PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Ekonomie I - JEB003
Anglický název: Economics I
Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 86 / 86 (86)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://ies.fsv.cuni.cz/cs/syllab/JEB003
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Milan Frydrych
Mgr. Dominika Špolcová
PhDr. Lenka Šťastná, Ph.D.
PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D.
Neslučitelnost : JEB101
Záměnnost : JEB101
Je neslučitelnost pro: JEB101, JEB998
Je prerekvizitou pro: JEB025, JEB004, JEB104, JEB046
Je záměnnost pro: JEB101
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Eseje 2018-2019.docx Eseje PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D.
stáhnout syllabus-2018-2019.docx Sylabus PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D. (10.09.2017)
Předmět je určen studentům prvního semestru oboru ekonomie, kteří zde získají nezbytné informace a znalosti pro studium oboru. Cílem kurzu je uvést studenty do světa ekonomických jevů, seznámit je se základními pojmy, se kterými soudobá ekonomická teorie pracuje, a předestřít studentům některé ze zajímavých otázek, na které se ekonomové pokoušejí nalézt odpovědi. V rámci seminářů se studenti naučí používat jednoduché nástroje ekonomické analýzy a také se setkají s některými aktuálními ekonomickými otázkami.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D. (29.09.2018)

Závěrečný test                                            64 bodů

Domácí úkol č. 1                                           8 bodů

Domácí úkol č. 2                                           8 bodů

Prezentace na semináři                                 10 bodů

Esej (6 normostran)                                     10 bodů

 

Z každé aktivity je třeba získat minimálně 50 % bodů.

 

Bodové hodnocení:

91 - 100               A

81 – 90                B

71 – 80                C

61 – 70                D

51 – 60                E

0 – 50                  F

 

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D. (21.09.2013)

Samuelson P.A., Nordhaus W.D.: Ekonomie, nakl. Svoboda, Praha 2007
Mankiw N.G.: Zásady ekonomie, Grada Publishing, Praha 1999
Holman R.: Ekonomie, C.H.Beck, Praha 1999


Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D. (10.09.2017)

Úvod

·     Úvod do ekonomie, základní ekonomické teze

·     Ekonomie jako věda, vědecká metoda, ekonomické modely

 

Teorie spotřebitele

·     Teorie nabídky a poptávky, elasticita nabídky a poptávky

·     Nabídka, poptávka a vládní politiky

·     Teorie chování spotřebitele

 

Teorie firmy

·     Produkční funkce

·     Maximalizace zisku

·     Minimalizace nákladů

 

Struktura trhu

·     Dokonalá a nedokonalá konkurence

·     Antimonopolní politika, měření ekonomické nerovnosti

·     Centrálně plánovaná ekonomika

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK