PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do studia práva - HPOP3000
Anglický název: Introduction to the Study of Law
Zajišťuje: Katedra právních dovedností (22-KPDO)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/20, Kv [HS]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Hana Schützová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Luisa Blahová
Mgr. Ondřej Čech, LL.M.
JUDr. Dominika Čech Otrošinová
JUDr. Jaroslav Denemark
JUDr. Václav Dvorský
Mgr. Zsófia Folková
JUDr. Anna Francová
Mgr. Viktor Hatina
JUDr. Barbora Havlíková
Mgr. Jakub Horký
JUDr. Jan Hořeňovský
JUDr. Jan Chmel, Ph.D.
Mgr. Miroslav Jakab
JUDr. Kateřina Janderová, Ph.D.
JUDr. Filip Jelínek, M.Jur.
Mgr. Petra Kerndlová
Mgr. Veronika Kočerová
Mgr. Tomáš Koref
Mgr. et Mgr. Nikola Kurková Klímová, LL.M.
Mgr. Petr Loutchan
Mgr. Bc. Eliška Mainclová
Mgr. Ondřej Málek
Mgr. Václav Mánek
Mgr. Dominika Marková
JUDr. Kristýna Menzelová
Mgr. Tomáš Ochodek
JUDr. Piero Orlandin, LL.M.
JUDr. Andrea Procházková
Mgr. Michaela Růžková
JUDr. Mgr. Tomáš Ryza
JUDr. Michal Říha, Ph.D.
Mgr. Martin Samek
Mgr. Hana Schützová, Ph.D.
Mgr. Adéla Slavíková
JUDr. Jana Soukupová
JUDr. Simona Úlehlová
Mgr. Bc. Zuzana Vanýsková
Mgr. Marek Zima
Neslučitelnost : HPOP0000, HP0681
Je neslučitelnost pro: HP4323, HPOP0030, HPOP0028, HPOP0026, HP4309, HP4232, HASC1, HASC8, HPOP0099, HP0030, HP0031, HSZK0310, HSZK0320, HSZK0410, HSZK0420, HP0101, HP0092, HP0111, HP0121, HP0131, HP0132, HP0151, HP0152, HP0155, HP0156, HP0157, HP0161, HP0162, HP0163, HP0164, HP0191, HP0201, HP0211, HP0222, HP0223, HP0231, HP0241, HP0251, HP0261, HP0262, HP0271, HP0272, HP0273, HP0277, HP0281, HP0282, HP0285, HP0291, HP0292, HP0034, HP0036, HP0037, HP0038, HP0041, HP0071, HP0295, HP0296, HP0301, HP0311, HP0312, HP0315, HSZK0430, HP0021, HP0022, HP0023, HP0025, HPOP0118, HP4337, HP4149, HP4150, HP4151, HP4152, HP4153, HP4154, HP4155, HP4156, HP4157, HP4159, HP4160, HP4162, HP4163, HSZK0300, HSZK0400, HP4310, HP4311, HP4312, HP4313, HP4314, HP4316, HP4317, HP4318, HP4319, HP4164, HP4165, HP4166, HP4167, HP4168, HP4170, HP4171, HP4172, HP4173, HP4174, HP4175, HP4176, HPOP0007, HPOP0008, HPOP0009, HPOP0010, HPOP0011, HPOP0012, HPOP0013, HPOP0016, HPOP0017, HPOP0018, HPOP0019, HPOP0021, HPOP0022, HPOP0023, HPOP0024, HPOP0025, HPOP0027, HPOP0029, HPOP0031, HPOP0032, HP4331, HP4177, HP4178, HP4179, HP4180, HP4181, HP4182, HP4183, HP4184, HP4185, HPOP0033, HPOP0034, HPOP0041, HPOP0042, HPOP0043, HPOP0044, HPOP0045, HPOP0046, HPOP0047, HPOP0048, HPOP0050, HPOP0051, HPOP0052, HPOP0053, HPOP0054, HPOP0055, HPOP0056, HPOP0061, HPOP0062, HPOP0063, HPOP0101, HP4186, HP4187, HP4188, HP4189, HP4190, HP4191, HP4192, HP4193, HP4194, HP4197, HP4198, HP4199, HP4201, HP4202, HP4203, HP4204, HP4205, HP4206, HP4207, HP4208, HP4221, HP4222, HP4223, HP4224, HP4225, HP4226, HP4227, HP4228, HP4229, HP4230, HP4231, HP4233, HP4234, HP4235, HP4236, HP4238, HP4239, HP4240, HP4302, HP4303, HP4304, HP4305, HP4306, HP4307, HP4308, HP4320, HP0316, HP0317, HP0321, HP0332, HP0391, HP0392, HP0401, HP0402, HP0411, HP0451, HP0461, HP0471, HP0491, HP0521, HP0527, HP0541, HP0551, HP0561, HP0591, HP0592, HP0631, HP0641, HP4321, HP4322, HP4324, HP4325, HP4326, HP4327, HP4328, HP4329, HP4330, HP4332, HP4333, HP4334, HP4336, HP4420, HP6070, HP6071, HPOP0001, HPOP0002, HPOP0003, HPOP0004, HPOP0005, HP0642, HP0651, HP0661, HP0681, HP0682, HP0691, HP0701, HP0702, HP0703, HP0711, HP0731, HP0741, HP0761, HP0762, HP0763, HP0765, HP0771, HP0781, HP0802, HP0805, HP0851, HP0852, HP0891, HP0892, HP0961, HP0971, HP0981, HP0982, HP0985, HP0986, HPOP0102, HPOP0103, HPOP0104, HPOP0105, HPOP0106, HP0987, HP1000, HP1081, HP1111, HP1121, HP1151, HP1152, HP1161, HP1171, HP1172, HP1181, HP1191, HP1201, HP1211, HP1231, HP1251, HP1271, HP1282, HP1291, HP1322, HP1323, HP1365, HP1366, HP1371, HP1372, HP1391, HP1395, HP1396, HP1397, HP1411, HP1462, HP1481, HPOP0107, HP1491, HP1493, HP1494, HP1501, HP1502, HP1503, HP1504, HP1511, HP1512, HP1513, HP1514, HP1517, HP1518, HP1530, HP1531, HP1556, HP1557, HP1562, HP1564, HP1582, HP1611, HP1691, HPOP0108, HP1692, HP1693, HP1694, HP1741, HP1801, HP1811, HP1831, HP1841, HP1881, HP1891, HP1892, HP1901, HP1932, HP2015, HP2018, HP2019, HP2029, HP2030, HP2070, HP2080, HP2081, HP2082, HP2083, HP2084, HP2086, HP2090, HP2091, HP2093, HP2094, HP2819, HP3000, HP3010, HP3011, HP3015, HP3016, HP3020, HP3021, HP3022, HP3023, HP3026, HP3027, HP3030, HP3036, HP3042, HP3046, HP3056, HP3057, HP3059, HP3060, HP3064, HP3065, HP3066, HPOP0109, HPOP0110, HPOP0111, HPOP0112, HP3069, HP3070, HP3071, HP3079, HP3089, HP3602, HP3607, HP3609, HP3611, HP3613, HP3614, HP3616, HP3618, HP3621, HP3622, HP3623, HP3628, HP3631, HP3702, HP3703, HP3706, HP3709, HP3713, HP3714, HP3716, HP3717, HP3721, HP3722, HP3724, HP3804, HP3807, HP3808, HP3812, HP3813, HP3901, HP3904, HP3908, HP3909, HP3910, HP3915, HP3916, HP3917, HP3918, HP3921, HP3922, HP3923, HP3924, HP3928, HP4003, HP4004, HP4005, HP4006, HP4007, HP4009, HP4011, HP4041, HP4060, HP4100, HP4101, HP4104, HPOP0113, HPOP0114, HPOP0115, HPOP0116, HPOP0117, HP4105, HP4106, HP4107, HP4108, HP4109, HP4110, HP4112, HP4113, HP4114, HP4116, HP4117, HP4118, HP4119, HP4120, HP4121, HP4122, HP4124, HP4125, HP4128, HP4129, HP4130, HP4131, HP4132, HP4133, HP4134, HP4135, HP4136, HP4137, HP4138, HP4139, HP4140, HP4141, HP4142, HP4143, HP4144, HP4145, HP4146, HP4147, HP4148
Ve slož. prerekvizitě: HPOP3002, HPOP3003, HPOP3004, HPOP3005, HPOP3007, HPOP3008, HPOP3009, HPOP3011, HPOP3012, HPOP3013, HPOP3016, HPOP3017, HPOP3018, HPOP3019, HPOP3021, HPOP3022, HPOP3023, HPOP3024, HPOP3025, HPOP3026, HPOP3027, HPOP3028, HPOP3029, HPOP3030, HPOP3031, HPOP3032, HPOP3033, HPOP3034, HPOP3042, HPOP3045, HPOP3046, HPOP3047, HPOP3048, HPOP3061, HPOP3062, HPOP3099
Anotace
Cílem předmětu je seznámit studenty s právem jakožto vysokoškolským oborem, podnítit či prohloubit v nich motivaci pro studium a sjednotit nezbytné základy pro studium na právnické fakultě, a to hned na jeho začátku. Kurz má usnadnit studentům začátek studia i následné poznávání práva. Primárně se jedná o kurz dovednostní (pokrývá základní právní a studijní dovednosti), který nicméně pokrývá též základní právní znalosti.

Cíle kurzu:
– studenti získají základní právní a studijní dovednosti, které představují nezbytný aparát pro hlubší a intenzivnější poznávání práva během dalšího studia,
– studenti si vyzkouší práci se zdroji, vyhledávání informací či řešení jednoduchého právního případu,
– studenti získají lepší orientaci v systematice práva a dokáží si uvědomit souvislosti v právních oborech, které budou následně studovat zpravidla odděleně v samostatných předmětech, čímž získají dobrý základ pro hlubší studium.

Výuka probíhá formou blokové výuky ve skupinách po maximálně 25 účastnících. Řádné termíny výuky se konají v průběhu září a října a studenti mají v nabídce několik termínů.

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (14.06.2024)
Požadavky ke zkoušce

1.      Pro úspěšné absolvování předmětu je nutné:

–       aktivně se účastnit blokové výuky (min. 90 % docházky),

–       zapojovat se do plnění skupinových prací v průběhu kurzu.

2.      V odůvodněných případech lze žádat o možnost náhradního plnění předmětu spočívající v písemné práci a ústním kolokviu. Náhradní plnění je nutné vykonat nejpozději do 30. dubna příslušného akademického roku.

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (14.06.2024)
Sylabus

Předmět zahrnuje tato témata:

– Základy práva (základní dělení v právu)

– Soudní soustava ČR

– Základní právní profese

– Lidská práva

– Řešení právních problémů

– Čtení odborného textu

– Práce se soudním rozhodnutím

– Právní informace a způsob jejich vyhledávání

– Simulovaný soud

– Kostra studia

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (14.06.2024)
Požadavky k zápisu

Bližší informace k přihlašování na konkrétní termíny blokové výuky naleznete na webu fakulty: https://www.prf.cuni.cz/magisterske-studium/uvod-do-studia-prava-povinny-predmet-pro-studenty-1-rocniku

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (14.06.2024)
Studijní opory

Základní literatura:

Vzhledem k charakteru kurzu není předepisována žádná základní literatura, studenti pracují výlučně s materiály v rámci kurzu.

Základní právní předpisy:

Studenti budou pracovat s vybranými ustanoveními především těchto právních předpisů:

1.      Ústava České republiky,

2.      Listina základních práv a svobod,

3.      zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích,

4.      zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

5.      zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,

6.      zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád,

7.      zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní.

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (14.06.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK