PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Microeconomics I - JEB104
Anglický název: Microeconomics I
Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:4/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 185 / 185 (200)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://ies.fsv.cuni.cz/cs/syllab/JEB104
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Lenka Šťastná, Ph.D.
Vyučující: Nino Buliskeria
Mohammad Ali Elminejad Anjileh, M.Sc.
Mgr. Kateřina Chadimová
Mgr. Matěj Opatrný
PhDr. Lenka Šťastná, Ph.D.
Prerekvizity : {Skupina prerekvizit pro studenty oboru EF. Student pro splnění prerekvizitní matematiky splnit buď NMMA701 nebo NMMA711}, JEB003
Neslučitelnost : JEB007
Ve slož. prerekvizitě: JEB108, JEB147
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK