PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Interna I. - EP0103320
Anglický název: Internal Medicine I.
Zajišťuje: II.interní klinika (14-320)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: letní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
prof. MUDr. Jitka Mlíková Seidlerová, Ph.D.
doc. MUDr. Jana Hirmerová, Ph.D.
Vyučující: prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
prof. MUDr. Jitka Mlíková Seidlerová, Ph.D.
prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.
Atributy: Povinné předměty pro Všeobecné lékařství
Neslučitelnost : E0106023, E0106310
Prerekvizity : EP0102070, EP0102080, EP0102320, EP0103322
Záměnnost : E0106023, E0106310
Je neslučitelnost pro: E0106023
Je záměnnost pro: E0105310, E0106023
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout přednášky ČJ 3.r. letní sem.23-24.pdf Přednášky letní semestr 2023/2024 na II.IK Jana Kličková
stáhnout Rozpis praktik pro 3.r-léto 23-24 - oprava .pdf ROZPIS PRAKTIK 3. ročník všeob. ČJ na II.IK letní semestr 2023/2024 Jana Kličková
stáhnout Zkouška Propedeutika a Interna I.docx Zkouška z předmětu Propedeutiky interních oborů/Interna I na II.IK ve školním roce 2021/2022 - OTÁZKY Jana Kličková
Anotace
Obsahem předmětu je kompletní kardiovaskulární medicína a část pneumologie. Výskyt, diagnostické metody a
léčba jsou tři základní pohledy na každou chorobu.
Poslední úprava: Buriánková Martina, Mgr. (27.02.2019)
Literatura

R. Češka a kol. Interna, Triton 2010

Poslední úprava: Buriánková Martina, Mgr. (27.02.2019)
Požadavky ke zkoušce

Zápočet, zkouška

Poslední úprava: Buriánková Martina, Mgr. (27.02.2019)
Sylabus

Kardiovaskulární onemocnění

1. Ischemická choroba srdeční I - akutní formy

2. Ischemická choroba srdeční II - chronické formy. Přehled kardiovaskulární farmakoterapie

3. Akutní a chronické srdeční selhání. Klasifikace, patofyziologie, klinický obraz, diagnostika a léčba.

4. Poruchy srdečního rytmu I - diagnostika a léčba.

5. Poruchy srdečního rytmu II, synkopa, život ohrožující arytmie.

6. Onemocnění chlopní.

7. Onemocnění perikardu, myokardu, infekční endokarditida.

8. Onemocnění aorty a periferních tepen, ICHDK, disekce aorty. Cévní mozková příhoda.

9. Onemocnění žil a lymfatických cév. Hluboká žilní trombóza, chronická žilní insuficience, lymfedém.

10. Plicní embolie, plicní hypertenze.

Pneumologie

11. Úvod do pneumologie. Celospolečenský význam onemocnění dýchacích cest a plic, vymezení pneumologické problematiky. Vrozené vady plic a průdušek, mukoviscidosa v dospělém věku. Komunitní a nozokomiální záněty plic, etiologie, diferenciální diagnostika a terapie.

12. Tuberkulóza a mykobakteriózy plic a tuberkulóza mimoplicní. Etiopatogeneze, diagnostika, klinické obrazy a léčba. Komplikace tuberkulóz.

13. Intersticiální plicní procesy: fibrotizující záněty plic, sarkoidóza, Wegenerova granulomatóza, diagnostika a terapie. Pleurální syndrom, pleuritida suchá a exsudativní, diagnostický algoritmus a terapie.

14. Nemoci průdušek. Akutní a chronická bronchitis, bronchiektázie. Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN). Diagnostické metody a léčba, prognóza. Transplantace plic.

Poslední úprava: Buriánková Martina, Mgr. (27.02.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK