PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Občanské právo procesní III - HP0283
Anglický název: Civil Procedure III
Zajišťuje: Katedra občanského práva (22-KOP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: 28
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Třída: občanské právo
Kategorizace předmětu: Právo > Občanské pravo
Korekvizity : HP0281, HP0282
Záměnnost : HP0285
Je korekvizitou pro: HK0010, HP1121
Je záměnnost pro: HP0285
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (05.04.2016)

Pro starou akreditaci.
Viz HP0285
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. (11.02.2014)

Viz HP0285

Sylabus
Poslední úprava: doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. (11.02.2014)

Viz HP0285

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK