PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Public Finance - JEB025
Anglický název: Public Finance
Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (185)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://ies.fsv.cuni.cz/en/syllab/JEB025
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Petr Janský, M.Sc., Ph.D.
Prerekvizity : JEB003
N//Je neslučitelnost pro: JEM164
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Syllabus 2020.pdf Syllabus 2020 PhDr. Miroslav Palanský
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Miroslav Palanský (16.02.2017)
Kurz se zabývá běžnými tématy veřejných financí: úvodem zdůvodníme ekonomickou roli státu, definujeme veřejné statky a základní principy veřejných výdajů. Velká část kurzu je poté věnována teorii zdanění, tj. jak daně ovlivňují chování, a analýze teorie veřejných výdajů, konkrétně teorie veřejné volby. Nakonec shrneme základy politické ekonomie a probereme některé aplikace studovaných teorií.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. (06.06.2020)

Domácí úkoly: celkem max. 20 bodů

Wiki: max. 20 bodů

Závěrečný test: max. 60 bodů

 

Hodnocení: 

91 - 100   A

81 - 90     B

71 - 80     C

61 - 70     D

51 - 60     E

0  - 50      F

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Miroslav Palanský (16.02.2017)

•    Stiglitz, J.E. (2000) Economics of the Public Sector, 3. Edition
•    Hillman, A.L. (2009) Public Finance and Public Policy, Responsibilities and Limitations of Government, Cambridge University Press    
•    Gruber, J. (2010) Public Finance and Public Policy, Worth Publishers
•    Hindriks, J., Myles, G.D. (2006) Intermediate Public Economics, The MIT Press
•    Barr, N. (2004) The Economics of the Welfare State, Stanford University Press
•    Cullis, J., Jones, P. (1998) Public Finance and Public Choice, McGraw Hill


Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Miroslav Palanský (06.02.2018)

Úvod do veřejných financí

Ekonomické zdůvodnění role státu

Veřejné statky

Externality

Politická ekonomie

Výdajové programy

Sociální programy a přerozdělování

Teorie zdanění

Dopad daní

Zdanění a ekonomická efektivnost

Optimální zdanění

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK