PředmětyPředměty(verze: 873)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Ekonomie I - JEB003
Anglický název: Economics I
Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 86 / 156 (86)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://ies.fsv.cuni.cz/cs/syllab/JEB003
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Zuzana Havránková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Milan Frydrych
doc. PhDr. Zuzana Havránková, Ph.D.
Mgr. Dominika Špolcová
Neslučitelnost : JEB101
Záměnnost : JEB101
N//Je neslučitelnost pro: JPB362, JEB101, JEB998
P//Je prerekvizitou pro: JEB104, JEB046, JEB025
Z//Je záměnnost pro: JEB101
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout syllabus-2019-2020.docx Syllabus AY2019/20 doc. PhDr. Zuzana Havránková, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Zuzana Havránková, Ph.D. (11.05.2020)
Co ovlivňuje rozhodování jednotlivce a společnosti? Jakým kognitivním zkreslením čelí jednotlivci a jaký to má dopad na fungování trhu? Mohou racionální analýzy a pokusy o modelování reality nabídnout účinné prostředky ke zlepšení světa, ve kterém žijeme? Právě takovými otázkami se zabývá kurz Ekonomie I. Nabízí jak základní přehled ekonomických principů, tak úvod do ekonomické analýzy a ekonomického výzkumu. Na přednáškách budeme diskutovat populární témata z ekonomie, ale využijeme i poznatky z jiných vědních oborů jako je psychologie, evoluční biologie, politická věda, medicína, právo, environmentalistika, žurnalistika a sport.
Literatura -
Poslední úprava: doc. PhDr. Zuzana Havránková, Ph.D. (11.05.2020)

Mankiw N.G. (2009): Zásady ekonomie. Grada Publishing, Praha.
Samuelson P.A. & Nordhaus W.D. (2007): Ekonomie. Nakladatelství Svoboda, Praha.

Dodatečné materiály ke studiu budou zveřejňovány v průběhu kurzu.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. PhDr. Zuzana Havránková, Ph.D. (04.11.2019)

Požadavky kurzu

Závěrečný test (kumulativní)                          100% váhy hodnocení

Bonusové body za aktivitu                                10% váhy hodnocení (bonus)

 

 

Hodnocení

91-100%               A

81-90%                 B

71-80%                 C

61-70%                 D

51-60%                 E

0-50%                   F

Sylabus -
Poslední úprava: doc. PhDr. Zuzana Havránková, Ph.D. (11.05.2020)

Úvod

·     Racionalita

·     Vědecká metoda a ekonomické modely

 

Teorie spotřebitele

·     Teorie nabídky a poptávky, elasticita 

·     Nabídka, poptávka a vládní politiky

·     Teorie chování spotřebitele

 

Teorie firmy

·     Produkční funkce

·     Maximalizace zisku

·     Minimalizace nákladů

 

Struktura trhu

·     Dokonalá a nedokonalá konkurence

·     Antimonopolní politika, ekonomická nerovnost

 

Ekonomický výzkum a jeho aplikace

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK