PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Interna I. (2) - E0106023
Anglický název: Internal Medicine I. (2)
Zajišťuje: II.interní klinika (14-320)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2008 do 2020
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/3 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
Vyučující: doc. MUDr. Jan Bruthans, CSc.
doc. MUDr. Jaromír Eiselt, Ph.D.
prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
doc. MUDr. Luboš Holubec, MBA, Ph.D.
MUDr. Miroslav Křížek, Ph.D.
doc. MUDr. Jitka Mlíková Seidlerová, Ph.D.
prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Klinické předměty
Korekvizity : E0103004, E0103070, E0104011, E0104137
Ve slož. korekvizitě pro: E0108120
Anotace
Poslední úprava: KRAJDL (24.07.2003)
Úvod do pulmologie. Záněty plic. Plicní fibrózy. Onemocnění pleury. Nemoci průdušek. Obstrukční choroba plicní. Astma bronchiale. Nádory plic. Choroby mediastina. Respirační insuficience. Úvod do kardiologie. Vrozené a získané srdeční vady. Plicní hypertenze. Plicní embolie. Cor pulmonale. Endokarditidy. Myokarditidy a kardiomyopatie. Perikarditidy. Srdeční nedostatečnost. Ischemická srdeční choroba. I, II. Arteriální hypertenze. Poruchy srdečního rytmu. Náhlá oběhová zástava. Farmakologie srdečních onemocnění. Pneumologie - Chronická bronchopulmonální choroba, Ca plic, Kardiologie
Literatura
Poslední úprava: KRAJDL (30.07.2003)

Klener P. et al.: Vnitřní lékařství. Praha Galén 1999 poslední vydání

Chrobák L. a kol. : Propedeutika vnitřního lékařství. Praha SPN poslední vydání

Chrobák L., Gral T., Kvasnička J. et al: Physical Examination in Internal Medicine. Grada Praha last edition

Karlíček V.: Practical Quide to Physical Examination and Electrocardiography. Charles University Faculty of Medicine Plzeň last edition

Harrisons Principles of Internal Medicine last edition

Harvey : The Principles and Practice of Medicine last edition

Haman P.: Praktické návody k hodnocení EKG křivek

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK