PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Diplomový seminář II – Občanské právo hmotné - HPOP3105
Anglický název: Diploma seminar II - Substantive Civil Law
Zajišťuje: Katedra občanského práva (22-KOP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Kv [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: HPOP0105
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: JUDr. Michael Zvára, LL.M., Ph.D.
Korekvizity : HPOP3001, HPOP3002, HPOP3003, HPOP3004, HPOP3005, HPOP3099, HSZK0105, HSZK0205
Neslučitelnost : HPOP0000, HPOP3101, HPOP3102, HPOP3103, HPOP3104, HPOP3106, HPOP3107, HPOP3108, HPOP3109, HPOP3111, HPOP3112, HPOP3113, HPOP3114, HPOP3115, HPOP3116, HPOP3117, HPOP3118, HP0681
Je neslučitelnost pro: HPOP3101, HPOP3118, HPOP3103, HPOP3104, HPOP3106, HPOP3107, HPOP3108, HPOP3109, HPOP3110, HPOP3111, HPOP3112, HPOP3113, HPOP3114, HPOP3115, HPOP3116, HPOP3117, HPOP3102
Anotace
1. Kolokvium uděluje studentovi vedoucí diplomové práce poté, co mu student předloží pracovní verzi své diplomové práce, jejíž rozsah činí alespoň polovinu minimálního rozsahu diplomové práce.
Poslední úprava: Sojka Miroslav, Mgr. (10.05.2023)
Požadavky ke zkoušce

1.      Kolokvium uděluje studentovi vedoucí diplomové práce poté, co mu student předloží pracovní verzi své diplomové práce, jejíž rozsah činí alespoň polovinu minimálního rozsahu diplomové práce.

Poslední úprava: Sojka Miroslav, Mgr. (10.05.2023)
Sylabus

Předmět nemá výuku, probíhají konzultace mezi studujícím a vedoucím diplomové práce.

Poslední úprava: Sojka Miroslav, Mgr. (10.05.2023)
Studijní opory

Literatura k předmětu závisí na tématu diplomové práce. Seznam zdrojů diplomové práce předkládá studující již na začátku zpracování diplomové práce, dále ho doplňuje a konzultuje s vedoucím diplomové práce.

Poslední úprava: Sojka Miroslav, Mgr. (10.05.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK