 and 12

Writing introductions and a topic sentence/introductory adverbs/negative prefixes

Writing introductory paragraph of opinion essay (deadline Oct. 25)

2

Emigration/Immigration/Migration

Oct. 16 and 21

Rise/raise, a number of/the number of/academic phrasal verbs/connecting phrases/causality

3

International Relations and Culture

Oct. 23 and 26 

Describing graphs/comparing and contrasting language

 

4

Wars and Conflicts

Oct. 30 and Nov. 2

Counter-words/ by vs. until/writing a formal summary/Reporting verbs I

Writing a formal summary (deadline Nov. 21)

5

Government, Parliament, President

Nov. 6 and 9

“out” nouns and verbs/the bigger...the more.../cohesive devices

 

6

Globalization

NNov. 13 and 16

Hedging

 

 

MID-TERMS

Nov. 20 and 23

 

 

7

Poverty and Humanitarian Aid

Nov. 27 and 30

Writing conclusions/Present Perfect Form in writing

Writing a conclusion to the assigned argumentative essay (deadline Dec.10)

8

Religion

Dec. 4 and 7

Nominalization I/Phrasal verbs - recession

 

9

Media

Dec. 11 and 14 (we will cover both Topics no. 9 and 10 in this class)

Glossary of critical thinking, Reporting verbs II

 

10

The European Union and International Organizations

Dec. 11 and 14 (we will cover both Topics no. 9 and 10 in this class)

 

 

 

PRE-TERMS

Dec. 18 and 21

 

 

 

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Jana Kunzová, BA (07.09.2023)

 


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Zápis do kurzu je podmíněn účastí na povinném rozřazovacím testu - viz informace v Anotaci (pro zápis na rozřazovací test použijte samostatný předmět JLB107).

 

Očekávaná vstupní jazyková úroveň: B2 - Upper-Intermediate.

  
Univerzita Karlova | Informační systém UK