PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Matematika I - JEB005
Anglický název: Mathematics I
Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
Body: 7
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:4/4 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://www.karlin.mff.cuni.cz/~barta/FSV/mat1.html
Poznámka: při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. RNDr. Tomáš Bárta, Ph.D.
Záměnnost : NMMA701
Je záměnnost pro: NMMA701
Anotace -
Poslední úprava: KALENDA (30.09.2008)
Studenti se seznámí zejména s matematickou analýzou funkcí jedné reálné proměnné. Přednášené metody jsou vhodné pro řešení ekonomických úloh.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: KALENDA (30.09.2008)

Studenti se seznámí zejména s matematickou analýzou funkcí jedné reálné proměnné. Přednášené metody jsou vhodné pro řešení ekonomických úloh.

Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Tomáš Bárta, Ph.D. (01.10.2012)

Hájková V.,Johanis M., John O., Kalenda O., Zelený M.: Matematika, Matfyzpress, Praha 2012
Kopáček J. a kol.: Příklady z matematiky nejen pro fyziky I., Matfyzpress, Praha 2005
Děmidovič B.P.: Sbírka úloh a cvičení z matematické analýzy, Fragment, Praha 2003
(nebo starší ruský originál)

Metody výuky -
Poslední úprava: KALENDA (30.09.2008)

Přednáška, cvičení.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: KALENDA (03.09.2010)

Zápočet a zkouška. Zkouška má část písemnou a ústní. V části písemné je testována schopnost řešit úlohy početního charakteru. Porozumění probíraným pojmům je ověřováno při ústní části zkoušky.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Holický, CSc. (06.09.2013)

Číselné množiny, supremum a infimum, nejmenší a největší prvek.

Limita posloupnosti (vlastní, nevlastní), věta o limitě monotónní posloupnosti.

Funkce jedné reálné proměnné: limita funkce, elementární funkce a jejich vlastnosti, derivace, vlastnosti spojitých funkcí, Langrangeova věta o střední hodnotě, extrémy a jejich vyšetřování, konvexita a konkávnost, vyšetření průběhu funkce.

Úvod do teorie funkcí více proměnných.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK