PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Ekonomie I - JEB003
Anglický název: Economics I
Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Zk [HT]
Počet míst: 100 / 100 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://ies.fsv.cuni.cz/cs/syllab/JEB003
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Zuzana Havránková, Ph.D.
Vyučující: prof. PhDr. Tomáš Havránek, Ph.D.
doc. PhDr. Zuzana Havránková, Ph.D.
Mgr. Klára Kantová
Mgr. Anna Kúdeľová
Mgr. Barbara Livorová
Třída: Kurzy pro CZV
Neslučitelnost : JEB101, JPB362
Záměnnost : JEB101
Je neslučitelnost pro: JEB998, JPB362, JEB101
Je prerekvizitou pro: JEB104, JEB025, JEB046, JEB007, JEB060
Je záměnnost pro: JEB101
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout sylabus.pdf Sylabus AR2023/24 doc. PhDr. Zuzana Havránková, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Zuzana Havránková, Ph.D. (28.07.2020)
Co ovlivňuje ekonomické rozhodování jednotlivců a firem? Jakým kognitivním zkreslením čelí spotřebitelé a jaký to má dopad na fungování trhu? Mohou ekonomické modely nabídnout účinné prostředky ke zlepšení světa, ve kterém žijeme? Právě takovými otázkami se zabývá kurz Ekonomie I. Nabízí jak základní přehled ekonomických principů, tak úvod do ekonomické analýzy a výzkumu. Na přednáškách budeme kromě modelů diskutovat aktuální témata z ekonomie, ale využijeme i poznatky z jiných vědních oborů, zejména psychologie a behaviorální biologie.
Literatura -
Poslední úprava: doc. PhDr. Zuzana Havránková, Ph.D. (11.05.2020)

Mankiw N.G. (2009): Zásady ekonomie. Grada Publishing, Praha.
Samuelson P.A. & Nordhaus W.D. (2007): Ekonomie. Nakladatelství Svoboda, Praha.

Dodatečné materiály ke studiu budou zveřejňovány v průběhu kurzu.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Klára Kantová (15.09.2023)

Požadavky kurzu

Závěrečný test (kumulativní)                          100% váhy hodnocení

Bonusové body za aktivitu                                10% váhy hodnocení (bonus)

  • Bonusové body:

Při semináři je možné získat bonusové body za extra aktivitu (počítání připravených příkladů je běžná, nikoliv extra aktivita).

Dále budou udělovány body za kvízy, které budou vyvěšené vždy v den semináře v Moodle2: https://dl2.cuni.cz, předmět: Ekonomie I (2023/24). Kvíz bude dostupný vždy od středy 18h do pondělní půlnoci.

  • Závěřečný test: 

Předtermín: 20. 12. 2023, 12:30 - 14:00, IES aula 314

1. řádný termín: 10. 1. 2024, 13:00 - 14:20, IES aula 314

2. řádný termín: 24. 1. 2024, 13:00 - 14:20, IES aula 314

3. řádný termín: 7. 2. 2024, 13:00 - 14:20, IES aula 314

Hodnocení

91-100%               A

81-90%                 B

71-80%                 C

61-70%                 D

51-60%                 E

0-50%                   F

Sylabus -
Poslední úprava: doc. PhDr. Zuzana Havránková, Ph.D. (16.04.2022)

Úvod

·     Racionalita

·     Vědecká metoda a ekonomické modely

 

Teorie spotřebitele

·     Teorie nabídky a poptávky, elasticita 

·     Nabídka, poptávka a vládní politiky

·     Teorie chování spotřebitele

 

Teorie firmy

·     Produkční funkce

·     Maximalizace zisku

·     Minimalizace nákladů

 

Struktura trhu

·     Dokonalá a nedokonalá konkurence

·     Antimonopolní politika, ekonomická nerovnost

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK