PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Interní propedeutika II - EP0103322
Anglický název: Introduction to Internal Medicine II
Zajišťuje: II.interní klinika (14-320)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
Body: 7
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/3, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
Garant: prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
prof. MUDr. Jitka Mlíková Seidlerová, Ph.D.
doc. MUDr. Jana Hirmerová, Ph.D.
Vyučující: prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
doc. MUDr. Jana Hirmerová, Ph.D.
prof. MUDr. Jitka Mlíková Seidlerová, Ph.D.
prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.
Atributy: Povinné předměty pro Všeobecné lékařství
Prerekvizity : EP0102320
Je prerekvizitou pro: EP0103320
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout akt. přednášky 3.r.-zimní semestr 23-24.pdf Přednášky zimní semestr 2023/2024 na II.IK Jana Kličková
stáhnout čj.praktika 3.r.-zimní semestr 23-24.pdf ROZPIS PRAKTIK 3. ročník všeob. ČJ na II.IK zimní semestr 2023/2024 Jana Kličková
stáhnout Pravidla výuky_zimní semestr 23_24 studenti.pdf Pravidla výuky na II.IK ak.rok 2023 až 2024 - zimní semestr Jana Kličková
stáhnout Přihláška k praktické zkoušce Applicatin for the practical exam.pdf Přihláška k praktické zkoušce na II.IK Jana Kličková
stáhnout Zkouška Propedeutika OTÁZKY.pdf Zkouška propedeutika - OTÁZKY Jana Kličková
Anotace
Klinická propedeutika je úvodem do klinické medicíny. Student by měl získat teoretické znalosti:
o vztahu lékaře a pacienta, seznámit se s principy odebírání anamnézy pacienta (efektivně, citlivě a věcně) a
principy fyzikálního vyšetření
interpretovat všechny dostupné informace a data k definování aktuálních obtíží, jak a kde verifikovat údaje ze
sekundárních zdrojů (rodina, zdravotní záznamy apod.)
jak získat souhlas pacienta s vyšetřením
o právech pacienta
Bude podán teoretický přehled o základních diagnostických testech zejména rutinní biochemická, hematologická
a koagulační vyšetření, analýza krevních plynů, RTG hrudníku, EKG, funkční vyšetření plic, analýza moči a dalších
tělesných tekutin. Bude představena lékařská dokumentace, informační systém a jeho dokumenty (Lékařská
zpráva, Úmrtní list, ambulantní kontrola, předpis léků apod.)
Poslední úprava: Křikavová Lenka, Ing. (09.05.2023)
Literatura

L. Chrobák: Propedeutika vnitřního lékařství.

Mlíková Seidlerová a kol. Úvod do vnitřního lékařství. Triton 2019

Win Medicalc

Poslední úprava: Křikavová Lenka, Ing. (09.05.2023)
Požadavky ke zkoušce

Test, zápočet.

Poslední úprava: Křikavová Lenka, Ing. (09.05.2023)
Sylabus

1.Úvod do klinické propedeutiky - seznámení se základní terminologií (anamnéza, fyzikální vyšetření atd.). Úloha laboratorních a zobrazovacích vyšetření, stanovení prozatímní/diferenciální diagnózy a plán léčby. Zásady v přístupu a komunikaci s pacientem. Organizace práce na nemocničním oddělení.

2.Zdravotnická dokumentace, práva a povinnosti pacientů, informovaný souhlas. Systém WinMedicalc.

3.Klinická anamnéza. Nynější onemocnění. Specifika v komunikaci a ve vyšetření křehkých nemocných, nemocných v akutním stavu, nemocných v terminálním stadiu.

4.Základní klinické pojmy: symptomy, objektivní nálezy (bolest, dušnost, kašel, zácpa, průjem, nauzea, zvracení, dysurie atd.) - terminologie a popis.

5.Celkový stav nemocného: stav vědomí, stavy hydratace, habitus, stoj a chůze, barva kůže, otoky, teplota, kožní adnexa a další.

6.Základní vyšetřovací postupy v interně - vyšetření pohledem, poslechem, pohmatem, poklepem, čichové vjemy. Vyšetření hlavy, krku a prsou.

7.Zobrazovací vyšetření používaná pro vyšetření kardiovaskulárního a dýchacího systému.

8.Zobrazovací vyšetření používaná pro vyšetření onemocnění ledvin, endokrinologických a metabolických.

9.Zobrazovací vyšetření používané pro vyšetření trávicího traktu, v hematologii a revmatologii.

10.Zásady laboratorního vyšetřování klinické medicíně. Indikace a účelnost laboratorního vyšetření. Preanalytická, analytická a postanalytická část vyšetření. Odběr biologického materiálu. Laboratorní screening používaný u hospitalizovaných nemocných.

11.Speciální laboratorní metody používané u jednotlivých typů interních onemocnění.

12.Symptomy a známky srdečních onemocnění. Fyzikální vyšetření srdce.

13.EKG - princip, určení akce, frekvence, rytmu, vektoru QRS, přechodové zóny, popis jednotlivých intervalů a segmentů.

14.EKG - nejdůležitější patologické nálezy.

Součástí výuky je on-line kurz Latiny - klinické názvosloví ( Moodle).

Poslední úprava: Křikavová Lenka, Ing. (09.05.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK