PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Ekonomie I - JEB003
Anglický název: Economics I
Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Zk [HT]
Počet míst: 100 / 100 (86)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://ies.fsv.cuni.cz/cs/syllab/JEB003
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Zuzana Havránková, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Zuzana Havránková, Ph.D.
Mgr. Klára Kantová
Mgr. Barbara Livorová
Mgr. Matěj Opatrný, Ph.D.
Mgr. Anna Pavlovová
Třída: Kurzy pro CZV
Neslučitelnost : JEB101, JPB362
Záměnnost : JEB101
Je neslučitelnost pro: JPB362, JEB101, JEB998
Je prerekvizitou pro: JEB104, JEB025, JEB046, JEB007, JEB060
Je záměnnost pro: JEB101
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout sylabus.pdf Sylabus AR2022/23 doc. PhDr. Zuzana Havránková, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Zuzana Havránková, Ph.D. (28.07.2020)
Co ovlivňuje ekonomické rozhodování jednotlivců a firem? Jakým kognitivním zkreslením čelí spotřebitelé a jaký to má dopad na fungování trhu? Mohou ekonomické modely nabídnout účinné prostředky ke zlepšení světa, ve kterém žijeme? Právě takovými otázkami se zabývá kurz Ekonomie I. Nabízí jak základní přehled ekonomických principů, tak úvod do ekonomické analýzy a výzkumu. Na přednáškách budeme kromě modelů diskutovat aktuální témata z ekonomie, ale využijeme i poznatky z jiných vědních oborů, zejména psychologie a behaviorální biologie.
Literatura -
Poslední úprava: doc. PhDr. Zuzana Havránková, Ph.D. (11.05.2020)

Mankiw N.G. (2009): Zásady ekonomie. Grada Publishing, Praha.
Samuelson P.A. & Nordhaus W.D. (2007): Ekonomie. Nakladatelství Svoboda, Praha.

Dodatečné materiály ke studiu budou zveřejňovány v průběhu kurzu.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. PhDr. Zuzana Havránková, Ph.D. (04.11.2019)

Požadavky kurzu

Závěrečný test (kumulativní)                          100% váhy hodnocení

Bonusové body za aktivitu                                10% váhy hodnocení (bonus)

 

 

Hodnocení

91-100%               A

81-90%                 B

71-80%                 C

61-70%                 D

51-60%                 E

0-50%                   F

Sylabus -
Poslední úprava: doc. PhDr. Zuzana Havránková, Ph.D. (16.04.2022)

Úvod

·     Racionalita

·     Vědecká metoda a ekonomické modely

 

Teorie spotřebitele

·     Teorie nabídky a poptávky, elasticita 

·     Nabídka, poptávka a vládní politiky

·     Teorie chování spotřebitele

 

Teorie firmy

·     Produkční funkce

·     Maximalizace zisku

·     Minimalizace nákladů

 

Struktura trhu

·     Dokonalá a nedokonalá konkurence

·     Antimonopolní politika, ekonomická nerovnost

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK