PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Clinical Biochemistry - EAP0105540
Anglický název: Clinical biochemistry
Zajišťuje: Ústav klinické biochemie a hematologie (14-540)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/50, Z+Zk [HS]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
Garant: MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D.
prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.
Vyučující: prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.
MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D.
Neslučitelnost : EA0110126
Prerekvizity : EAP0104330
Záměnnost : EA0110126
Je prerekvizitou pro: EAP0106130, EAP0106310, EAP010613S
Je záměnnost pro: EA0110126
Anotace
Absolvent studia medicíny získá přehled o provozu a organizaci práce v klinické laboratoři. Seznámí se s
problematikou preanalytických vlivu na výsledek laboratorního vyšetření, metodami určování referenčních mezí a
otázkami tzv. "evidence-based laboratory medicine" (mj. diagnostická citlivost, specifičnost, pojem rizikového
faktoru atd.). V návaznosti na znalost metabolických pochodu ve zdravém organismu má absolvent studia pochopit
využití znalosti jejich změn pro stanovení diagnózy a prognózy častých a závažných onemocnění, porozumět
problematice toxikologických analýz i laboratorního monitorování léčby.
Poslední úprava: Křikavová Lenka, Ing. (08.06.2020)
Literatura

Povinná

Kurz Klinická biochemie, dostupný on-line z WWW: http://lms.lfp.cuni.cz/course/view.php?id=172

Course Clinical biochemistry, accessible on-line from WWW: http://lms.lfp.cuni.cz/course/view.php?id=170

Doporučená

Racek J.: Klinická biochemie, 2. vydání. Galén a Karolinum Praha 2005.

Beckett, G.J., Walker, S.W., Rae, P., Ashby,P.: Lecture Notes Clinical Biochemistry.

9thEdition, Wiley-Blackwell, Oxford, London, Edinburgh etc., 2013, 344 pp. ISBN: 9781118272114

Poslední úprava: Křikavová Lenka, Ing. (08.06.2020)
Požadavky ke zkoušce

zápočet a zkouška

Poslední úprava: Křikavová Lenka, Ing. (08.06.2020)
Sylabus

1. Preanalytické vlivy na laboratorní vyšetření

2. Referenční hodnoty, způsob určení

3. Analytické vlastnosti laboratorní metody, kontrola kvality

4. Citlivost a specifičnost metody, vzájemné vztahy, laboratorní screening

5. Základní vyšetření moče

6. Nebílkovinné dusíkaté látky

7. Elektroforetické typy

8. Význam stanovení jednotlivých plazmatických bílkovin

9. Význam stanovení Na, K, Cl

10. Význam stanovení Ca, P, Mg

11. Stopové prvky

12. Vitaminy

13. Hormony štítné žlázy

14. Hormony hypothalamu a hypofýzy

15. Hormony kůry nadledvin

16. Metabolická acidóza

17. Metabolická alkalóza

18. Respirační poruchy acidobazické rovnováhy

19. Kombinované poruchy acidobazické rovnováhy

20. Význam stanovení osmolality

21. Sérové lipidy: Metabolismus a vztah k aterogenezi

22. Rizikové faktory rozvoje aterosklerózy (kromě lipidů)

23. Klinicko-biochemická vyšetření u onemocnění jater

24. Laboratorní diagnostika žloutenek

25. Laboratorní známky kostní přestavby

26. Funkční zkoušky ledvin

27. Laboratorní vyšetření gastrointestinálního traktu

28. Laboratorní diagnostika diabetu

29. Laboratorní kontrola diabetu

30. Laboratorní diagnostika infarktu myokardu

31. Laboratorní známky zhoubného novotvaru

32. Cytochemické vyšetření mozkomíšního moku

33. Dědičné poruchy metabolismu - laboratorní diagnostika

34. Laboratorní vyšetření u urolitiázy

35. Laboratorní vyšetření v těhotenství

36. Zvláštnosti laboratorního vyšetřování v dětském věku

37. Základní principy toxikologického vyšetřování

Poslední úprava: Křikavová Lenka, Ing. (08.06.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK